Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Anna Fedorčáková, rod. Demčáková (†77)

Rozlúčka bude 24.11.2014 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Anna Tkáčová, rod. Semjanová (†83)

Rozlúčka bude 24.11.2014 o 11.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Reformovaný obrad.

Alexander Kanaloš (†48)

Rozlúčka bude 21.11.2014 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Michal Davala (†87)

Rozlúčka bude 21.11.2014 o 11.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Margita Tereščáková, rod. Horňáková (†87)

Rozlúčka bude 19.11.2014 o 13.30 h v Dočasnej rozlúčkovej sieni.

Uložená bude na cintoríne v Paričove. Gréckokatolícky obrad.

Eva Mazurová (†54)

Rozlúčka bude 19.11.2014 o 11.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Kvetoslava Domaracká, rod. Sopková (†57)

Rozlúčka bude 14.11.2014 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Reformovaný obrad.

Helena Balogová (†50)

Rozlúčka bude 12.11.2014 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ján Tancoš (†56)

Rozlúčka bude 11.11.2014 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Júlia Zuzčinová (†84)

Rozlúčka bude 11.11.2014 o 11.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.