Prihlásiť sa

Technické služby mesta Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 21.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Daniela UJHELIOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Valéria ANĎALOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Jarmila MILOVČÍKOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Margita MRAZOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária JUHAŠČÍKOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária TÓTHOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mikuláš ČARŇANSKÝ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Eva VEĽKOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Ružena MASNIKOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Marcela KiŠŠOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna WILKOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Margaréta ONUFRÁKOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Anton ELIÁŠ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Milan KUŠNIRIK 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Katarína VISOKAYOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Tibor ŽOLDOŠ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Vojtech ROHÁČ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Kvetoslava ČIŽMÁROVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Paulína OSTROŽOVIČOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Blanka DANKOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Jozef KONTURA 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mgr. Anna PETROVIČOVÁ 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing.Ján GIRMAN 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing.Ján GIRMAN 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária KLIEROVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Anna ZELEŇÁKOVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Štefan LABUDA 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto MUDr. Ján GAJDOŠ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Gabriela POTOČNÍKOVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mgr. Eva FAŤAROVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto MUDr. Eva BALÁŽOVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto MUDr. Eva BALÁŽOVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing.Ján CIFRANIČ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Peter FEDORČÁK 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Zdenka ŠIVÁKOVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ivan BAKOŠ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Branislav IVANIŠ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto MUDr. Eva MADOŠOVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Branislav IVANIŠ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Patrik KONDÁŠ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Martin TELEPOVSKÝ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jozef BARILA 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Ján ĎURIŠIN 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Angela MICHŇOVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marcela TOMÁŠOVÁ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Vladimír VAGAŠ 20.02.2020 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jozef PULKO 20.02.2020 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu NATUR-PACK, a.s. 19.02.2020 pdf
Zmluva o dielo Východoslovenská energetika a.s. 12.02.2020 pdf