Prihlásiť sa

Objednávky

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované objednávky nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

Rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011

10.01.2014 Dodávateľské faktúry - 10.01.2014
30.12.2013 Dodávateľské faktúry - 30.12.2013
11.12.2013 Dodávateľské faktúry - 11.12.2013
26.11.2013 Dodávateľské faktúry - 26.11.2013
12.11.2013 Dodávateľské faktúry - 12.11.2013
05.11.2013 Dodávateľské faktúry - 05.11.2013
17.10.2013 Dodávateľské faktúry - 17.10.2013
04.10.2013 Dodávateľské faktúry - 04.10.2013
24.09.2013 Dodávateľské faktúry - 24.09.2013
13.09.2013 Dodávateľské faktúry - 13.09.2013
05.09.2013 Dodávateľské faktúry - 05.09.2013
19.08.2013 Dodávateľské faktúry - 19.08.2013
06.08.2013 Dodávateľské faktúry - 06.08.2013
23.07.2013 Dodávateľské faktúry - 23.07.2013
25.06.2013 Dodávateľské faktúry - 25.06.2013
21.05.2013 Dodávateľské faktúry - 21.05.2013
26.04.2013 Dodávateľské faktúry - 26.04.2013
25.04.2013 Dodávateľské faktúry - 25.04.2013
20.03.2013 Dodávateľské faktúry - 20.03.2013
20.03.2013 Dodávateľské faktúry - 20.03.2013
26.02.2013 Dodávateľské faktúry - 26.02.2013
24.01.2013 Dodávateľské faktúry - 24.01.2013
08.01.2013 Dodávateľské faktúry - 08.01.2013