Aktuality Zobraziť všetky aktuality

Komunálne voľby 2014 - podrobné výsledky

Podrobné výsledky komunálnych volieb konaných 15. novembra 2014.

18.11.2014

Komunálne voľby 2014 - výsledky

Výsledky komunálnych volieb konaných 15. novembra 2014.

16.11.2014

Aktuálne otázky a odpovede

Mestu sú opakovane adresované otázky, ktoré boli už v minulosti zodpovedané cez mestské informačné kanály – infolist, web, facebook. Preto Vám predkladáme rekapituláciu najčastejšie sa opakujúcich otázok s odpoveďami.

14.11.2014

Slávnostný akt podpísania dohôd s novými prijímateľmi grantov z Nórskych fondov

Dňa 4.novembra 2014 za účasti médií a politických predstaviteľov SR prebehne v Bytči akt podpísania dohôd s novými prijímateľmi grantov z Nórskych fondov.

24.10.2014

Príspevok z Nórskych fondov na rekonštrukciu Pariča

Začiatkom októbra získalo mesto príspevok z Nórskych fondov na rozsiahlu rekonštrukciu hradu Parič. Súčasťou schváleného projektu je aj výstavba chodníkov a osvetlenia v parku za účelom lepšieho sprístupnenia hradu pre verejnosť.

22.10.2014

Finančne zabezpečené zámery mesta

Medzi finančne zabezpečené investičné projekty mesta patrí Kultúrne námestie, prestavba komunikácií Sídliska Juh, Nasvietenie priečelia Rímskokatolíckeho kostola, Dom smútku a Andrássyovské chodníky v mestskom parku.

20.10.2014

Investičný zámer mesta – Kultúrne námestie

Kultúrne námestie je finančne zabezpečený zámer mesta. Koncepcia vychádza z potreby vytvorenia multifunkčného verejného priestoru so zhromaždovacou funkciou väčšieho, prípadne menšieho rozsahu s alternatívou obmedzenia dopravy, alebo prevádzkou menších podujatí bez obmedzenia dopravy na hlavnej ulici.

18.10.2014

Investičný zámer mesta – Komunikácie Sídliska Juh

FINANČNE ZABEZPEČENÝ ZÁMER prestavby územnej časti Sídliska Juh vychádza z úpravy dopravného riešenia obslužných komunikácií riešeného územia, návrhu prepojenia na neriešené plochy a vytvorenia vyššieho počtu nových parkovacích miest s bezpečnejšou prevádzkou a plochami pre parkovanie imobilných.

17.10.2014

Investičný zámer mesta - Andrássyovské chodníky

Vedenie mesta projekčne pripravilo a finančne zabezpečilo zámer rekonštrukcie a obnovy Andrássyovských chodníkov v historickom mestskom parku v Trebišove.

16.10.2014

Investičný zámer mesta - Nasvietenie priečelia rímskokatolíckeho kostola

Investičný zámer mesta - Nasvietenie priečelia rímskokatolíckeho kostola.

15.10.2014

Investičný zámer mesta - Dom smútku

Rekonštrukcia a dostavba Domu smútku je finančne zabezpečený zámer, ktorý bude stavebne realizovaný v novembri 2014 až v júli 2015.

14.10.2014