Aktuality Zobraziť všetky aktuality

Nedeľné rozprávkové popoludnie - Sen jedného duba

Nedeľné rozprávkové popoludnie - detské divadelné predstavenie Sen jedného duba 19.4.2015 o 14.00 h v MsKS v Trebišove.

18.04.2015

Európsky imunizačný týždeň 2015

Jubilejný 10. ročník Európskeho imunizačného týždňa sa uskutoční v dňoch od 20. 4. 2015 do 25. 4. 2015.

17.04.2015

Deň učiteľov 2015

Mesto Trebišov organizovalo 16. apríla 2015 spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

17.04.2015

XXIII. Divadelný Trebišov

Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja sa uskutoční 24. apríla 2015 v Divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove

16.04.2015

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora mesta Trebišov

V pondelok 13.04.2015 boli odovzdané peňažné dary primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celá odmena).

15.04.2015

Festival dokumentárnych filmov Jeden svet

15. medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 17. - 18. apríla 2015 v Koniarni v Trebišove (areál múzea - bývala Jazdiareň).

14.04.2015

Zemplínske poľovnícke dni

V dňoch 11. – 12. apríla 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove uskutočnili Zemplínske poľovnícke dni pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka a prezidenta SPK a SPZ Tibora Lebockého.

14.04.2015

Stolní tenisti boli minulý víkend neúspešní

Stolní tenisti boli minulý víkend neúspešní.

14.04.2015

Klimatická zmena - školenie pre učiteľov

Školenie pre pedagógov v Zemplínskej knižnici v Trebišove 23.4.2015 od 8.30 do 12.30 h.

13.04.2015

Deň Zeme

Spoločný školský úrad v Trebišove a ZO SZOPK v Trebišove a si Vás dovoľujú pozvať na oslavy Dňa Zeme, ktoré sa uskutočnia dňa 22.04.2014 o 13.30 h v mestskom parku na amfiteátri.

13.04.2015

Filmový festival Expedičná kamera

Mesto Trebišov Vás pozýva na 6. ročník filmového festivalu Expedičná kamera, ktorý sa bude konať 13. apríla 2015.

04.03.2015