Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Pozvánky Zobraziť všetky pozvánky

Korčuľovanie pre širokú verejnosť -22. a 23. september 2018

Kedy: 22. - 23. septembra 2018

Kde: Zimný štadión Trebišov

Seminár s lektorkou umelec. prednesu pre pedagógov ZŠ

Témou seminárneho stretnutia bude problematika výberu literárneho textu na prednes a dramaturgická úprava poézie i prózy, do podoby vhodnej pre detský a mládežnícky prednes.

Kedy: 1. októbra 2018

Kde: Zemplínska knižnica v Trebišove

RND: To nemá chybu

Členovia Radošinského naivného divadla prichádzajú s horkou komédiou o spätnom naprávaní starých chýb do Trebišova!

Kedy: 7. októbra 2018

Kde: DS MsKS Trebišov

Šľachtické rody trebišovského kaštieľa

Výstava je prvým pokusom priblížiť návštevníkom šľachtické rody, z ktorých pochádzali majitelia trebišovského kaštieľa.

Kedy: 5. júna - 31. októbra 2018

Kde: trebišovský kaštieľ

Aktuality Zobraziť všetky aktuality

Mesto už začalo so stavebnými činnosťami na projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra“.

Celkovo mesto na všetkých troch objektoch uvedenej MŠ zateplí obvodový aj strešný plášť a vymenené budú aj výplne okenných otvorov.

20.09.2018

Hokejbalové turnaje žiakov v Trebišove

Hokejbalové stretnutia sa uskutočnia v areáli Hokejbalového ihriska ADLER Trebišov.

17.09.2018

Výsledkový servis - HÁDZANÁ (15.9.)

Výsledkový servis - HÁDZANÁ (15.9.)

17.09.2018

Mesto Trebišov bolo úspešné pri schválení žiadosti na podporu projektu „Detské ihrisko JUH“

V rámci projektových aktivít budú realizované terénne úpravy priestoru, montáž nových prvkov detského ihriska a záverečná úprava okolia.

17.09.2018

Mesto Trebišov opäť úspešné v ďalšom projekte

Mesto v najbližších mesiacoch zrealizuje projekt „Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola, Pribinova 34, Trebišov“.

17.09.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ.

13.09.2018

Rekonštrukcia hygienického zariadenia v budove ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Rekonštrukcia hygienického zariadenia v budove ZŠ na Ul. M. R. Štefánika.

13.09.2018

Prijatie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR primátorom mesta Trebišov

Prijatie hlavných kontrolórov ôsmich samosprávnych krajov SR primátorom mesta Trebišov PhDr. Markom Čižmárom.

12.09.2018

Značenie priechodu pre chodcov na križovatke ulíc SNP a Dargovská

Pracovníci Technických služieb mesta vyznačili priechod pre chodcov na križovatke ulíc SNP a Dargovská.

10.09.2018

Ihrisko na skatepark je opäť k dispozícii

Ihrisko na skatepark na parkovisku v blízkosti OC Kaufland je opäť k dispozícii.

10.09.2018