Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Pozvánky Zobraziť všetky pozvánky

Snow Film Fest 2017

Mestské kino Slávia Trebišov pripravuje celovečerné pásmo špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstvách.

Kedy: dnes

Kde: Mestské kino Slávia Trebišov

Kriminálna prevencia pre seniorov - Bezpečná jeseň života

Prednáška o kriminálnej prevencii ponúka konkrétne spôsoby základných návykov bezpečného správania sa, ktoré majú napomôcť seniorom zvýšiť ich vlastnú bezpečnosť pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.

Kedy: 24. novembra 2017

Kde: Mestský úrad

Stretnutie s Mikulášom a Jančičim

Najmenší Trebišovčania sa môžu tešiť na sladkosti, ktoré im, za ich dobré správanie počas celého roka, prinesie sv. Mikuláš v sprievode svojej vernej družiny: anjelika a čerta. V estrádnej sále MsKS nájdete Mikuláša a Jančičiho.

Kedy: 5. decembra 2017

Kde: budova MsKS

Aktuality Zobraziť všetky aktuality

LA GIOIA and BAND - Rockové balady

90 minút hudby, spevu, príjemnej atmosféry s LA GOIOU!

16.11.2017

Oprava nedokončených rozkopávok po poruchách vodovodného potrubia na cestách

VVS, a.s., závod Trebišov, na základe Rozhodnutia Mesta Trebišov, príslušného cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, zrealizovalo odstránenie nedokončených rozkopávok po poruchách vodovodného potrubia.

16.11.2017

Slávnostné odhalenie sochy sv. Jozafáta

V polovici novembra 2017 sa pred bránou CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy patróna tejto školy.

15.11.2017

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove bude v dňoch od 20. do 24. novembra 2017 realizovať preventívne aktivity zamerané na problematiku násilia v špecializovaných zariadeniach pre týrané ženy.

15.11.2017

Majstrovský zápas II. ligy: MŠK Žilina B - FK Slavoj Trebišov

Majstrovský zápas II. ligy sa uskutoční nedeľu 19. novembra 2017 o 10.30 hod. medzi MŠK Žilina B a Slavoj Trebišov.

14.11.2017

Výsledkový servis - volejbal (11.11.)

Výsledkový servis - volejbal (11.11.)

14.11.2017

Svetový deň diabetu - 14. november

Účelom Svetového dňa diabetu je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách a príznakoch. Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

13.11.2017

Výsledkový servis: hádzaná - sobota 11.11.2017

Výsledkový servis: hádzaná - sobota 11.11.2017

13.11.2017

Výsledkový servis - stolný tenis: 5. až 12. november 2017

Výsledky stolnotenisových zápasov KST PLUS 40 Trebišov:

13.11.2017

30. výročie Základnej školy na Komenského ulici

Pri príležitosti 30. výročia založenia školy pripravili učitelia a žiaci kultúrno-spoločenský program v divadelnej sále MsKS v Trebišove.

11.11.2017