Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Janka Balážová rod. Kobzošová (†82)

Rozlúčka bude 27.11.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad

Oľga Fraštiová rod. Šumberová (†84)

Rozlúčka bude 26.11.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Jozef Sás (†71)

Rozlúčka bude 23.11.2015 o 10.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Božena Nebusová rod. Tóthová (†83)

Rozlúčka bude 18.11.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad

Ján Hanus (†77)

Rozlúčka bude 13.11.2015 o 14.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Anna Oláhová rod. Sučová (†64)

Rozlúčka bude 12.11.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária Ščerbíková rod. Zbojovská (†64)

Rozlúčka bude 10.11.2015 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

PaedDr. Valéria Šimková (†54)

Rozlúčka bude 9.11.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Uloženie na cintoríne v Paričove.

Gréckokatolícky obrad.

Viera Gerdová rod. Vychrestová (†58)

Rozlúčka bude 5.11.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad

Štefan Bakša (†55)

Rozlúčka bude 3.11.2015 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.