Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke http://zustrebisov.sk/faktury/.

Rok: 2014 2013 2012 2011

12.09.2014 faktúry september 2014
12.09.2014 faktúry august 2014
12.09.2014 faktúry júl 2014
12.09.2014 faktúry jún 2014
12.09.2014 faktúry máj 2014
12.09.2014 faktúry apríl 2014
12.09.2014 faktúry marec 2014
12.09.2014 faktúry február 2014
12.09.2014 faktúry január 2014
10.01.2014 faktúry október 2013
10.01.2014 faktúry november 2013
10.01.2014 faktúry december 2013