Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Slavka Ivanova, 24.11.2017 15:47, IP: 188.120.7.188

Dobrý deň. Chcem sa spytať na koho sa mame obratiť. Už pol roka mame od susedo cielene dupotanie, ťahanie stoličkami, nocne rušenie do druhej tretej hodiny. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Z Vašej otázky vyplýva, že sused Vás, ako užívateľa (vlastníka) bytu, obťažuje hlukom aj v nočných hodinách. Ten, kto obťažuje nadmerným hlukom, porušuje ustanovenia § 47 Zákona o priestupkoch. Príslušným orgánom na riešenie takýchto problémov sú polícia a okresný úrad. Tieto orgány v rámci správneho konania skúmajú, či dochádza k priestupku alebo nie. V prípade, že sa jedná o byt v osobnom vlastníctve, odporúčame tiež zvážiť riešenie takéhoto problému na schôdzi vlastníkov bytov, keďže je predpoklad, že sú takýmto správaním rušení viacerí vlastníci bytov bývajúci v susedstve. Správca domu má veľmi obmedzené právomoci na riešenie Vami predloženého problému.

Ing. Marián Číž
námestník pre SDaB
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Peter Ondovčík, 30.11.2017 11:35, IP: 188.120.10.39

Zaujíma ma kedy bude dokončená výstavba futbalového ihriska s umelu trávou v našom futbalovom klube Slavoj Trebišov.

Odpoveď

Dobrý deň,

od 2.12.2017 sa pokladá umelá tráva na ihrisku. Uloženie umelej trávy potrvá cca 2 týždne, pokiaľ nebude sneh a vysoké mrazy. Celkové ukončenie prác sa predpokladá do 22.12.2017.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

robert engel, 27.11.2017 16:46, IP: 195.91.18.139

Zaujímalo by ma prečo viazne oprava krytej plavárne. Kedy sa tam reálne niekto okúpe?

Odpoveď

Dobrý deň,

na plavárni sa pracuje, práce budú ukončené v zmysle zmluvy.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

Andrea, 21.11.2017 16:58, IP: 188.120.6.64

Dobrý den, chcela by som sa spýtať v akom štádiu je oprava plavárne, kedy sa počíta s jej otvorením a či tam bude aj niečo nové, napríklad šmýkalka pre detí, sauna atd , ,, dakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

toho času sa robí zatepľovanie a v zimnom období sa bude pokračovať s prácami vo vnútri plavárne. Konečná podoba plavárne by mala vyzerať tak, ako je to znázornené na billboarde pred objektom krytej plavárne.

Termín ukončenia prác a otvorenia plavárne je v tomto čase ťažko predpokladať.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

Gabriela Husková, 27.11.2017 07:01, IP: 88.212.41.138

V našom meste žije bezdomovkyňa, ktorá potrebuje pomoc. Včera som ju stretla celú premrznutú.Môže pre niekoho pôsobiť ako blázon, ale spôsobuje to nedostatok potravy a zima. Pochádza zo zlých soc.pomerov. Potrebuje hlavne teplú posteľ, ubytovanie. V našom meste viem o azylovom zariadení pre mužov, v ktorom sú často muži, ktorí sa tam väčšinou ocitli z dôvodu pitia alkoholu. Táto žena nepije. Je to len nešťastná pani, ktorá potrebuje pomoc a nemá žiadne rodinné zázemie. Chýba jej sebavedomie, má strach opustiť Trebišov a ísť do neznáma. Možno jej v minulosti už aj niekto chcel pomôcť a ona to možno neprijala, ale nehľadiac na to prosím Vás, pomôžte jej skôr, než noviny uverejnia správu, že zomrela ďalšia bezdomovkyňa. Nie je prosím Vás možné aj ju úbohú ženu umiestniť v azylovom centre? Alebo sa staráme len o mužov? Prosím Vás, pomôžte jej. Často ju stretávam a niekedy aj porozprávam a puká mi srdce nad tou úbohou ženou. Ona túži mať teplý domov, dať sa trochu dokopy a pracovať.Zaiste nebude problém nájsť túto ženu, pretože Trebišov je malé mestečko.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto opakovane ponúkalo konkrétnu pomoc vyššie spomínanej osobe - bezdomovkyni (umiestnenie v zariadení, zárobková činnosť a navýšenie si mesačného príjmu aktivačnou činnosťou, poskytnutie ošatenia zdarma, ako aj vykonanie osobnej hygieny v mestskom zariadení, finančná výpomoc mesta, sprievod na lekárske vyšetrenie formou terénnej sociálnej práce). Menovaná pani pre nedodržiavanie podmienok a na základe zhoršeného psychického stavu musela opustiť zariadenie, v ktorom predtým bývala. Stotožnená osoba odmieta spolupracovať, neprijíma ponúkanú pomoc, má záujem len o finančnú výpomoc.

Oddelenie sociálnych vecí MsÚ Trebišov

Renáta, 01.12.2017 16:06, IP: 88.212.41.138

Dobrý deň, chcem sa poďakovať za opravu dvoch verejných osvetlení na ihrisku za bytovkou na Hodvábnej ulici.

Jozef, 04.11.2017 20:33, IP: 188.120.10.39

1.) Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
2.) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad
Ako rieši mesto Trebišov nakladanie s takýmto odpadom. Okolité obce rozdávajú kompostéry a zberné nádoby na bioodpad. A mesto TREBIŠOV ???!!!

Odpoveď

Dobrý deň,

systém nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území mesta Trebišov je stanovený Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi (článok 17 a 18 predmetného VZN). Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 26.6.2017 nebolo odsúhlasené zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu. Predmetná výzva bola zameraná na nákup kompostovacích zásobníkov ku každému rodinnému domu. V prípade vyhlásenia novej výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu mesto opätovne predloží tento zámer na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Ing. Eva Bučková
odd. výstavby a majetku

občan, 09.11.2017 08:31, IP: 87.197.78.158

Dobrý deň, chcem sa spýtať dokedy bude tá kopa hliny na Paričove v strede križovatky. Je tam už asi mesiac, je to neoznačené, v pravotočivej zákrute. Predpokladám, že vodári opravujú potrubie, ktoré často praskne, len neviem či je to štandartný postup alebo je to druh maturitnej skúšky...

Odpoveď

Dobrý deň,

hlina v MČ Paričov je odstránená, VVS a. s. tam realizovala prepojenie vodovodného potrubia.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

anna, 14.11.2017 10:30, IP: 188.120.7.228

Dobry den , chcela by som sa spytat, ze mam 1 izbovy mestsky byt a potrebovala by som dvoj izbovy. Musim si ho znova ziadat alebo sa da aj nejako jednoduchsie. Vopred dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ak nájomca mestského nájomného bytu potrebuje vymeniť menší byt za väčší alebo naopak, je potrebné, aby si vlastnoručne napísal žiadosť o výmenu bytu a túto výmenu odôvodnil. V prípade, ak ide o vzájomnú výmenu bytov, tak tá sa realizuje na základe písomnej dohody dvoch nájomcov. V tomto prípade je potrebné k žiadosti o vzájomnú výmenu bytov doložiť aj tlačivo "Dohodu o vzájomnej výmene bytov", ktorá sa nachádza na internetovej stránke mesta Trebišov, v sekcii „Vybavenie úradných záležitostí“ a podsekcii „Nájomné byty“ a fotokópie dokladov od bytov (nájomná zmluva alebo rozhodnutie o pridelení bytu, zápis o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu). Žiadosť sa potom prejednáva na najbližšom zasadnutí bytovej komisie.


oddelenie sociálnych vecí

obyvyteľka, 27.09.2017 10:03, IP: 188.120.14.49

Nebolo by možné zariadiť, aby pracovníci TS pri vyprázdňovaní nádob na smetie pri rodinných domoch, nechali tieto buď pri bránke,alebo na plošine pre vstup do dvore. Veľmi často tieto nádoby nechávajú v strede chodníka, čo chodci musia obchádzať často až do doby, kým sa majitelia vrátia z práce.Za pochopenie ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu bol s pracovníkmi Technických služieb mesta uskutočnený rozhovor k Vami uvedenému nedostatku.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

obcan, 13.10.2017 13:22, IP: 188.120.7.146

Dobrý den prajem rada by som sa spýtala aka je otváracia doba v micurinke. Včera sme tam chceli ist pozriet to nove ihrisko bolo cca 17:00 a areal bol uz zatvorený a v objekte pustený pes. Pýtam sa preto lebo ste uvádzali na fb stranke ze je denne od 7:00 do 19:00 ihrisko pre verejnosť otvorene. Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

otváracia doba je v areáli Mestského hospodárskeho strediska, počas pracovných dní, od 7.00 hod. - 15.00 hod. Po 15.00 hod. sa areál uzatvára z bezpečnostných dôvodov. Počas víkendov a sviatkov je stredisko zatvorené. Vzhľadom na bezpečnosť poprosíme, aby návštevníci MsHS prezvonili na telefónne číslo zamestnancovi Mestskej vnútornej ochrany ( pracovný deň - po 15.00 hod., víkendy a sviatky - počas celého dňa), ktorý im areál sprístupni. Telefónne číslo je uvedené na bráne (pri vstupe) MsHS. Po vstupe zapíše zamestnanec MVO návštevníka do knihy návštev.
Ospravedlňujeme sa za možné nedorozumenie pri Vašej ostatnej návšteve.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

dada, 30.10.2017 16:09, IP: 188.120.12.38

Dobrý deň, dnes 30.10.2017 nebude vývoz smetí, nakoľko od rána máme vonku kontajnery a spoluobčania a vietor robia neporiadok, ide o Budovateľskú ulicu.

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 30.10.2017 došlo, počas vývozu komunálneho odpadu, k technickým poruchám na autách prevádzajúcich vývoz, a to v takom rozsahu, že ostali mimo prevádzky. Na jednom aute došlo k poškodeniu hydraulickej časti, na druhom k poškodeniu bŕzd. Autá boli opätovne sprevádzkované 31.10.2017 cca o 15.00 hod., kedy sa aj začal zber nevyvezeného odpadu zo dňa 30.10.2017 a 31.10.2017.

Z tohto dôvodu Technické služby mesta Trebišov ž i a d a j ú občanov mesta, aby do nádob na komunálny odpad neumiestňovali stavebný odpad, nakoľko vložením väčších betónových kusov dochádza k poruchám auta.
Z uvedeného dôvodu došlo k ďalšej poruche (totálne poškodený hydraulický valec).

Od 2.11.2017 Technické služby majú k dispozícii iba 1 ks techniky na vývoz odpadu.
Za vzniknuté problémy s vývozom sa ospravedlňujeme.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Slavka, 02.11.2017 11:45, IP: 188.120.15.30

Dobry den,kolko bude stat cesta na ulici Csl.Armady?
Budu v plane v buducom roku aj chodniky na csl armady od semaforov do mesta ?

Odpoveď

Dobrý deň,

oprava cesty na Ul. Čsl. armády, na úseku od Rodinnej lekárne po koniec križovatky so Sládkovičovou ulicou, bude stáť 51 095 eur. Chodník na tejto ulici vyžaduje opravu na úseku od Puškinovej ul. po svetelnú križovatku. Chodník bol zaradený do mestom spracovaného zoznamu poškodených mestských komunikácií. O tom, ktoré cesty a chodníky sa budú v roku 2018 opravovať, rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majektu

A.T., 03.11.2017 12:16, IP: 88.212.41.138

Dobry den.Chcela by som vas poprosit o zrezanie stromu na ulici Hodvabnej,pred bytovym domom 1381/4,nakolko je ten strom suchy,vsetka ta spina nam ide do okien,a na balkony.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Mestského hospodárskeho strediska odstránili predmetný suchý strom /smrek/ 7.11.2017 formou oznámenia o výrube suchého stromu. Ďakujeme za Váš podnet.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Lubo, 08.11.2017 23:47, IP: 84.245.120.58

Dobry den,kde treba oznamit najdenu nebespecnu skladku kolo vodneho zdroja ?

Odpoveď

Dobrý deň,

Pokiaľ sa jedná o skládku nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch, je potrebné to nahlásiť na OO PZ v Trebišove, kde sa rozhodne o ďalšom postupe v zmysle legislatívy.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Milka Vargová, 14.11.2017 05:13, IP: 149.56.133.174

Dobrý deň, v médiách som zaznamenala že mestská polícia sa podieľala na záchrane života v našom meste. Napriek tomu že ospbne nepoznám osobu ktorej pomohli sa im chcem aspoň takto s celého srdca poďakovať, veľmi si vážim Vašu prácu a ešte raz ďakujem Vargová

Odpoveď

Sobotu 11.11.2017 o cca 16,24 h bola, na základe telefonického oznamu, vyslaná hliadka mestskej polície do mestského parku, kde mala neznáma osoba skočiť do rybníka a ostať nehybná.
Po príchode na uvedené miesto hliadka spozorovala oznamovateľa, ktorý sa snažil vytiahnuť z vody bezvládne telo ženy, ktorá pravdepodobne takto chcela ukončiť svoj život. Napriek jeho snahe sa mu to nedarilo, nakoľko uvedená osoba bola toho času už v bezvedomí a osoba bola korpulentnej postavy. Príslušníci mestskej polície neváhali a okamžite skočili do vody, bezvládne telo dotyčnej sa im podarilo vytiahnuť na breh. Hneď po tom začali s oživovaním. Vďaka ich profesionálnemu prístupu a včasnej predlekárskej pomoci až do príchodu RZP sa týmto spôsobom predišlo najväčšej tragédii. Po príchode RZP bola zachránená osoba prevezená na ďalšie ošetrenie do NsP Trebišov.
Mestskí policajti sa s podobnými prípadmi stretli aj v minulosti a len vďaka ich profesionálnemu prístupu sa podarilo zachrániť ľudský život. Aj v takýchto prípadoch sa ukazuje opodstatnenosť zložky, akou je mestská polícia.
Príslušník poskytujúci prvú pomoc bol za záchranu ľudského života navrhnutý na udelenie mimoriadnej odmeny primátorovi mesta Trebišov a zároveň prezidentovi združenia mestských a obecných polícii.

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon služby a MTZ MsP Trebišov

Viera Hrivňáková, 29.10.2017 13:43, IP: 88.212.41.171

Na stránke Mesto Trebišov bola zverejnená pozvánka na Burzu práce, ktorá sa konala dňa 24.10.2017. Teraz už pozvánka nie je v archíve pozvánok. Prečo nie je zverejnená, resp. odložená v archíve? Je na to dôvod? Ak nie je, prosím doplniť do archívu pozvánok.

Odpoveď

Dobrý deň, pani Hrivňáková,

pozvánka na Burzu práce, ktorej hlavným organizátorom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, bola a stále je zverejnená na webovom sídle mesta v sekcii „Aktuality“. Asi to uniklo Vašej pozornosti, preto k odpovedi prikladáme aj odkaz, kde ju nájdete: http://www.trebisov.sk/aktuality/20311

kancelária primátora

P.R, 25.10.2017 22:50, IP: 188.120.15.30

Zdravím kedy sa spusti oprava ulici Csl Armady?
a vlastne kde ma byt az novy koberec?

Odpoveď

Dobrý deň,

2. etapa opráv mestských komunikácií bola MsZ schválená 25.9.2017. Výber zhotoviteľa formou elektronického trhoviska, pri dodržaní lehôt vo verejnom obstarávaní, bol ukončený 10.10.2017. Opravy realizujú Inžinierske stavby a. s. Košice. Na Ul. Čsl. armády začínajú práce frézovaním asfaltového povrchu piatok 27.10.2017. Nový asfaltový koberec bude na ploche 4 240 m2, od Rodinnej lekárne po koniec križovatky so Sládkovičovou ulicou.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Štefan valcer, 24.10.2017 10:16, IP: 88.212.41.134

Dobrý deň prajem,
chcem vás poprosiť, ak budete schvaľovať rozpočet mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020, aby ste rozpočet pred schválením zverejnili najmenej na pätnásť dní nie len na úradnej tabuli v meste, ale aj na vašej internetovej stránke v sekcii "Rozpočet". Viem, že zákon pojednáva zverejniť rozpočet na mieste na tom obvyklým, a pre vás je to tabuľa na mestskom úrade, čiže zákon ako taký dodržiavate, ale keďže nie každý má čas osobne sa dostaviť na mestský úrad, umožnili by ste tým širšiemu spektru obyvateľov mesta Trebišov nahliadnuť do rozpočtu, kde si budú môcť pozrieť ako plánujete nakladať s "našimi" finančnými prostriedkami na nasledujúce obdobie a v prípade záujmu ho spripomienkovať.
Ďakujem, s pozdravom Štefan Valcer

PS: Pokiaľ rozpočet mesta pred schválením zverejňujete aj na vašej internetovej stránke, považujte túto žiadosť za bezpredmetnú.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov zverejňuje svoje návrhy rozpočtu i na webovej Úradnej tabuli minimálne od roku 2011, a to vždy v súlade s platnou legislatívou. Tak to bude i tento rok, kedy Mesto Trebišov elektronicky na Úradnej tabuli zverejní návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020.
URL webovej Úradnej tabule Mesta Trebišov je http://www.trebisov.sk/uradna-tabula.

Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Alena, 09.10.2017 18:23, IP: 88.212.37.157

Dobrý deň, istého času bol na tejto stránke zverejnení zoznam majiteľov psov, ktorí ich majú nahlásených na mestskom úrade a samozrejme si za nich aj platia daň. Ten zoznam už na stránke nieje. Bolo by ho možné znovu obnoviť,aby si do neho mohol každý nahliadnuť. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

zoznam daňových dlžníkov, ktorých eviduje Mesto Trebišov, je vedený v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zverejnený je na stránke

http://egov.trebisov.sk/default.aspx?NavigationState=806:0:


Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Darina Vaĺovska, 09.10.2017 14:44, IP: 88.212.41.134

Dobry deň.Neplanuje sa bezbarierovy vstup do kina?alebo ako sa može dostať vozičkar do kina,veď ťahať vozik hore schodmi je namahave ak aj vozičkar ma svoju vahu.Myslim že su taki ĺudia ochudobneni o kulturu.Ďakujem a prajem pekny deň.

Odpoveď

Dobrý deň,

riešenie bezbariérového prístupu do kinosály vyžaduje väčšiu investíciu (exteriérovú rampu, interiérovú sedačku alt. výťah), preto mesto Trebišov predloží tento investičný zámer do komisie výstavby a majetku, ak komisia tento zámer odporučí na schválenie, následne mesto zapracuje predmetný investičný náklad do návrhu rozpočtu na rok 2018.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku

Jaroslav, 05.10.2017 20:09, IP: 188.120.10.39

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, že či by mesto Trebišov mohlo prerokovať s VSE zavedenie optickej siete na Košickej ulici, ktorá nemá samostatné pouličné osvetlenie. Pokiaľ mesto Trebišov zaviedlo káblovú televíziu na stĺpy VSE, tak by to možno išlo aj s optikou. Mám pocit, že na našej ulici optické pripojenie internetu nebude nikdy.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. požiadala mesto Trebišov o vyjadrenie pre potreby územného rozhodnutia k stavbe "Metropolitná optická sieť Trebišov", ktorej súčasťou je zemná optická trasa aj na Košickej ulici. V tomto období prebieha územné konanie pre predmetnú stavbu.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku

Adriana Komorová, 10.10.2017 19:49, IP: 46.105.28.226

Touto cestou by som sa rada poďakovala mestskej polícii za ich profesionálny a tiež ľudský prístup pri pomoci a odchyte mojich psov, ostala som veľmi milo prekvapená ako rychlo reagovali a som rada že sa ešte nájdu aj taký ľudia, ešte raz veľmi ďakujem a želám veľa úspechov

Odpoveď

Ďakujeme za pozitívny podnet. Teší nás, že MsP Trebišov mohla byť nápomocná pri riešení Vášho problému. Spätná väzba je pre nás jeden z najpodstatnejších faktorov pre komunikáciu s obyvateľmi mesta, pretože nám umožňuje zistiť, či pri plnení našich povinností boli prijaté a zrealizované opatrenia správnym spôsobom.
Príslušníci MsP sa budú aj naďalej snažiť byť čo najviac nápomocní občanom pri riešení krízových situácii a problémov. MsP bude promptne riešiť podnety tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon služby a MTZ MsP Trebišov

Janka Lesová, 29.09.2017 20:44, IP: 195.91.47.234

Dobrý večer,
keďže sa začína jesenné upratovanie záhrad, prosím o informáciu, kedy a kde budú umiestné kontajnery na určený odpad.
Vopred ďakujem za odpoved.
Janka Lesova (Maďarová), Repná 20, TV.

Pekný večer prajem.

Odpoveď

Dobrý deň,

jesenné upratovanie sa uskutoční v dňoch od 16.10. do 23.10., preto vyzývame občanov mesta, aby v rámci tejto akcie upratali a vyhrabali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch a na sídliskách hromadnej bytovej výstavby.
◾Žiadame občanov, aby konáre, pne a železný šrot uložili ku veľkoplošným kontajnerom. Po 23.10.2017 bude odvoz a následne štiepkovanie konárov spoplatnené.
◾Elektronický šrot /práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď. /uložte k veľkoplošným kontajnerom v sobotu 21.10.2017 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:

MILHOSTOV - parkovisko/ cintorín
CUKROVARSKÁ ulica
KPT. NÁLEPKU - sídlisko
KPT. NÁLEPKU - KORONČ
DREHŇOVSKÁ ulica
VARICHOVSKÁ ulica - zimný štadión
PUŠKINOVA ulica - Bytový podnik
HURBANOVA ulica - Pri kotolni PK SEVER
PARIČOV - Separačný dvor
Ul. 17. NOVEMBRA - parčík
ŠVERMOVA ulica - JESENSKÉHO ulica
ŠVERMOVÁ ulica - BITÚNKOVÁ ulica
Ul. ŠKULTÉTYHO - Parkovisko AVŠ
IBV JUH - Čongovská ulica
DRUŽSTEVNÁ ulica - parkovisko pri Tesle

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov

Andrea, 21.09.2017 19:51, IP: 188.120.18.247

Dobry den :) ja mam len taky mensi podnet, na ulici Sládkovičovej nesvietia niektore nocne lampy, stacili by nove ziarovky, nakolko uz sa skor stmieva :) dakujem :)

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za upozornenie. Osobne skontrolujem a pracovníci TS mesta zrealizujú potrebnú opravu.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Monika, 20.09.2017 17:36, IP: 88.212.41.162

Dobrý deň chcela by som požiadať o dokončenie čiar na parkovacie miesta z pred 2 rokov kedy sa robilo nové potrubie na ulici Komenského 2137/61 nie sú dokončené biele čiary a tým vzniká veľký problém s parkovaním za porozumenie ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Značenie parkovacích miest v meste je plánované v jarných mesiacoch roka 2018.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

ANIKA, 26.09.2017 20:42, IP: 188.120.18.31

Dobrý deń, chcela by Vás poprosit o orezanie konárov-hlavne dolných na strome na ul. K. Nálepku 1 pred kasárńami -bráni vo výhlade na hlavnu cestu pri vychádzani z parkoviska. je tam nebezpečná premávka kvoli kamionom a autam ktoré su zaparkované pri rod domoch kvoli rekonštrukciám. za rýchle vybavenie vopred dákujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

rez konárových častí stromu na Ul. kpt. Nálepku vykonajú pracovníci Mestského hospodárskeho strediska v 41.kalendárnom týždni.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

MB, 23.09.2017 09:08, IP: 88.212.35.154

nechysta sa mestske hospod.stredisko vysadit stromceky-po vzore petang.ihriska-aj na dalsie?kde konci bytovka 2275 smerom na Ternavsku pri detskom ihrisku je velky holy plac,ktory deti nevyuzivaju..mozno by stalo za pokus vysadit tam nejake listnace,kedze na tomto ihrisku sa dost stromov vyrubalo ...

Odpoveď

Dobrý deň,

pokračovanie náhradnej výsadby bude prebiehať aj budúci rok (2018). Jej rozsah závisí od schváleného budúcoročného rozpočtu poslancami mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na Vaše časté podnety navrhujem spoločné stretnutie na vysvetlenie a stanovenie ďalšieho postupu prác pri výsadbách, respektíve pri revitalizácii sídliska Sever.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci Mestského hospodárskeho strediska

JS, 20.09.2017 09:11, IP: 188.120.2.74

Dobrý deň
mám jeden podnet alebo skôr otázku na predstaviteľov mesta a hlavného kontrolóra. V iných mestách je zverejnené na stránkach mesta Plán kontrolnej činnosti a Správy z kontrolnej činnosti, hlavného kontrolóra. Preto sa pýtam čo robí náš hlavný kontrolór ??? Je to človek ktorý poberá nie najmenší plat a je platený z verejných zdrojov preto by som uvítal ak by aj na stránkach mesta Trebišov boli zverejnené tieto informácie a tak si môžu urobiť občania obraz o tom ako a kto čo robí. Verím že sa budete týmto podnetom zaoberať a taktiež som presvedčený že viac ľudí toto privíta.

Odpoveď

Dobrý deň.

Správy z kontrolnej činnosti sú v písomnej podobe zatiaľ zverejnené len v materiáloch na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove - materiály na zasadnutie. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 nájdete tu - Plán kontrolnej činnosti. Ostatné informácie z kontrolnej činnosti oznamujem na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ktoré je verejné a môžete sa ho osobne zúčastniť, alebo si vypočuť zvukový záznam - zvukový záznam, alebo pozrieť videozáznam - videozáznam.

Pracuje sa však na novej podobe internetovej stránky mesta Trebišov, kde bude mať širší priestor aj hlavný kontrolór a plán kontrolnej činnosti, správy z vykonaných kontrol a iné informácie z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra budú zverejnené v sekcii "Hlavný kontrolór".

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór

Marta Berešová, 27.09.2017 08:19, IP: 88.212.41.135

Chcem sa opýtať na význam súčasného vykurovania bytov? Viem že teploty nie sù až tak nízke ale aký má význam topiť o 7h ráno??? Tí čo vstávajú ráno do škôl či práce je to pre nich neskoro a ak je to pre mamičky a detičky tak tie by prijali pritopiť aj večer.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov postúpilo otázku dodávateľovi tepla - spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o.

Uvádzame stanovisko dodávateľa:

Trebišovská energetická, s.r.o. je dodávateľom tepla do väčšiny bytov a nebytových priestorov v Trebišove. Čas určený na dodávku tepla na vykurovanie ustanovuje Vyhláška ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. V zmysle tejto vyhlášky sa vykurovacie obdobie začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Vyhláškou určené podmienky na začatie vykurovania boli splnené a tak sme začali s vykurovaním 25.9.2017. Vykurovanie v jednotlivých domoch je riadené ekvitermickou reguláciou, to znamená, že ak vonkajšia teplota vzduchu stúpne nad 13 oC kúrenie v dome automaticky vypne.

Dodávku tepla si môžete regulovať aj vo Vašom byte a to zastavením prívodu tepla do radiátorov regulačným ventilom.

V prípade, že u Vás nastal problém s dodávkou tepla a nie sú dodržané podmienky dodávky tepla zavolajte, prosím, počas pracovnej doby Ing. Rešetára - vedúceho výroby na tel. č. +421 905 294 660 , alebo na dispečing, kde máme 24 hod. pohotovosť, tel. č. +421 907 936 199.

Ing. Gabriela Zámborská
prevádzková riaditeľka
Trebišovská energetická, s.r.o.