Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Anna Kyjovská rod. Drabová (†65)

Rozlúčka bude 29.4.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Božena Dušecinová (†58)

Rozlúčka bude 21.4.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Pavol Tkáč (†71)

Rozlúčka bude 20.4.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Michal Švajka (†66)

Rozlúčka bude 13.4.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad

Helena Miskolczyová (†75)

Rozlúčka bude 10.4.2015 o 14.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Júlia Brindzáková rod. Mališová (†81)

Rozlúčka bude 10.4.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Gejza Rauch (†63)

Rozlúčka bude 27.3.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

František Habovčík (†67)

Rozlúčka bude 26.3.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Jozef Demeter (†77)

Rozlúčka bude 26.3.2015 o 11.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna Kereštanová (†74)

Rozlúčka bude 17.3.2015 o 12.00 h v Gréckokatolíckom chráme v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.