Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Kvaková Anna, 19.02.2018 21:53, IP: 188.120.5.212

Dobrý deň, týmto by som sa chcela úprimne poďakovať pánu primátorovi ako aj všetkým pracovníkom mesta, ktorí sa podieľali na tom, že bola obnovená cesta na Hurbanovej ulici až po (tiež vynovenú) Pribinovu. Už som si myslela, že sa ani nedožijem asfaltu na tej ceste...a pritom celý Sever po nej chodí na stanicu a do centra. Naozaj vďaka za tento malý zázrak!!!

Vladimír Blahovský, 18.02.2018 18:42, IP: 88.212.41.160

Dňa 18.2.2018 som obdržal rozhodnutie mesta na vyrubenie miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2016. Ako mám pochopiť rozhodnutie mesta keď uvedený poplatok som zaplatil v roku 2016 a je rok 2018

Odpoveď

Dobrý deň,

pri automatickom generovaní Rozhodnutí na vyrubenie miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2018 došlo v informačnom systéme mesta k chybe, čo viedlo vo Vašom prípade k vytlačeniu chybného roku, ktorého sa poplatok týka.
Z dôvodu tejto chyby Vám bolo vystavené a doručené opravné Rozhodnutie na vyrubenie miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2018.
Za uvedenú chybu sa ospravedlňujeme.

Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia MsÚ

Maria kolesarova, 20.02.2018 11:06, IP: 195.28.75.114

CHcem sa opytať potrebujem vyrubat strom smrek ,ktory sa nachadzda na mojom pozemku pred domom,strom je vysoky prerasteny až k elektrickym drotom, zatienuje mi dom. dakujem za odpoved.

Odpoveď

Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny ako aj informácie ohľadom povolenia na výrub sú zverejnené na internetovej stránke mesta, sekcia vybavenie úradných záležitostí → životné prostredie. V prípade nejasností kontaktujte ma na tel. č.: 6713322, 0915840269 alebo mailom: buckova@trebisov.sk.

Ing. Eva Bučková
referentka pre ochranu životného prostredia

Jaroslav Leško, 09.02.2018 23:11, IP: 178.143.134.136

Dobrý deň chcem sa spýtať na regulárnosť výberového konania:
1)firmy neboli pozvané na otváranie obálok
2)vyhrala firma ktorá robila meranie plôch ako jediná iné o tom nevedeli.
Vie mi na to niekto odpovedať či to bolo všetko v súlade so zákonom?

Odpoveď

Dobrý deň,

V krátkom časovom intervale ste nám zaslali 3 otázky s takmer totožným znením. Uvádzame odpovede na všetky tri otázky:

Pri zákazke s názvom: Športová hala Trebišov – oprava strechy nad fitnescentrom vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, ktorá Vám bola zaslaná a ktorá je zverejnená aj na webovom sídle verejného obstarávateľa na tomto odkaze http://www.trebisov.sk/verejne-obstaravanie/mesto-trebisov/vyzvy-na-predlozenie-cenovej-ponuky/20872, verejný obstarávateľ v bode 4.3. uvádza: Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom/záujemcom obhliadku miesta realizácie za účelom získania ďalších informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadku miesta je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach zákazky. Na základe uvedeného je zrejmé, že pri záujme o obhliadku ste mali kontaktovať kontaktnú osobu vo veciach zákazky a s ňou si dohodnúť termín obhliadky. Verejný obstarávateľ žiadneho zo záujemcov nezvýhodňoval a všetci záujemcovia svoje ponuky predkladali za rovnakých podmienok. Je na zvážení záujemcu, aké podklady a úkony vykoná na to, aby riadne nacenil výkaz výmer.
Z vyššie uvedeného teda možno konštatovať, že Vaše práva porušené neboli, práve naopak, nevyužili ste svoje právo na obhliadku i napriek tomu, že Vám bolo umožnené.
Verejný obstarávateľ nemá povinnosť pri zákazkách s nízkymi hodnotami oznamovať miesto a čas otvárania obálok s ponukami. Otváranie obálok uskutočňujú poverení zástupcovia verejného obstarávateľa.

Ing. Valéria Maďarová
referent pre verejné obstarávanie

Marta, 13.02.2018 19:21, IP: 188.120.6.88

Dobrý deň, na ulici M. R. Štefánika 1515 zo zadu za bytovkou už druhý deň nesvieti verejné osvetlenie.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Na odstránení poruchy budú pracovníci TS mesta Trebišov pracovať piatok 16.2.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Ján, 12.02.2018 16:28, IP: 88.212.41.143

Dobrý deň.Chceme Vás požiadať o opravu osvetlenia na ul,Berehovskej pred vchodom 2216/19,ktoré je nefunkčné už niekoľko dní.Ďakujeme.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za nahlásenie podnetu. Porucha bude odstránená do 16.2.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Lucia, 12.02.2018 20:52, IP: 188.120.19.160

Dobrý deň chcem sa opýtať ohľadom vyrubania starého stromu jablone ktorá už nerodí ovocie nachádza sa na našom pozemku na ulici jablonková v Trebišove potrebujem niejake povolenie od mesta? dakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Vo Vašom prípade nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny - mesta Trebišov na výrub tejto ovocnej dreviny.

Ing. Eva Bučková
referentka pre ochranu životného prostredia

Maros, 06.02.2018 08:01, IP: 188.120.10.189

Zdravím.Viete mi povedať či funguje kamera pri Paricane?ak nie tak prečo?Lebo nie je normalne ze tých čo tade chodia domov pešo otravujú tu postávajúci Rómovia a využívajú situáciu keď idú podnapitý chlapi domov aby ich šikovne okradli.Dokedy bude mesto a kompetentne osoby tuto situáciu tolerovat a ignorovať?To mame chodiť domov oblúkom?Vďaka za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň!

Kamery umiestnené v priestore pred OC Paričan, ktoré sú súčasťou mestského kamerového systému, sú plne funkčné. Tento priestor je kontrolovaný nielen pomocou kamier, ale aj príslušníkmi MsP počas hliadkovej služby. Mestská polícia Trebišov ani Obvodné oddelenie PZ v Trebišove neevidujú žiaden prípad krádeže, ku ktorému by došlo práve v tejto lokalite.
Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Lenka, 06.02.2018 08:17, IP: 188.120.10.189

Dobrý deň.Aké sú otváracie hodiny verejného WC?Je otvorene aj cez víkend?Lebo v sobotu 3.2 okolo 11stej bolo zatvorene aj keď tam nebol žiadny oznam o zmene.nehovoriac o tom ze keď tam človek vojde je tam vecne zafajcene až sa dýchať nedá a toaletný casto nie je k dispozícii.A vrcholom bolo keď mi pracovnicka,nejaká p.Mancosova zavrela dvere pred nosom cca pred mesiacom okolo 10tej ze ide prebrať tovar a kde neodišla?do čínskeho obchodu pri poste.Tam preberajú tovar?to je fakt už vrchol drzosti a keď tato pani robí je ešte o 8:15 zatvorene a o 16:45 už zatvorene aj keď na dverách píše niečo iné.Tak vykonajte nápravu alebo zverejniť adresu kam ma človek poslať sťažnosť lebo je toho viac na čo ma človek výhrady ak to trvá príliš dlho a zmena k lepšiemu žiadna.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

prevádzkové hodiny verejných toaliet sú PO - PIA: 8.00 h - 18.00 h, SO: 8.00 h - 14.00 h, NE: 13.00 h - 18.00 hod. Informácia o týchto prevádzkových hodinách je umiestnená na verejne prístupnom mieste, na vstupných dverách verejných toaliet. Ich dodržiavanie, ako aj dodržiavanie ostatných pravidiel a zásad platných na verejných toaletách je predmetom pravidelných kontrol, pri ktorých neboli zistené Vami uvedené nedostatky. Napriek tomu sa budeme podnetom zaoberať a pri zistení uvedených nedostatkov vykonáme nápravu a prijmeme opatrenia na ich odstránenie.
Pani Mancošová, ktorej meno uvádzate v otázke, v priestoroch verejných toaliet nepracuje, jedná sa zrejme o p. Horvátovú, ktorá však nastúpila do pracovného pomeru vo februári 2018.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Viliam Jablonický, 23.01.2018 10:22, IP: 188.167.238.84

Prosím odpovedať
aké zásadné kroky mesto, okres a župa v súčinnosti so štátnymi orgánmi podniklo na zabránenie a odstránenie epidémie ako zverejnili médiá 23.1.2018! A potrestanie vinníkov.


hrôza a neuveriteľný škandál! Trebišov, mesto syfilisu. Už osem rokov sa mu nedarí nad chorobou zvíťaziť: Syfilis šíria nezriedka detské prostitútky, ktoré majú len osem rokov! Minister vnútra , spravodlivosti a zdravotníctva SR, ombutsmanka a poverenec vlády SR, poslanci, médiá: šírenie pohlavných chorôb už prestalo byť trestné?! Občania žiadajú : okamžite konajte!
sme.sk

Trebišov, mesto syfilisu. Už osem rokov sa mu nedarí nad chorobou zvíťaziť
Syfilis šíria nezriedka detské prostitútky, ktoré majú len osem rokov. Za sexuálne služby si pýtajú iba päť eur.

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/20741084/trebisov-mesto-syfilisu-uz-osem-rokov-sa-mu-nedari-nad-chorobou-zvitazit.html#ixzz54zhXfppz

https://domov.sme.sk/diskusie/3254676/1/trebisov-mesto-syfilisu-uz-osem-rokov-sa-mu-nedari-nad-chorobou-zvitazit.html

Odpoveď

Dobrý deň,

za prepuknutím chorobnosti netreba hľadať žiadnych konkrétnych vinníkov. Výskyt choroby a jej rozšírenie nie je spôsobené nečinnosťou kompetentných inštitúcií, ale predovšetkým skutočnosťou, že väčšina nakazených osôb pochádza z rómskej osady v Trebišove, ktorá sa vyznačuje nedostatočnou úrovňou zdravotného uvedomenia, nižšou vzdelanosťou, skorým nástupom pohlavného života a promiskuitou. Nositelia tohto ochorenia si neskoro všimnú prvé príznaky jeho vývoja a navštívia lekára neskoro alebo vôbec. A práve tento aspekt prispieva k tomu, že od zistenia prvých príznakov po začiatok liečby ubehne dosť času na to, aby výskyt choroby nadobudol rozmer epidémie.
Mesto Trebišov, ako aj všetky príslušné orgány, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, v súvislosti s výskytom ochorenia vykonali a naďalej vykonávajú riadne a včas všetky potrebné opatrenia na eliminovanie tohto ochorenia v Trebišove.
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Trebišove bolo v uplynulom období realizovaných niekoľko prípadov trestných činov ohrozujúcich život a zdravie a trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, avšak konkrétnymi štatistickými údajmi nedisponujeme. Medializované informácie o maloletých 8-ročných prostitútkach sú však nepravdivé a zavádzajúce.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Marián V., 29.01.2018 19:35, IP: 88.212.41.138

Dobrý deň, bolo by možné riešiť osvetlenie prechodu pre chodcov za budovou jednoty? Chodník smerom na sídlisko sever pri evanjelickom kostole nie je vôbec osvetlený, je to problém ako pre chodcov tak aj vodičov.

Odpoveď

Dobrý deň,

áno, riešenie osvetlenia by malo byť možné. V súčasnom období Technické služby mesta Trebišov riešia technické záležitosti súvisiace s prevedením osvetlenia.


Michal Davala
TS mesta Trebišov

janco, 30.01.2018 02:58, IP: 85.237.234.142

Dobrý deň prajem,na ulici Paricovska č.domu 1321/89 nesvieti osvetlenie.Za odstránenie poruchy vopred dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za oznámenie poruchy. Predmetný nedostatok bude odstránený v 5. kalendárnom týždni.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Info, 24.01.2018 20:39, IP: 85.237.234.247

Dobrý deň chcem sa informovať či si môžem vyrezať na svojom pozemku staré ovocné stromy a starý orech alebo potrebujem povolenie od mesta hoci pozemok sa nachádza v Milhostove .

Odpoveď

Dobrý deň,

na výrub Vami uvádzaných drevín nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny - Mesta, pokiaľ dreviny rastú v zastavanom území obce.

Ing. Eva Bučková
referentka pre ochranu životného prostredia

Jana, 15.01.2018 12:17, IP: 158.197.116.12

Dobrý deň Ing. Ján Michalko,
zaujímam sa (tak ako aj ostatní spoluobčania) o stav našej plavárne. V rámci prác na plavárni sa odvolávate sa na: "práce budú ukončené v zmysle zmluvy", chcem sa preto opýtať, či je tá zmluva aj niekde zverejnená?
Ďalej by ma zaujímala podoba plavárne, ktorá je na bilborde - je tam znázornený plavecký bazén, alebo rekreačný? Aká je naprojektovaná dĺžka a hĺbka bazéna? Počíta sa s využívaním plavárne aj na plavecké výcviky, plavecké športy alebo len na čľupkanie vo vode? Vopred ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

každá zmluva je zverejnená na webovom sídle mesta Trebišov v sekcii "Zmluvy, faktúry, objednávky". Plánovaná rekonštrukcia ráta s vytvorením plaveckého a relaxačného bazéna.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

Miroslav Fuchs, 24.01.2018 21:01, IP: 88.212.41.165

Super práca, ďakujem ti p. Davala ako aj tvojím pracovníkom za urýchlené odstránenie závady, asi tak by to malo vyzerať...

Jaroslav Duc, 21.01.2018 13:01, IP: 88.212.41.144

Dobry den.
Prosim vas ako casto sa ma cistit kanalizácia.Na ulici snp ktora bola zaplavena v roku 2010,ked sa niekdo pozrie do kanalov zisti ze su plne necistot.Prosim vas kontaktuje zodpovednych za tento stav a odkazte ze vo vyspelych statoch EU sa cistia kazdy rok.Bol som tohto svedkom.Prosim nech necakaju ze sa nieco stane.logicke je predchadzdat tomu.Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

čistenie uličných vpustov na Ulici SNP sa plánuje realizovať v roku 2018. Posledné čistenie ul. vpustov na uvedenej ulici bolo prevedené 16.2.2016.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Miroslav, 22.01.2018 17:58, IP: 88.212.41.165

Na ul. Škultétyho 1945/8 nesvieti verejné osvetlenie na ceste a je tu križovatka troch ulíc, bolo by vhodné poruchu odstrániť. Vedľajší stĺp osvetlenia pri smetných košoch bliká, svieti prerušovane.

Odpoveď

Dobrý deň!

Ďakujeme za oznámenie poruchy. Predmetná porucha bude odstránená pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov dňa 23.1.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Dráb, 19.01.2018 10:19, IP: 41.184.176.228

Prečo mestská polícia nezasahuje proti zlodejom dreva v parku? Vraj to majú dovolené od mesta?

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov vykonáva dohľad – hliadkovú službu na verejne prístupných miestach, kde sa koncentruje najväčší pohyb občanov, sú to napr. centrum mesta, okolie nákupných centier, školských zariadení a sídlisk a taktiež lokalít, v ktorých dochádza najčastejšie k páchaniu protiprávnej činnosti, a to z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku a ochrany majetku obce a občanov. V tomto vykurovacom období je tou lokalitou aj mestský park. Vami spomínaný park je monitorovaný denne a mestská polícia venuje tejto lokalite už dlhšiu dobu zvýšenú pozornosť, zvýšenou hliadkovou činnosťou, s cieľom zabrániť, resp. minimalizovať nepovolený výrub stromov a zber drevnej hmoty. Taktiež úzko spolupracuje so správcom mestského parku, ktorý v prípade zistenia protiprávnej činnosti, bezodkladne informuje MsP. V prípade vlastného zistenia alebo na základe oznámenia o nepovolenom výrube stromov, zbere a vývoze drevnej hmoty mestská polícia jednotlivé prípady objasňuje ako priestupok. Za jednotlivé priestupky, v zmysle všeobecne platných právnych noriem, sú priestupcom ukladané blokové pokuty a zaistená drevná hmota je vrátená majiteľovi (v tomto prípade Mestu Trebišov alebo Štátnym lesom). V niektorých prípadoch,kde je podozrenie z trestného činu, vec je odovzdaná príslušnému útvaru PZ. Všetky zistenia vyššie uvedeného druhu sú zdokumentované na MsP Trebišov.

V prípade zistenia protiprávneho konania, prosím, bezodkladne to oznamujte na bezplatnom telefónnom čísle 159 (do 22.00 hod.) alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon služby a MTZ MsP Trebišov

Peter, 19.01.2018 13:06, IP: 88.212.41.132

Dobrý deň, na kutnohorskej ulici je dosť veľký problém s parkovaním .....keďže tam niesu čiary na parkovisku tak dosť veľa vodičov svoje auto odpaľuje na pána a niekedy zaberajú aj 2 miesta....Dalo by sa stym niečo robiť ? Ďakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, pracovníci Technických služieb mesta Trebišov plánujú realizovať v roku 2018 značenie parkovacích miest v meste.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Andrea Poláková, 16.01.2018 13:06, IP: 188.120.10.36

Dobrý deň.
Prečo je verejné korčuľovanie len raz do dňa, aj to vo večerných hodinách??
Menším deťom vyhovoval čas okolo jednej druhej poobede a nie takto večer od 17.30 hod.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnom období využíva ľadovú plochu zimného štadióna na tréningový proces a hokejové zápasy MŠKM Trebišov, "A" mužstvo HK 2016.
Vaším podnetom sa však budeme zaoberať.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Peter Gonda, 16.01.2018 21:47, IP: 41.58.87.108

Prečo mesto neposipuje cesty? Dnes som skoro zrazil chodca na prechode pre neposipanu cestu. Nemohli by ste vyhlásiť budíček kompetentným na magistráte?

Odpoveď

Vážený pán Gonda,

dňa 16.1.2018 o 11.oo hod. pracovníci Technických služieb previedli prvý posyp, a to na okružných križovatkách, na križovatke so svetelnou signalizáciou a klasických križovatiek. Pri neprestávajúcom snežení bol prevedený ďalší posyp ciest a chodníkov v čase od 15.00 hod. Stredu 17.1.2018 v ranných hodinách, od 03.00 hod., bolo realizované zhrňovanie snehu ku krajniciam ciest, taktiež bol zhrnutý sneh z chodníkov.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Ján P., 16.01.2018 16:08, IP: 41.184.176.228

Dobrý deň prajem,
prečo sa mesto nevie postarať o zimnú údržbu ciest? Dnes sa kvôli neposypaným cestám tvorili kolóny v celom meste! Ďakujem!

Odpoveď

Dobrý deň,

kolóny sa v uvádzanom čase tvorili z dôvodu dopravnej nehody na Ul. M. R. Štefánika pred prevádzkou Očnej optiky.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Ján Kiráľ, 18.01.2018 10:41, IP: 88.212.29.166

Dobry den .Mozem chovat včely v trebisove? Vlastnim záhradku za kasarňami,takze na záhradke alebo v blizkom okoli záhradky. Jednalo by sa o 5 úľov ....ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

odporúčame navštíviť webovú stránku: www.vcelari.sk, kde sa podrobne dozviete o celej legislatíve, ktorá podmieňuje chov včiel na Slovensku. Taktiež môžete kontaktovať Regionálny zväz chovateľov čiel.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke novú Vyhlášku č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017. MPRV SR týmto ruší Vyhlášku č. 206/2012 Z.z.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Jozef K., 19.12.2017 11:29, IP: 146.185.28.59

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy mesto zabezpečí opravu parkoviska na ulici Cintorínska pred blokom č.2220? Na tento problém som poukazoval ešte za predošlého vedenia MÚ a doposiaľ sa neriešil! A už je to viac ako tri roky, pričom som viackrát a nielen ja na tento problém poukazoval. Taktiež by som chcel vedieť, kedy konečne spojazdníte verejné osvetlenie na ul. Cintorínska? A tento problém tu bol neriešený od úradovania s. Poľackého!

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto má prehľad o stave parkovacej plochy pred BD 2220 na Cintorínskej ulici. Súhlasíme s Vami, že predmetná plocha vyžaduje opravu a pokladku nového asfaltu. Z uvedeného dôvodu nebolo v roku 2017 na tejto parkovacej ploche realizované vodorovné dopravné značenie. Odstavná plocha bude zaradená do návrhu opráv mestských komunikácií na rok 2018. O tom, ktoré komunikácie budú podliehať opravám v tomto roku, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu, odd. výstavby a majetku MsÚ


Verejné osvetlenie na Cintorínskej ul. pred bytovým domom 2220 je funkčné. Naposledy bolo opravované dňa 20.12.2017, keď sa opravovalo osvetlenie na stĺpe pri vchode do servisu (obe svetlá) a na vedľajšom stĺpe (jedno svetlo) smerom k Ulici M. R. Štefánika. Od uvedeného dňa je verejné osvetlenie funkčné, tak tomu bolo aj dňa 10.1.2018 počas kontroly, ktorá bola realizovaná v čase o 19.50 hod.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Park, 29.12.2017 11:45, IP: 188.120.25.168

Dobrý den chcem sa spýtať kedy dá mesto Trebišov do parku viac osvetlený smer Paričov?

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnom období Mesto neplánuje so zvýšením počtu svetelných bodov v parku. Vaším podnetom sa Technické služby budú zaoberať.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Jana Miklovičová, 09.01.2018 13:35, IP: 185.50.215.214

Chcela by som sa opýtať či by bolo možné na semafory pri stanici umiestniť aspoň kameru, keďže nejako inak zmeniť to tam nejde a prechádzať tadiaľ je fakt neuveriteľné. Denne mi tadiaľ prechádzajú deti a nemám z toho dobrý pocit keďže autá nie stále dávajú chodcom na zelenú prednosť. Ďakujem.

Odpoveď

V mesiaci december 2017 Mesto Trebišov reagovalo na výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018, v rámci ktorej by došlo k rozšíreniu mestského kamerového systému. Strategické rozmiestnenie kamier MKS sa pripravovalo v spolupráci s OR PZ v Trebišove. Jednou z týchto lokalít je aj priestor svetlenej križovatky na Komenského ul. v Trebišove.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Barbora Tinková, 03.01.2018 21:34, IP: 188.120.18.192

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či sa plánuje oprava výtlkov na začiatku ulice Záhradnej ( slepá ulica) ? Už nieje kadiaľ ich obchádzať . Za odpoveď vopred ďakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

v pláne opráv výtlkov na rok 2018 je aj Záhradná ulica.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Peter Gumán, 02.01.2018 08:42, IP: 88.212.41.161

Dobrý deň.Chel by som sa opýtať,či môžem uložiť živý očistený stromček po 6.1.2018 ku kontajneru na smetie.Nakoľko nemám auto a na zberný dvor to mám daleko.

Odpoveď

Dobrý deň!

Živé vianočné stromčeky uložte, prosím, ku zberným nádobám v priestore kontajnerových stojísk. Ich zber sa uskutoční pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov od pondelka 8. januára 2018.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Ing.VNEK Stanislav, 22.11.2017 10:51, IP: 88.212.41.171

Dobrý deň!
Chcem sa opýtať mesta ako vlastníka cesty na ul.Pribinova, ako je spokojné s "utopenými" kanalizačnými vpusťami a poklopmi. Výmenu asfaltového koberca realizovala Slovenská správa ciest. Na podobnú interpeláciu poslanca p.Tomka primátor odpovedal takto, citujem z písomnej odpovede na interpeláciu č.126/2017: V prípade kanalizačných vpustí budeme takisto kontaktovať príslušného správcu a jednať v tejto veci.
To bolo 25.9.2017. Už je 22.11.2017 a nevieme, ako to "jednanie v tejto veci" dopadlo. Môžete mi na to odpovedať?
Ďakujem !

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedenú požiadavku Mesto Trebišov posunulo na vybavenie správcovi cesty III. triedy a cestnému správnemu orgánu - Okresnému úradu Trebišov, odboru CD a PK, ktorí túto komunikáciu spravujú a zabezpečovali jej opravu.

Ing. Iveta Verešová
oddelenie výstavby a majetku MsÚ

Slavka Ivanova, 24.11.2017 15:47, IP: 188.120.7.188

Dobrý deň. Chcem sa spytať na koho sa mame obratiť. Už pol roka mame od susedo cielene dupotanie, ťahanie stoličkami, nocne rušenie do druhej tretej hodiny. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Z Vašej otázky vyplýva, že sused Vás, ako užívateľa (vlastníka) bytu, obťažuje hlukom aj v nočných hodinách. Ten, kto obťažuje nadmerným hlukom, porušuje ustanovenia § 47 Zákona o priestupkoch. Príslušným orgánom na riešenie takýchto problémov sú polícia a okresný úrad. Tieto orgány v rámci správneho konania skúmajú, či dochádza k priestupku alebo nie. V prípade, že sa jedná o byt v osobnom vlastníctve, odporúčame tiež zvážiť riešenie takéhoto problému na schôdzi vlastníkov bytov, keďže je predpoklad, že sú takýmto správaním rušení viacerí vlastníci bytov bývajúci v susedstve. Správca domu má veľmi obmedzené právomoci na riešenie Vami predloženého problému.

Ing. Marián Číž
námestník pre SDaB
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.