Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Adriana Nováková, 06.04.2017 21:13, IP: 85.237.234.192

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy sa opravia výtlky na ulici Záborského. Sú tam už dosť nebezpečné jamy. Nezabudnite, že tam niekolkokrát denne vychádza vozidlo RZP na Komenského ulicu.Ďakujem za vyriešenie podnetu.

Odpoveď

Dobrý deň.

Technické služby mesta Trebišov začali s opravou výtlkov 8. marca 2017. K 10.apríla 2017 sa zrealizovali opravy na uliciach M. R. Štefánika, Komenského, Gorkého, Dobrovoľnícka, Jilemnického, Pri Polícii, T. G. Masaryka, Berehovská, 1. decembra, SNP, Čsl. armády - od kruhového objazdu po svetelnú križovatku.
V súčasnom období sa uskutočňuje oprava na Ul. J. Husa, po ukončení sa plánuje oprava na Ul. Záborského.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

L.L., 07.04.2017 09:18, IP: 87.197.159.237

Dobrý deň,

ďakujem za opravené verejné osvetlenie. Lenže, druhé osvetlenie pri dome 7, na ulici Drehňovská -TV - bliká. Môžete sa nato pozrieť ? ďakujem krásne.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za upozornenie, uvedený problém bude odstránený 14.4.2017.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Mgr.Alexander GERGELY, 10.04.2017 16:05, IP: 88.212.41.151

Chcem poprosiť kompetentných v mene obyvateľov vchodu č.6 domu 2220 o odstránenie suchého stromu vedľa vchodu č.6 na cintorínskej ulici,ide o bezpečnosť chodcov.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

predmetný suchý strom odstránili pracovníci MsHS utorok 11.4.2017.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

občan, 10.04.2017 00:44, IP: 188.120.4.41

Hrubý a neodborný zásah do životného prostredia sa stal na sídlisku kpt.Nálepku.Takto orezané a z vrchu zrezané zdravé stromy vo vegetačnom období ešte nevidel nikto.Môžu sa hanbyť všetci kto sa zúčastnil a povolil takỳ počin.Moja otázka:ako sa to mohlo stať,a prečo takto?

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici kpt. Nálepku bol, na základe požiadaviek obyvateľov, zrealizovaný redukčný rez 3 kusov drevín - rod lipa. V minulosti už bola riešená otázka výrubu vyššie uvedených stromov. Mesto Trebišov, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a zároveň vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú, však s požadovaným výrubom nesúhlasí. V zmysle legislatívnych podmienok a základov starostlivosti o dreviny je dokázané, že strom najlepšie znáša rez v období plnej vegetácie, rez líp možno vykonávať prakticky celoročne. Výrub drevín je možné uskutočniť najmä v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 30. septembra do 31. marca. Zároveň uvádzame, že Mesto, ako vlastník pozemkov verejnej zelene, realizuje prostredníctvom správcu zelene úpravu zelene bez toho, aby o tom upovedomil tam bývajúcich občanov. K výnimke dochádza v prípade, ak sa orez plánuje na parkoviskách, a to z dôvodu možného poškodenia parkujúcich áut.
Mesto vysadilo prostredníctvom pracovníkov Mestského hospodárskeho strediska dňa 30.10.2015 na Ul. kpt. Nálepku 31 ks Tuje západnej Rheingold. Z uvedeného počtu bolo k dnešnému dňu (12.4.2017) odstránených 16 ks, a to neznámym páchateľom.
Na záver podotýkame, že je snahou mesta vyhovieť všetkým reálnym požiadavkám obyvateľov sídliska na uvedenej ulici, a to aj napriek narušeným medziľudským vzťahom týchto občanov.

Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku

peter, 09.04.2017 13:41, IP: 91.127.115.194

Dobrý deň prajem. Chcem sa informovať,o vyrube a oreze stromov na sidlisku Kapitana Nalepku.Bola podana ziadost?Na aky druh stromov.

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici kpt. Nálepku bol, na základe požiadaviek obyvateľov, zrealizovaný redukčný rez 3 kusov drevín - rod lipa. V minulosti už bola riešená otázka výrubu vyššie uvedených stromov. Mesto Trebišov, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a zároveň vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú, však s požadovaným výrubom nesúhlasí. V zmysle legislatívnych podmienok a základov starostlivosti o dreviny je dokázané, že strom najlepšie znáša rez v období plnej vegetácie, rez líp možno vykonávať prakticky celoročne. Výrub drevín je možné uskutočniť najmä v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 30. septembra do 31. marca.
Výruby stromov boli v minulosti na tejto lokalite povolené na základe podaných žiadostí v zmysle platných právnych predpisov.
Zároveň uvádzame, že Mesto, ako vlastník pozemkov verejnej zelene, realizuje prostredníctvom správcu zelene úpravu zelene bez toho, aby o tom upovedomil tam bývajúcich občanov. K výnimke dochádza v prípade, ak sa orez plánuje na parkoviskách, a to z dôvodu možného poškodenia parkujúcich áut.
Mesto vysadilo prostredníctvom pracovníkov Mestského hospodárskeho strediska dňa 30.10.2015 na Ul. kpt. Nálepku 31 ks Tuje západnej Rheingold. Z uvedeného počtu bolo k dnešnému dňu (12.4.2017) odstránených 16 ks, a to neznámym páchateľom.
Na záver podotýkame, že je snahou mesta vyhovieť všetkým reálnym požiadavkám obyvateľov sídliska na uvedenej ulici, a to aj napriek narušeným medziľudským vzťahom týchto občanov.

Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku

Anka, 06.04.2017 11:13, IP: 188.120.4.41

Mesto dalo súhlas na nezmyselné orezávanie zdravých stromov na sídlisku Kpt.Nálepku vo vegetačnom období kvôli smiešným argumentom niektorých obyvateľov.Ale ako je možné že väčšina sa dozvedela o tom len keď videli to spustošenie na vlastné oči.Mestu stačí slovný argument /klamstvo/ že 90 percent obyvateľov to schvaluje? Onedlho tu bude namiesto hustej zelene mesačná krajina.

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici kpt. Nálepku bol, na základe požiadaviek obyvateľov, zrealizovaný redukčný rez 3 kusov drevín - rod lipa. V minulosti už bola riešená otázka výrubu vyššie uvedených stromov. Mesto Trebišov, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a zároveň vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú, však s požadovaným výrubom nesúhlasí. V zmysle legislatívnych podmienok a základov starostlivosti o dreviny je dokázané, že strom najlepšie znáša rez v období plnej vegetácie, rez líp možno vykonávať prakticky celoročne. Výrub drevín je možné uskutočniť najmä v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 30. septembra do 31. marca. Zároveň uvádzame, že Mesto, ako vlastník pozemkov verejnej zelene, realizuje prostredníctvom správcu zelene úpravu zelene bez toho, aby o tom upovedomil tam bývajúcich občanov. K výnimke dochádza v prípade, ak sa orez plánuje na parkoviskách, a to z dôvodu možného poškodenia parkujúcich áut.
Mesto vysadilo prostredníctvom pracovníkov Mestského hospodárskeho strediska dňa 30.10.2015 na Ul. kpt. Nálepku 31 ks Tuje západnej Rheingold. Z uvedeného počtu bolo k dnešnému dňu (12.4.2017) odstránených 16 ks, a to neznámym páchateľom.
Na záver podotýkame, že je snahou mesta vyhovieť všetkým reálnym požiadavkám obyvateľov sídliska na uvedenej ulici, a to aj napriek narušeným medziľudským vzťahom týchto občanov.

Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku

Anonym, 30.03.2017 20:54, IP: 188.120.15.36

Kedy bude opravený semafor?aby auta a chodzi nemuseli prechadzat naraz?

Odpoveď

Dobrý deň,

predkladáme Vám odborné vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu k danej téme, ktoré je citované z vyhlášky pre dopravnú situáciu na svetelnej križovatke ulíc Čsl. armády a Komenského. Svetelná križovatka je nastavená v zmysle platných predpisov, len má osobitnú úpravu dopravy, ktorá je bežná aj v iných mestách.

§ 9 ods. 3 písm. c) Vyhlášky č. 9/2009 Z. z.:

Pri riadení cestnej premávky na križovatke:
...signál s plným zeleným svetlom "Voľno" znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo a ak dodrží ustanovenia o otáčaní a otočenie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa; vodič je pritom povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; ak svieti signál pre opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo alebo vpravo § 19 ods. 4 zákona.

Ing. Iveta Verešová
oddelenie výstavby a majetku MsÚ

Jozef, 31.03.2017 10:37, IP: 188.120.15.30

Zdravím V akom štádiu je projekt Terminál integrovanej osobnej prepravy,a kedy sa začne búrať budova autobusovej stanice?
Dakujem za Podrobnejšie informácie

Odpoveď

Dobrý deň,

hlavný projektant stavby "ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov" - spoločnosť PRODEX s. r. o., Košice v súčasnosti pripravuje pre investora stavby - ŽSR, Bratislava projektovú dokumentáciu v stupni - dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby.
Termíny jej ukončenia mestu Trebišov nie sú zatiaľ známe.

Ing. Iveta Verešová
referent oddelenia výstavby a majetku

Maria Horoskova, 23.03.2017 16:36, IP: 88.212.41.135

Pred par rokmi som sa pytala, ci sa budu opravovat vnutorne chodniky - dvor medzi Berehovskou a Komenskeho.Vtedy som dostala odpoved, ze momentalne to NIE JE v plane. Pytam sa znova. JE???? to uz v plane v blizkej buducnosti? Dakujem za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

do 1. etapy opráv mestských komunikácií a chodníkov bola zaradená oprava chodníka na Berehovskej ulici vo vnútrobloku od BD 2213 po Ul. 1. decembra.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku

Ján Potoma, 08.03.2017 17:59, IP: 88.212.37.156

Dobrý deň. Počas zimnej údržby komunikácii mesta Trebišov došlo strojom - odhrňacím autom k poškodeniu poklopu kanalizácie na konci ulice Budovateľskej oproti areálu kynologického klubu. Vodič zrejme toto poškodenie netušil, a preto ho asi nenahlásil. Bolo by možné tento poškodený poklop vymeniť ? Jedná sa o bezpečnosť občanov a vozidiel pohybujúcich sa v tejto časti. Miesto poškodeného poklopu je aktuálne označené vďaka pánovi Dzijakovi vetvou zo stromu . Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za upozornenie. Vami uvádzaný problém bude v nasledujúcom období odstránený.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Monika, 26.03.2017 23:30, IP: 188.120.21.4

Mohli by byť v balíku programov bytového podniku napr.HBO,Filmbox alebo Joj cinema.Budú v ponuke nejaké nové programy v najbližšej dobe?Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Bytový podnik Trebišov, s. r. o., ako káblový operátor, pripravuje do budúcnosti rozšírenú programovú službu, ktorá bude zahŕňať programy Joj Cinema, Filmbox a ďalšie, v prípade záujmu aj HBO.

Ing. Peter Jakim
vedúci TKR
Bytový podnik Trebišov, s. r. o.

S.M., 14.03.2017 17:51, IP: 85.237.234.234

Bude sa pokračovať s opravou cestnej komunikácie aj v Milhostove na ul. Zvonárske?

Odpoveď

Dobrý deň,

do 1. etapy opráv poškodených ciest a chodníkov v meste na rok 2017 boli zaradené komunikácie, ktoré vyžadujú opravy ucelených plôch. Zoznam komunikácií bol schválený komisiou výstavby a mestským zastupiteľstvom. Do predmetného zoznamu Zvonárska ulica zaradená nebola. Na Zvonárskej ulici bude uplatnená reklamácia na sadanie plôch v miestach rozkopávok pre kanalizáciu.


Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Mgr.Juraj Ostrožovič, 29.03.2017 09:51, IP: 188.120.18.103

Dobrý deň!
Mnohí sme si všimli,že na hradnom múre v mestskom parku boli urobené kozmetické úpravy v podobe trávnatého koberca na vrchole múra.Ako sa to bude riešiť,keď po čase okrem trávy začnú na múre rásť aj stromy a kríky a tie môže narušiť minimálne estetiku múra?

Odpoveď

Dobrý deň,

sanáciu koruny muriva vykonalo Mestské hospodárske stredisko na základe projektovej dokumentácie v spolupráci s Ing. Miroslavom Vaškom, ktorý vykonáva stavebný dozor na celej stavby. Konvexne formovaná koruna muriva je chránená pomocou hustého koberca z rastlín typických pre príslušnú lokalitu. Výsledkom je želaný estetický účinok, pri súčasnej historickej hodnovernosti a najmä účinnej stavebno-fyzikálnej ochrane. Náletové dreviny sa budú pravidelne monitorovať a odstraňovať pomocou pracovnej plošiny. Takto predídeme prípadnému narušeniu koruny muriva koreňovým systémom nežiaducich náletových drevín.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

M.B., 23.03.2017 14:28, IP: 88.212.35.154

chcem sa spytat,ci bolo nejakej ziadosti o vyrub stromu,na sidliskach aj NEVYHOVENE,kedze pribuda tychto zasahov a stromy su casto bezdovodne rubane..ze tienia,ale to je prirodzena vlastnost stromov,sidlisko Sever-je ich tu zalostne malo,tych par sakur to nezachrani,je nutne sa zbavovat starsich drevin,nestaci ich setrny orez?vyhoviete aspon podla miznucich drevin kazdemu kto poziada,len tak,od stola?

a dalsia vec
,pred niekolkymi dnami na severe rozkopali ludia od Telecomu cestu..odosli a ostalapo nich kopa zeminy,zniceny asfalt,okolo ktoreho lahostajne prejde aj auto ms.policie,mohli by ste to s kompetetnymi riesit?

Odpoveď

Dobrý deň.

Na sídlisku Sever boli v období rokov 2012 – 2016 povolené výruby v počte 12 ks drevín, na základe požiadavky nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a nájomníkov bytov v bytových domoch na Ternavskej a Hodvábnej ulici. Dreviny označené na výrub boli zväčša v poškodenom zdravotnom stave, poškodzovali alebo bránili oprave kanalizačnej prípojky, ohrozovali bezpečnosť – boli naklonené, napadnuté hnilobou alebo škodcom, mali prasknutý kmeň a niektoré tienili obytné priestory, čo sme nezistili „od stola“, ale miestnou obhliadkou. Je nutné uviesť, že v minulosti boli v tejto lokalite niektoré dreviny nekoncepčne vysadené v blízkosti bytových domov.
Náhradná výsadba bola v tejto lokalite realizovaná nasledovne: 30 ks sakura (čerešňa) a 1 ks platan.
Predpokladáme, že v dohľadnej dobe bude na sídlisku Sever potrebné vyrúbať ďalší strom, a to z dôvodu jeho zámerne poškodeného zdravotného stavu. Neznámy poškodzovateľ zasiahol do kmeňa stromu, olúpal kôru po celom obvode v šírke cca 8 cm, čoho následkom bude pravdepodobne jeho vyschnutie.


Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku

Jana Ramšáková, 22.03.2017 18:56, IP: 195.28.75.114

Môžem sa opítať ? Kedy bude v Milhostove kontajner na bordel ???

Odpoveď

Dobrý deň,

veľkokapacitné kontajnery budú po meste rozmiestnené počas Jarného upratovania, ktoré sa v roku 2017 uskutoční v termíne od 31.3 do 9.4.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Peter Bruňák, 06.03.2017 08:46, IP: 178.143.165.16

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať,či budú a kedy dané kontajnery na biologický odpad k rodinným domom.Kedy budú pristavené veľké kontajnery na jarné upratovanie.Po zime nám ostalo veľa lístia, lebo prvé mrazy prišli až po jesennom upratovaní a lístie napr. z orechov komplet opadá až po prvých mrazoch. Peter Voj. lúčky
Odpoveď

Dobrý deň!

Jarné upratovanie sa uskutoční v termíne od 31.3.2017, kedy budú pristavené kontajnery a potrvá do 09.4.2017. Občania mesta Trebišov majú možnosť doniesť odpad na zberný dvor do Technických služieb aj mimo termínu jarného upratovania bezplatne.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Jana Miklovičová, 10.03.2017 11:54, IP: 185.50.215.214

Dobrý deň prajem. V mene obyvateľov bytového domu 2108 na Komenského ulici Vás chcem poprosiť či by bolo možné opraviť komunikáciu(cestu) za domom čislo 2108/1, je tam už dlhší čas v ceste veľký výtlk ktorý už pomaly bráni autám normálne parkovať. Výtlk sa stále zväčšuje lebo tam pravidelne chodí aj auto technických služieb vynášať smeti, čo je samozrejmosťou inak to nejde. Ide len o to aby sa cesta neprepadla. Ďakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

za bytovým domom č.2108 sa plánuje oprava cesty v mesiaci máj 2017 za vchodom č.1 a pri nádobách na odpad.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Mariana, 21.03.2017 17:26, IP: 188.120.4.96

Dobrý deň chcela by som sa informovať či plánujete nahradiť 3 televízne programy ktoré distribuje bytový podnik.Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnej dobe dochádza zo strany českých vysielateľov k vypínaniu českých programov vysielaných na Slovensku. Začiatkom roka došlo k vypnutiu programov skupiny NOVA a v blízkej budúcnosti nás čaká vypnutie programov skupiny PRIMA a skupiny BARRANDOV. Bytový podnik Trebišov, s.r.o., ako operátor TKR, hľadá možnosti, ktoré by nahradili tieto programy. Nájsť adekvátnu náhradu za tieto programy, pri zachovaní súčasnej ceny za mesačný poplatok programovej ponuky, je však ťažké, nakoľko i slovenskí vysielatelia, a to TV MARKÍZA už spoplatnila svoje programy a v blízkej budúcnosti pristúpi k spoplatneniu aj TV JOJ.
Na základe týchto skutočnosti momentálne nenahradzujeme TV programy inými, až do doby, kým sa na trhu neobjavia cenovo
prístupné programy. Vysielateľov týchto nových programov už začíname oslovovať.

JUDr. Ján Šipoš
riaditeľ - konateľ spoločnosti
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Peter Ondovčík, 17.03.2017 12:59, IP: 188.120.10.39

Prečo nemáme zaradený televízny program 123 v programovom balíku,ktorý nam disribuje Bytový podnik.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

zrejme sa jedná o internetovú televíziu, ktorá vysiela prostredníctvom peeringového centra.
Na toto peeringové centrum Bytový podnik Trebišov, s.r.o., ako operátor, nemá prístup a ani technické zariadenie na vysielanie. Z tohto dôvodu programy nie sú zaradené v programovej
štruktúre Bytového podniku Trebišov, s.r.o.

Ing. Peter Jakim
vedúci TKR

Jozef, 19.03.2017 22:50, IP: 188.120.15.30

zdravím bude tento rok SUMMER OPEN PARTY ?

Odpoveď

Dobrý deň,

bez ohľadu na názov akcie, MsKS počíta v prvej polovičke tohto roka s diskotékou pre mládež, či už na kúpalisku alebo v jeho okolí. Bližšie informácie budú včas zverejnené.

Ľubomír Mičko
MsKS

Andrea Kocakova, 19.03.2017 20:23, IP: 188.120.6.78

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy sa budú dezinfikovať detské ihriská (vrátane pieskovísk a preliezok) po zime.
Konkrétne mám na mysli napr. ihrisko za materskou škôlkou pri polícii.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

vyčistenie pieskovísk a detských ihrísk vrátane dezinfekcie je naplánované v dňoch 21.3. - 24.3.2017, podľa počasia.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Juraj Švancar, 14.03.2017 06:23, IP: 85.248.2.226

Zaujímalo by ma kedy bude krytá
plaváreň otvorená,a kde sú peniazhe 430 000 Eur,ktoré prisľúbil p.premier R.Fico na jej opravu pri predposlednom výjazdovom zasadnutí vlády v Trebišove,Za pravdivú odpoveď ďakujem. J.Švancar

Odpoveď

Dobrý deň, pán Švancar!

Na prvú časť Vašej otázky Vám neviem odpovedať, pretože termín otvorenia plavárne závisí od dokončenia rekonštrukcie tohto objektu ako celku. Na uvedenie krytej plavárne do plnej prevádzky sú potrebné finančné prostriedky v celkovom objeme minimálne 2 milióny Eur.
Uvedený balík finančných prostriedkov je možné nakumulovať jednak z poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR a jednak z prebytku rozpočtu Mesta Trebišov za roky 2015 - 2016, prípadne za roky 2017 a 2018. Použitím týchto prostriedkov by vedenie mesta dokázalo plaváreň uviesť do prevádzkyschopného stavu.
Ako som už v texte vyššie uviedol, do uvedeného balíka potrebných finančných prostriedkov (2 mil. Eur), samozrejme, patrí i dotácia z Úradu vlády SR, čím prechádzam k druhej časti Vašej otázky. Dotácia na rekonštrukciu (sanáciu) bola Mestu Trebišov poskytnutá vo výške 432 000 Eur. Uvedená suma dotácie pokryje sanáciu objektu plavárne, tzn. výmenu okien na severnej strane a rekonštrukciu strechy, ktorá je v dezolátnom stave. Doposiaľ bola použitá suma 16 800 Eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie týkajúcej sa rekonštrukcie celého objektu. Zvyšné prostriedky v objeme 415 200 Eur sú evidované na účte Mesta Trebišov.
Samotná výmena okien a rekonštrukcia strechy bude zrealizovaná do konca roka 2017.

Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Jan Kiral, 14.03.2017 06:56, IP: 88.212.29.166

Dobry den. Chcem sa spytat...ako je to zo stavebnym povolenim na zahradkach pri kasarnach ? Mame tam iba budu na naradie ktora je ulozena na kvadroch ....zakon vysiel 1.1. 2017

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa §43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov stavba je stavebná konštrukcia postavená zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
Podľa § 43a ods. 2: "Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy".

Vo Vašom prípade ide o pozemnú, nebytovú stavbu (sklad na náradie), ktorej osadenie si vyžadovalo úpravu podkladu (uloženie na kvádroch). Stavebný zákon platí od r. 1976.

Ing. Oľga Kačinetzová
referentka pre stavebný úrad

milan, 14.03.2017 07:31, IP: 188.120.10.40

Dobry deñ prajem ked citam na tejto stranke vsetci satu stazuju ze preco akt.pracovnici tu nerobia ,prečo hentam ĺudia konečne si už uvedomte že kazdy by si mal upratovat sam ,nechcete zebi vam akt. pracovnici uz aj uoratovali aj v domacnostiach ? aj navarili vam uz otvorte oci akt. oracovnici robia zadarmo alebo za 60 euro mesacne mali by ste byt rad az aapon to robia ze čistia mesto lebo keby nie oni tak mily obcania vy by ste tu zhnily od bordelu a este jedno nemilte sa ze akt. pracovnici vhodia robit na tkz.na pànske ako kedysi fungovalo podakujte mestu ze tak vam vyhovie ze vy nemusite robit nic ze zavas robia tkz. neprisposobivy aj pan.Davalobi a jejo timu dakujem

Odpoveď

Dobrý deň!

Ďakujem za podporu a verím, že väčšina občanov má takýto objektívny názor a pohľad, a to nie len na poriadok v meste, ale aj na prácu ľudí, ktorí zabezpečujú chod celého mesta.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

obyvatelia, 11.03.2017 13:24, IP: 188.120.5.239

Ak máme na dvore vysoke ihličnate stromy a nechceme ich tam môžme ich odstraniť svojvoľne alebo musíme o to požiadať. Ak ano kde a ako postupovať?

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 543/2020 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2

Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny, ako aj informácie ohľadom povolenia na výrub sú zverejnené na internetovej stránke mesta, sekcia: Vybavenie úradných záležitostí → životné prostredie. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Evu Bučkovú na tel. č.: 6713322, 0915840269 alebo e-mailom: buckova@trebisov.sk.
Žiadosť adresujte na Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov.


Ing. Eva Bučková
odd. výstavby a majetku

Ing.Anton Lačný, 10.03.2017 10:00, IP: 88.212.37.157

Dobrý deň,
prosím o zabezpečenie ostrihania kriku tuje na Štúrovej ulici pred domom s p.č. 2 ktorá 1 meter zasahuje do profilu cesty a tým obmedzuje bezpečnosť prevádzky autám na uvedenej ulici. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Úpravu zelene zasahujúcej do cesty vykoná Mestské hospodárske stredisko utorok 14.3.2017.


Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Bozka obyvateľka, 09.03.2017 21:54, IP: 188.120.10.36

Dobrý deń chcem sa opýtať kedy nám upracú aktivacni pracovníci našu ulicu lebo stretám ich každé ráno ako si vykracuju v druznom rozhovore vo dvojici bez záujmu o špinu na chodniku (berehovska zo dvora)a keď sa ich opýtam na tu našu ulicu tak vedúci im zadeľujú oni nemôže len tak upratať. Týka sa to bytovky (čínsky múr) mínimalne rok prosím o vyčistenie pod schodami je tam všetko možné aj nemožne. Rano a večer sa nám tam združuje mládež ide si zafajcit pred vyučovaním a bordel nám tam nechávajú prosím,prosím a ešte raz prosím

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci MsAS majú na starosti upratovanie verejných priestorov v meste t. z. miestnych komunikácií a verejnej zelene, čo aj v súčasnosti vykonávajú. Vzhľadom na to, že po zimných mesiacoch je znečistenie mesta vo väčšej miere, pri upratovaní sa postupuje systematicky. Prioritou sú chodníky a miestne komunikácie, z ktorých sa likvidujú zvyšky posypového materiálu. Berehovská ulica bola uprataná 3.3.2017 (viď odpoveď na otázku z 3.3.2017). Priestor za Vami uvedeným bytovým domom na Komenského ulici (čínsky múr), aj pod schodmi, bol upratovaný v priebehu minulého roka niekoľkokrát a s jeho uprataním sa ráta aj v najbližších týždňoch.
Pokiaľ by ste plánovali zorganizovať svojpomocnú brigádu, ako to často na jar v okolí bytových domov býva, je potrebné kontaktovať MsAS pre zabezpečenie odvozu nahromadeného odpadu.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

František Mach, 10.03.2017 16:36, IP: 85.237.234.28

Chcem sa opýtať, kto zodpovedá za čistotu rybníka v mestskom parku, kde sa nachádza veľké množstvo uhynutých rýb a opadaného listia. Taktiež kto zodpovedá za kosenie a čistenia jarku v poli za nemocnícou, ktorý je značne zarastený a tým sa bráni odtoku vody v prípade dáždivého počasia.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

za čistotu a údržbu rybníka v mestskom parku zodpovedá Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trebišov, na základe uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Trebišov a MO SRZ Trebišov. Čo sa týka odvodňovacieho kanála v západnej časti mesta, ide o Gazdovský jarok, ktorý je majetkom Hydromeliorácií š.p. Bratislava. Mesto Trebišov je v procese jednania s vlastníkom o prečistení daného jarku.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci MsVO

Karol Jašek, 10.03.2017 07:32, IP: 188.120.9.2

Musím uznať, že tento týždeň bol poriadok v priestoroch Berehova lepší ako v predchádzajúcom týždni. Ďakujem.

Lubka Vargova, 08.03.2017 12:12, IP: 88.212.41.150

Rada by som sa opytala, ako to vlastne funguje v kine s rezervaciou listkov. Nakolko som mala neprijemnu skusenost a vrta mi to v hlave...rezervovala som si listok, super, prisiel mi aj mail kde som mala vsetky udaje a aj upozornenie, ze listok si mozem vyzdvihnut do 19:20 hod...super, vravim si, pridem ukazem mail, zaplatim a parada takto chodit do kina...aha, realita bola asi taka, ze pridem k pokladni, postavim sa do radu co bolo o 19.05 hod..predomnou chlapik a pytal presne listky na miesto co som mala rezervovane..upozornila som, ze ja mam tam rezervaciu. Vysledok??? - ohucal sa, ze on si moze vybrat miesto kde chce, pani za okienkom aj napriek zdokladovaniu mailom co mi prisiel mu predala listok...tak sa pytam, aky ma to vobec vyznam??? Ziadny. Kazdy si kupuje krista-krizom a nie kazdy chce zaplatit online listok. Aj ked po tejto skusenosti mam hlboku obavu ci by mi takyto listok bol vobec akceptovany...som maximalne sklamana a to som sa tesila, ze konecne kino oziva a funguje...skoda..

Odpoveď

Dobrý deň,

expirácia rezervácie je nastavená na 10 minút pred začatím filmu. To znamená, že ak je v pokladni "nátresk" a nestihnete sa k okienku pokladne dostaviť do 19.20 h, tak Vám rezervácia vyprší a miesta sú znova voľné. Preto sa netreba spoliehať na rezervovanie a je potrebné si lístky v dostatočnom časovom predstihu vyzdvihnúť. Rezervácie majú len informačný charakter a uľahčujú Vám nákup. Veríme však, že táto skúsenosť Vás neodradí od ďalšej návštevy Kina Slávia v Trebišove. Tešíme sa vysokej návštevnosti, kvôli ktorej však vznikajú dlhé rady v pokladni, preto treba byť ohľaduplní a dochvíľni.

Mgr. Zuzana Albrechtová
referent kultúrny, MsKS