Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke http://zustrebisov.sk/faktury/.

Rok: 2014 2013 2012 2011

11.12.2012 faktúry október 2012
11.12.2012 faktúry november 2012
10.10.2012 faktúry september 2012
19.09.2012 faktúry august 2012
15.08.2012 faktúry júl 2012
15.07.2012 faktúry jún 2012
14.06.2012 faktúry máj 2012
17.05.2012 faktúry apríl 2012
18.04.2012 faktúry marec 2012
02.03.2012 faktúry január 2012
02.03.2012 faktúry február 2012