Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Anna Bajusová-Čintalová (†85)

Rozlúčka bude 26.5.2015 o 10.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

MVDr. Andrej Kovalik (†85)

Rozlúčka bude 25.5.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Reformovaný obrad.

Mária Baloghová, rod. Kmecová (†69)

Rozlúčka bude 22.5.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Milan Trajčík (†78)

Rozlúčka bude 19.5.2015 o 14.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Ján Fižiar (†64)

Rozlúčka bude 19.5.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad,

Silvia Elgnerová rod. Dostálová (†80)

Rozlúčka bude 18.5.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Prof. MVDr. Pavol Bálent, PhD. (†64)

Rozlúčka bude 7.5.2015 o 14.00 h v Gréckokatolíckom chráme v Trebišove.

Uložený bude na cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Marián Kičinko (†66)

Rozlúčka bude 6.5.2015 o 14.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Bartolomej Horňák (†68)

Rozlúčka bude 6.5.2015 o 10.30 h v Pravoslávnom chráme v Trebišove.

Uloženie na cintoríne Trebišov.

Pravoslávny obrad.

Helena Binková, rod. Topoľanová (†83)

Rozlúčka bude 4.5.2015 o 14.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.