Prihlásiť sa

Zmluvy

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované zmluvy sú od 31.03.2022 v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.

Odkaz na Centrálny register zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/6272370-sk/technicke-sluzby-mesta-trebisov/

Zverejnenie zmluvy na webovom sídle mesta po 31.03.2022 je len informatívne.

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Nájomná zmluva na hrobové miesto MUDr. Michal JALČOVIK 20.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Lenka BARTKOVÁ 20.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto MUDr. Edita ROZOVOVÁ 20.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ján TRUCHAN 20.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto MUDr. Edita ROZOVOVÁ 20.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Pavol SIROTNÍK 20.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Pavol KUŠNIRIK 14.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Peter KEŠEĽ 14.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Patrik BRINDZÁK 14.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Róbert HUTNÍK 14.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ďušan ŠANDOR 14.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Patrik BRINDZÁK 14.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Pavol KUŠNIRIK 14.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Patrik BRINDZÁK 14.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ďušan ŠANDOR 14.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Renáta GIRMANOVÁ 14.05.2022 pdf
Licenčná zmluva č. HRS-1-2022-027 Asseco Solutions, a.s. 11.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Jarmila FIŠEROVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Peter KEŠEĽ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marionella BODNÁROVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Rastislav PAVLÍČEK 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mesto Trebišov 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Jozef BALOG 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Mária ORAVCOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Alena DRÁBUSOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Eva SOKOLOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ľubica GRECULOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Vladimír BAČKO 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anastázia VACULÍNOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Magdaléna ŠČERBIKOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Svetlana DULOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Róbert MERGEŠ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Ivan BORODÁČ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Emília BATFALSKÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Helena SŰČOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Lucia GECIOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Emília SOPUCHOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mária MAŤAŠOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Zbyněk SVADBA 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Zuzana FEKETEOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Radoslav TÓTH 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marek HROPKO 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marcela HONZÍKOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna ĎURKOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Jadrana BALOGOVÁ 10.05.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Benjamín VASIĽ 10.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Rastislav PAVLÍČEK 10.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jozef BALOG 10.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Alena DRÁBUSOVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Vladimír BAČKO 02.05.2022 pdf