Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Pozvánky Zobraziť všetky pozvánky

Jarná zóna bez peňazí

Po úspešnom celoslovenskom komunitnom projekte s názvom Život a dobrovoľníci sa organizátori rozhodli pokračovať v aktivitách.

Kedy: zajtra

Kde: MsKS

Zraz veteránov v kaštieli

V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove sa uskutoční v sobotu 27. mája 2017 zraz veteránov.

Kedy: zajtra

Kde: Andrássyho kaštieľ

Deň detí v Trebišove

Pri príležitosti MDD Mesto Trebišov pripravuje veľmi pekný program pre deti.

Kedy: 28. mája 2017

Kde: mestský park

Aktuality Zobraziť všetky aktuality

Trebišov uspel v grantovom programe spoločnosti TESCO! Po rokoch sa budú opäť filmy premietať v amfiteátri pod holým nebom.

O podpore Trebišovského letného kina rozhodli Trebišovčania, zákazníci obchodného reťazca Tesco Stores SR, a. s. Projekt mesta Trebišov uspel s celkovým počtom 25 982 hlasov.

24.05.2017

Petangové ihrisko postaví mesto Trebišov na sídlisku Sever

Projekt „Prvé petangové ihrisko pre seniorov v Trebišove“ dostal najvyšší počet hlasov vo verejnom hlasovaní. Ihrisko bude jediné svojho druhu v Trebišove a oddychová zóna v jeho okolí poslúži širokej verejnosti.

24.05.2017

Nedeľné rozprávkové popoludie 17 + rozprávka Bociany

Účasťou na nedeľnom popoludní prítomné deti s rodičmi získali vstupenku do Kina Slávia na filmovú rozprávku BOCIANY.

23.05.2017

Technické služby mesta opravili ďalšie cestné výtlky

Mesto Trebišov opravuje ďalšie poškodenia na miestnych komunikáciách.

18.05.2017

Spoznaj Trebišov behom

V Trebišove sa uskutočnil 1. ročník rodinného bežeckého preteku. Podujatie malo u Trebišovčanov veľký úspech.

17.05.2017

Služba včasnej intervencie pre rodiny

Služba je určená na podporu rodiny, v ktorej je zdravotne znevýhodnené dieťa vo veku od 0 do 7 rokov. Pomoc rodinám je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom domácom prostredí bezplatne.

17.05.2017

Festival zdravia a zdravého životného štýlu

Festival zdravia a zdravého životného štýlu sa uskutoční piatok 19. mája 2017 v čase od 10.00 - 18.00 h na námestí Štefana. B. Romana v Trebišove (pri hlavnej pošte).

17.05.2017

Zrevitalizovanie priestorov v spolupráci s firmou DeutschMann Internationale Spedition s.r.o

Vykonané boli orezy krov a stromov, výsadby letničiek, trvaliek a stromov, plevanie záhonov, kosenie priestorov, hrabanie trávnatých plôch a zametanie spevnených plôch.

16.05.2017

Revitalizácia verejného priestoru pri NC Paričan

Podľa schváleného plánu obnovy verejnej zelene na rok 2017 bola zrealizovaná obnova priestorov pri NC Paričan.

15.05.2017

Človek verzus nečlovek

Úlohou Mestskej polície v Trebišove je nielen pôsobiť represívne, čiže usilovať sa o právny postih páchateľa, ale snažiť sa aj o preventívnu činnosť. Pri realizovaní prevencie príslušníci MsP využívajú viaceré metodické formy.

12.05.2017