Aktuality Zobraziť všetky aktuality

Finančne zbezpečené zámery mesta

Medzi finančne zabezpečené investičné projekty mesta patrí Kultúrne námestie, prestavba komunikácií Sídliska Juh, Nasvietenie priečelia Rímskokatolíckeho kostola, Dom smútku a Andrássyovské chodníky v mestskom parku.

20.10.2014

Investičný zámer mesta – Kultúrne námestie

Kultúrne námestie je finančne zabezpečený zámer mesta. Koncepcia vychádza z potreby vytvorenia multifunkčného verejného priestoru so zhromaždovacou funkciou väčšieho, prípadne menšieho rozsahu s alternatívou obmedzenia dopravy, alebo prevádzkou menších podujatí bez obmedzenia dopravy na hlavnej ulici.

18.10.2014

Investičný zámer mesta – Komunikácie Sídliska Juh

FINANČNE ZABEZPEČENÝ ZÁMER prestavby územnej časti Sídliska Juh vychádza z úpravy dopravného riešenia obslužných komunikácií riešeného územia, návrhu prepojenia na neriešené plochy a vytvorenia vyššieho počtu nových parkovacích miest s bezpečnejšou prevádzkou a plochami pre parkovanie imobilných.

17.10.2014

Investičný zámer mesta - Andrássyovské chodníky

Vedenie mesta projekčne pripravilo a finančne zabezpečilo zámer rekonštrukcie a obnovy Andrássyovských chodníkov v historickom mestskom parku v Trebišove.

16.10.2014

Investičný zámer mesta - Nasvietenie priečelia rímskokatolíckeho kostola

Investičný zámer mesta - Nasvietenie priečelia rímskokatolíckeho kostola.

15.10.2014

Investičný zámer mesta - Dom smútku

Rekonštrukcia a dostavba Domu smútku je finančne zabezpečený zámer, ktorý bude stavebne realizovaný v novembri 2014 až v júli 2015.

14.10.2014

Jesenné upratovanie

MESTO TREBIŠOV vyhlasuje jesenné upratovanie v dňoch 15.10.2014 - 23.10.2014.

23.09.2014

Metodický deň pre učiteľov

Mesto Trebišov pozýva učiteľov materských škôl, učiteľov základnej umeleckej školy na Metodický deň 30. októbra 2014 od 8.00 h do 13.00 h v malej zasadačke MsÚ v Trebišove

17.10.2014

AHA! HELE!

Zemplínska knižnica v Trebišove si Vás dovoľuje pozvať na prehliadku interaktívnej výstavy AHA! HELE! Slovensko - český obrázkový slovník zákerných slov pre deti od 20. októbra 2014 do 21. novembra 2014 v čase otváracích hodín knižnice.

16.10.2014

ZÍSKALI SME MEDZINÁRODNÝ TITUL ZELENÁ ŠKOLA

Základná škola Komenského 1962/8 v Trebišove získala medzinárodné ocenenie – certifikát Zelená škola.

16.10.2014

Beseda so spisovateľkou Margit Garajszki

Zemplínska knižnica v Trebišove pozýva žiakov ZŠ na besedu so spisovateľkou Margit Garajszki, autorkou kníh pre deti vo štvrtok 16. októbra 2014 o 8.30 h a 10.00 h.

09.10.2014