Prihlásiť sa

Zmluvy

Organizácia:

Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované zmluvy sú od 31.03.2022 v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.

Odkaz na Centrálny register zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/6272370-sk/technicke-sluzby-mesta-trebisov/

Zverejnenie zmluvy na webovom sídle mesta po 31.03.2022 je len informatívne.

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Nájomná zmluva na hrobové miesto Anastázia VACULÍNOVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Svetlana DULOVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Róbert MERGEŠ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Emília BATFALSKÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Helena SŰČOVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marián BREZA 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Lucia GECIOVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária MAŤAŠOVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Zbyněk SVADBA 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mgr. Radoslav TÓTH 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jarmila FIŠEROVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Peter KEŠEĽ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marek HROPKO 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Anna ĎURKOVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jadrana BALOGOVÁ 02.05.2022 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Benjamín VASIĽ 02.05.2022 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Mesto Trebišov 02.05.2022 pdf
Zmluva o odbere, preprave a zhodnocovaní iného ako komunálneho odpadu Kajkos s.r.o 30.04.2022 pdf
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve pracovníkov Technických služieb na rok 202 Základná organizácia KOVO pri Technických službách mesta Trebišov 28.04.2022 pdf
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20219797_Z zo dňa 01.06.2021 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. 25.04.2022 pdf
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Slovensko, a. s. 22.04.2022 pdf
Rámcová zmluva Ing. Marcel Bartoš - GUMA 21.04.2022 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Mesto Trebišov 12.04.2022 pdf
Zmluva o kúpe a predaji lisovacieho zariadenia Vladimír Jendričak 28.03.2022 pdf
Nájomná zmluva JOHNNY SERVIS s.r.o. 25.03.2022 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 17.03.2022 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 16.03.2022 pdf
Rámcová zmluva Cbelektro s.r.o. 09.03.2022 pdf
Zmluva o odbere a zhodnocovaní ostatného odpadu Mesto Trebišov 01.03.2022 pdf
Dodatok k kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 31.12.2021 Základná organizácia KOVO pri Technických službách mesta Trebišov 28.02.2022 pdf
Zmluva o nájme dopravného prostriedku STAVCENTRUM TV s.r.o. 28.02.2022 pdf
Kúpna zmluva Dávid Bartoš 25.02.2022 pdf
Zmluva o servisnom prenájme priemyselných textílií renta-rent, s.r.o. 23.02.2022 pdf
Rámcova zmluva na odber druhotných surovín DALE s.r.o. 09.02.2022 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu zo dňa 30.3.2021 NATUR-PACK, a.s. 01.02.2022 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb CONTAX EKO, s.r.o 01.02.2022 pdf
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Mesto Trebišov 31.01.2022 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Trebišov 31.01.2022 pdf
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov Stanislav Farkaš - FARTEX 26.01.2022 pdf
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov Jozef Buza 26.01.2022 pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 26.01.2022 pdf
Kúpna zmluva Ivana Hanzelová 19.01.2022 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 13.01.2022 pdf
Dodatok ku Kúpnej zmluve Energie2, a.s. 12.01.2022 pdf
Zmluva o finančnom lízingu č. 9002836 Slovenská sporiteľňa, a. s. 05.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Radúz TÓTH 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ivan BALOG 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Igor ONDOVČÍK 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Martina VEREŠČÁKOVÁ 04.01.2022 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Denisa KOLESÁROVÁ 04.01.2022 pdf