Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Pozvánky Zobraziť všetky pozvánky

Spoznaj krásy historického parku v Trebišove

Mesto Trebišov sa zapojí do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2017 komentovanou prehliadkou historického parku a pamätihodnosti mesta Trebišov.

Kedy: 26. septembra 2017

Kde: Mestský park

43. ročník Oblastnej výstavy králikov, mláďat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva.

43. ročník Oblastnej výstavy králikov, mláďat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva.

Kedy: 7. - 8. októbra 2017

Kde: Mestské hospodárske stredisko (Mičurinka)

Galéria KONIAREŇ - Výstava: „Not so blank“ a workshop

Not so blank je autorskou výstavou Viktórie Lengyelovej a Ingrid Kepkovej. Obe autorky sú študentkami Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach, v ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby. Ich tvorbu spája intenzívny záujem o vzťah medzi realitou a existenciou. Workshop: technika - sieťotlač pod vedením výtvarníčky Petry Houskovej.

Kedy: 23. septembra - 15. októbra 2017

Kde: galéria KONIAREŇ - výmenník oproti Daňovému úradu v Trebišove

Aktuality Zobraziť všetky aktuality

Rekonštrukcia ležatého rozvodu kanalizácie v objekte mesta na Medickej ulici

Mesto Trebišov realizovalo prestavbu kanalizácie, nachádzajúcej sa na Medickej ulici v objekte výdajne stravy, strediska osobnej hygieny a práčovne.

18.09.2017

Svetový deň srdca

11. ročník zdravotno-výchovnej kampane Svetový deň srdca zameranej na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení sa uskutoční piatok 29.9.2017. V priestoroch hypermarketu TESCO v Trebišove budú pracovníci Poradne zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trebišove vykonávať bezplatné vyšetrenie.

18.09.2017

Výsledkový servis: hádzaná - 17. september 2017

Výsledkový servis: hádzaná 17. september 2017

18.09.2017

Úprava pieskoviska a orez konárov MsHS

Úprava pieskoviska na sídlisku Mier a orez konárov MsHS.

10.09.2017

Začala výstavba ihriska s umelou trávou

Tento projekt je realizovaný aj s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja vo výške 120.000 € a dotáciou Slovenského futbalového zväzu takisto vo výške 120.000 €

08.09.2017

Oprava schodov k reštaurácii Amadeus

V 35. a 36. kalendárnom týždni pracovníci stavebnej skupiny mesta opravili schody k reštaurácii Amadeus, ktoré boli v dezolátnom stave.

08.09.2017

Ocenenie Mesta Trebišov pre úspešný HK SLAVOJ TREBIŠOV

Úspešný kolektív sa v čase konania Dní mesta Trebišov zúčastnil medzinárodného turnaja v ČR. Z toho dôvodu bolo ocenenie Mesta Trebišov pre družstvo a jeho členov odovzdané dodatočne na MsÚ.

07.09.2017

Oslava významného životného jubilea - 100 rokov p. Márie FEŇÁROVEJ

Na pôde mesta Trebišov sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti významného životného jubilea p. MÁRIE FEŇAROVEJ, klientky zariadenia opatrovateľskej služby Prameň nádeje Trebišov.

06.09.2017

Slávnostné prijatie prvých absolventiek SPŠ v Trebišove primátorom mesta

50 rokov od ukončenia štúdia si pripomenuli abiturientky bývalej Strednej pedagogickej školy v Trebišove spolu s triednym profesorom p. Štefanom Bubánom. Na pôde mesta ich privítal primátor PhDr. Marek Čižmár.

06.09.2017

Slávnostné otvorenie petangového ihriska

Ihrisko je jediné svojho druhu v Trebišove. Mesto ho vytvorilo na zelenej ploche v blízkosti viacerých bytových domov neďaleko centra, na sídlisku Sever.

31.08.2017