Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Eva KORDANIČOVÁ rod. Kušniriková (†57)

Rozlúčka bude 23.8.2018 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária POTOČNÍKOVÁ rod. Margitanová (†80)

Rozlúčka bude 22.8.2018 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna MEZEJOVÁ rod. Záhorská (†77)

Rozlúčka bude 21.8.2018 o 10.30 h v Dome smútku v Milhostove.

Gréckokatolícky obrad.

Ing. Dušan BENÍK (†73)

Rozlúčka bude 17.8.2018 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Jiřina ZÁHORSKÁ rod. Matoušková (†51)

Rozlúčka bude 16.8.2018 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Oľga BALÁŽOVÁ rod. Ďurišinová (†81)

Rozlúčka bude 14.8.2018 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Andrej PROKOPIČ (†85)

Rozlúčka bude 14.8.2018 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Mária ĎURIŠINOVÁ rod. Macuráková (†57)

Rozlúčka bude 10.8.2018 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Mária DEČMANOVÁ (†82)

Rozlúčka bude 7.8.2018 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Miloš MOCINEC (†64)

Rozlúčka bude 6.8.2018 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.