Prihlásiť sa

Technické služby mesta Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ladislav BALOG 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Mária PIECKOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Mária PIECKOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Anna VARGOVČÍKOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Viera MEDER 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Helena OSLOVIČOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Alena TKÁČOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Dušan HOĽAN 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária SOKOLOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Oľga DEMETEROVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária BARTKOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Daniela ČASÁROVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jana HIMAĽOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Viola HANUŠOVSKÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Róbert ŠIRILA 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Andrej FEDÁK 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Jana GEDEROVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jozef HOJDAN 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marek BALLA 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Jozef SABLIK 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Janka PAVLÍKOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária PIPJAKOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Vojtech VINCLÉR 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Miroslav DZUDZIA 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto MVDr. Marián IVAŇ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mgr. Anna LENGYELOVÁ 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva Marián Koscelanský 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o. 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva ZVARMAT-MD, s.r.o 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva Vincent Varga 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva STAR Transporte, s.r.o. 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva Radovan Semančík 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva Mgr. Jozef Fedor 18.09.2019 pdf
Nájomná zmluva Ing. Stanislav Bama 18.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mária GALGÓCZYOVÁ 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing, Jana GEDEROVÁ 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marek BALLA 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mária PIPJAKOVÁ 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mariana TIMKOVÁ 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ján ČALFA 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Alena MACÁKOVÁ 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Miroslav DZUDZIA 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Anna LENGYEWVÁ 13.09.2019 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Gabriela PALACKÁ 13.09.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Katarína SOMOŠOVÁ 13.09.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Pavol MIHAJLO 13.09.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Michal JACKO 13.09.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto MUDr. Peter ŠROBÁR 13.09.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Marta VARGOVA 13.09.2019 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Jozef MAŤÁŠ 13.09.2019 pdf