Prihlásiť sa

Faktúry

Organizácia:

Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované faktúry nájdete na stránke http://zustrebisov.sk/faktury/.

Rok: 2014 2013 2012 2011

14.10.2013 faktúry september 2013
19.09.2013 faktúry august 2013
21.08.2013 faktúry jún 2013
21.08.2013 faktúry júl 2013
14.06.2013 faktúry apríl 2013
14.06.2013 faktúry máj 2013
30.04.2013 faktúry február, marec 2013
28.02.2013 faktúry január 2013
15.01.2013 faktúry december 2012