Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Ladislav PLAVECKÝ (†69)

Rozlúčka bude 12.12.2016 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Oľga KUVIKOVÁ rod. Dandášová (†67)

Rozlúčka bude 12.12.2016 o 10.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Juraj KOHÚT (†68)

Rozlúčka bude 9.12.2016 o 13.00 h na cintoríne v Milhostove.

Gréckokatolícky obrad.

MUDr. Jozef DUDA (†62)

Rozlúčka bude 8.12.2016 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Alžbeta MICÁKOVÁ rod. Setláková (†83)

Rozlúčka bude 7.12.2016 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária GECIKOVÁ rod. Pačutová (†89)

Rozlúčka bude 5.12.2016 o 13.30 h na cintoríne v Milhostove.

Gréckokatolícky obrad.

Zoltán PETER (†64)

Rozlúčka bude 29.11.2016 o 11.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Gréta GRAJCAROVÁ rod. Záhorská (†77)

Rozlúčka bude 23.11.2016 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Rudolf MAJTÁN (†74)

Rozlúčka bude 22.11.2016 o 10.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Štefan NYKAZA (†78)

Rozlúčka bude 21.11.2016 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.