Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované objednávky nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

08.04.2016 Objednávky
21.03.2016 Objednávky
04.03.2016 Objednávky
17.02.2016 Objednávky
08.02.2016 Objednávky
20.01.2016 Objednávky
11.01.2016 Objednávky