Prihlásiť sa

Zmluvy

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Kúpna zmluva Ivana Hanzelová 19.01.2022 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 13.01.2022 pdf
Dodatok ku Kúpnej zmluve Energie2, a.s. 12.01.2022 pdf
Zmluva o finančnom lízingu č. 9002836 Slovenská sporiteľňa, a. s. 05.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Radúz TÓTH 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ivan BALOG 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Igor ONDOVČÍK 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Martina VEREŠČÁKOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Denisa KOLESÁROVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ivana BEGALOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby JUDr. Alica JEŠOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Jana BABEJOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Radko TANCOŠ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Milan KOLLÁR 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Kvetoslava ŠAFFOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Dominika BALOGOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Henrieta VASIĽOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Renáta KOLESÁROVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Drahoslava HOĽANOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Helena BOBIKOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna SEMANOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marek JESENKO 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Peter TAKÁČ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Radúz TÓTH 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Eva BAČOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Mária SERBINOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Adriána BODNÁROVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Juraj KIČINKO 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Oľga ČINTALOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Pavol SIROTNÍK 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Štefan FRATRIČ 04.01.2022 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto MUDr. Vlasta TERBANOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o kúpe a predaji lisovacieho zariadenia Peter Škapec 27.12.2021 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nehnuteľnosti zo dňa 07.05.2019 Mesto Trebišov 23.12.2021 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe zo dňa 07.05.2019 Mesto Trebišov 23.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Marianna CHAPČÁKOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Milan NOVIKMEC 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Silvia FERARIOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Marián ŠTEFANKO 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Alžbeta KRILOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária SEMANOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Katarína PRITISKÁČOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária KOVAŘOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Miroslava GOČIKOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Július PAĽO 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna GRAJCAROVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Mária ŠOLTÍSOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Viera RAGANOVÁ 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Marek ŠTEFANKO 22.12.2021 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Alexander ŠANDOR 22.12.2021 pdf