Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

JozefK., 15.06.2018 14:44

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je až taký veľký problém aktualizovať rubriku Oznamy o úmrtiach. Vari sa aj na to vzťahuje GDPR? Potom by nemohli byť vývesky ani pri cintorínoch. Takže?

Odpoveď

Dobrý deň,

rubrika "Oznamy o úmrtiach" je pravidelne aktualizovaná a v období od 1.6.2018, keď bol zverejnený ostatný oznam o úmrtí, bolo evidované iba jediné úmrtie. Pozostalá rodina si však neželala zverejnenie oznámenia o úmrtí na webovej stránke.

PhDr. Anna Dragulová
vedúca oddelenia organizačného

m.k, 14.06.2018 13:55

dobry den kedy sa dokoncia ciary na parkovisku pred vchodom 2137/61 a diera na ceste

Odpoveď

Dobrý deň,

vyznačovanie parkovísk bolo ukončené pred celým bytovým domom v 24. kalendárnom týždni. Poškodený asfaltový úsek bude opravený do 22.6.2018.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

stanislav nagy, 11.06.2018 18:47

DOBRY DEN CHCEM SA SPYTAT KEDY PRIDE NA RAD KOSENIE KPT,NALEPKU SIDLISKO NAKOLKO TOHTO ROKU BOLO POKOSENE IBA RAZ AJ TO NA URGENCIU OBYVATELOV SIDLISKA KOMARE NAS TU IDU ZOZRAT CO MOZEME KOSIME AJ SAMI ALE TIEZ PATRIME POD MESTO TREBISOV DAKUJEM ZA ODPOVED

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie verejných priestranstiev na Ul. kpt. Nálepku, vrátane sídliska, je v pláne kosenia na 25. kalendárny týždeň.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Marta B., 11.06.2018 13:05

Dobrý deň, opakovane Vás žiadam o riešenie autíčkarov a motorkárov v meste. To čo robia na parkovisku pri Kauflande je neskutočné. S prichádzajúcim letom sa to stupňuje dokonca už aj počas dňa. Odporúčam si pozrieť kamerové záznamy pri Kaulande z 10.5.okolo 20h a 10.6.okolo 14h.Kým motorkári ohrozovali všetkých okolo niekoľko hodín mestskí policajti sedeli v tieni na lavičke pri kostole...

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet a hodnotenie činnosti MsP. Uvedená lokalita je súkromným parkoviskom, ale napriek tomu je pravidelne monitorovaná hliadkou MsP. Doposiaľ tu boli zistené len ojedinelé porušenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktoré sú bezodkladne riešené v zmysle platnej legislatívy. V súčasnej dobe neevidujeme v spomínanej lokalite nárast priestupkov nedodržiavaním uvedeného zákona o cestnej premávke. Napriek tomu, že táto lokalita nepatrí k miestam, kde dochádza k častým dopravným priestupkom - porušeniam zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, prebehlo začiatkom mesiaca jún 2018 rokovanie s vlastníkom uvedeného parkoviska. Ten prisľúbil, že zrealizuje opatrenie, a to osadením nového dopravného značenia.
Výkon hliadok MsP je prispôsobený aktuálnym potrebám, tzn. hliadky monitorujú miesta, kde je najväčší predpoklad vzniku protiprávnej činnosti. Pri kostoloch dochádzalo v uplynulom období k častému narúšaniu verejného poriadku, preto sa vykonáva kontrola aj v týchto miestach.
K Vašej požiadavke ohľadom bezpečnosti Vám odporúčam nasledovné: ak sa bude obdobná situácia opakovať v budúcnosti a budete sa cítiť ohrozená, čo i len minútu, ihneď to oznámte na bezplatnom telefónnom čísle 159 (do 22.00 hod.) alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Bc. Jindřich Sosna
zástupca náčelníka MsP Trebišov

Tatiana Jenčová, 28.05.2018 16:44

Dobrý deň, detské ihrisko s pieskoviskom na sídl.Juh (za najstaršou bytovkou so sociálnymi bytmi-bielomodrou) by bolo treba zrenovovať, je v dezolátnom stave, priložila by som aj fotky, ale nedá sa to tu.

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnom období prebiehajú opravy a úpravy všetkých prevádzkovaných pieskovísk a detských ihrísk na území mesta. Vzhľadom na to, že uvedené pieskovisko a šmýkačka umiestnená pri pieskovisku vyžadujú rozsiahlejšiu opravu, odporúčame nateraz využívať pieskovisko a detské ihrisko vo vnútroblokovom priestore sídliska.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Radoslav Tichý, 10.06.2018 15:28

Dobrý deň chcem sa opýtať kompetentných na parkovanie na ulici Komenského či bi sa tam nedali viznacit parkovacie miesta alebo či bi sa to nedalo neako viriesit lebo je tu strasni problém s parkovaním

Odpoveď

Dobrý deň,

problém s parkovaním nie je len na Komenského ulici, mesto však rieši situáciu podľa dostupných možností. Značenie parkovacích miest sa realizuje aj v týchto dňoch. Postupne ich pracovníci mesta vyznačia v celom meste.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Mata, 06.06.2018 20:12

Chcem sa opytat kedy mesto ostriha kriky pri bytovke na ul.Zimnej presne oproti podchodu ...alebo kde sa stym mam obratit dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Mestského hospodárskeho strediska vykonávajú úpravu zelene v meste priebežne od mesiaca máj 2018. Strih kríkov na Zimnej ulici vykonajú do konca 24. kalendárneho týždňa. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúcu MsHS

Július Selecký, 01.06.2018 12:56

Môžte zverejniť harmonogram postreku proti komárom?
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

harmonogram postrekov je spracovávaný na základe požiadaviek občanov.
V terajšom období sú na postrek plánované tieto lokality: mestský park, Cukrovarská ul., MČ Paričov a severovýchodná časť mesta.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci MVO

Alica Ostrožovičová, 29.05.2018 19:31

Prosím vás, mohli by ste vyznačiť parkovacie miesta na parkovisku oproti st. polícii, na Námestí mieru? Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta majú v pláne obnoviť vyznačenie priechodov pre chodcov a parkovacích miest v celom meste.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Maťo, 25.05.2018 10:12

Dobrý deň, aký význam má uzavretie stojiska so zbernými nádobami na zmiešaný komunálny odpad na sídl. JUH, keď to nie je ani uzamknuté a pri otváraní tohto stojiska to nie je ani žiadna sláva z hygienickej stránky. Otvoriť sa to dá kedykoľvek a kýmkoľvek a ten zámok chytí za deň 100 ľudí.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb previedli uzatvorenie 3 ks stojísk na sídl. JUH. Stojiská boli uzatvorené na základe požiadaviek občanov z jednotlivých bytových domov (BD), resp. dôverníkov. Zámky si zabezpečujú samotní dôverníci BD.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Občan, 31.05.2018 19:04

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať kompetentných, či by bolo možné odstrániť auto za sidl. 1515 pred vchodom MŠ, zbytočne zaberá miesto ide o vrak starý poľský fiat. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Vami uvedené vozidlo sme preverili. V tomto prípade sa nejedná o vrak. Osobné motorové vozidlo zn. Fiat 126 sivej farby, ev. č. TV 828 DJ má platnú EK a TK.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Nikola, 30.05.2018 20:10

Dobrý deň, chcem sa opytat aky je postup ak by som chcela mat svoje parkovacie miesto pred bytovkou.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnosti platné VZN č. 129/2013 mesta Trebišov o parkovaní a státí motorových vozidiel a ostatných verejných priestranstvách neudeľuje možnosť vyhradeného parkovacieho miesta pred bytovými domami. Režim regulovaného plateného parkovania Mesto Trebišov zatiaľ nechválilo.

Ing. Iveta Verešová
oddelenie výstavby a majetku

Stanislav, 26.05.2018 19:48

Dobrý deň. Nebude sa robiť postrek proti komárom v blízkosti bývalého cukrovaru?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa spracovaného harmonogramu postrekov proti komárom na území mesta Trebišov je obytná zóna na Cukrovarskej ulici plánovaná na 24. KT, a to v čase od 22,00 hod do 2,00 hod. Pred realizáciou bude zverejnené upozornenie o postrekových prácach na webovom sídle mesta.


Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

Marta Berešová, 21.04.2018 14:04

Chcem sa opýtať či by ste mohli znížiť prašnosť asi v celom meste ale ja to vidím hlavne na Komenskeho ulici. Zo sušením prádla na balkóne som sa už rozlúčila ale už je riziko aj okno otvoriť.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na svojom zasadnutí dňa 12.12.2016 schválilo, na základe požiadavky SHMÚ, Jeséniova 17, 812 35 Bratislava, prenájom pozemku registra C KN parc. č. 3021/1, ktorý je vo vlastníctve mesta, za účelom umiestnenia verejnoprospešného zariadenia stacionárnej AMS, ktoré bude monitorovať kvalitu ovzdušia a celkovo ŽP v meste a na území SR.
Na základe nám dostupných informácií z pracoviska SHMÚ v Bratislave uvádzame, že predpokladaný termín na jeho umiestnenie je stanovený na II. polrok 2018.
Mesto Trebišov bude môcť do budúcna, na základe výsledkov monitorovania kvality ovzdušia v rámci mesta, prijať konkrétne opatrenia v prípade prekročenia limitných hodnôt koncentrácie prachových častíc.

Ing. Eva Bučková, odd. výstavby a majetku

Marieta Simkova, 27.05.2018 09:41

Chcem sa opytat kedy sa otvara letne kupalisko dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

otvorenie letnej sezóny na Mestskom kúpalisku v Trebišove (AVŠ) je plánované na sobotu 23.6.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Katarina Stričková, 16.05.2018 18:18

Dobrý Deň chcela by som sa spýtať ci by sa nenašiel byť do podnájmu? Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pri prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu sa postupuje podľa VZN Mesta Trebišov č. 114/2012 s účinnosťou odo dňa 1.8.2012.
Podľa uvedeného VZN č. 114/2012, Čl.3 – Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, bodu 3.2. – Žiadateľ si musí podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu písomnou formou na predpísanom tlačive.
Podľa bodu 3.3. – Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu musí spĺňať tieto podmienky:
a./ je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života,
b./ má trvalý pobyt na území mesta Trebišov minimálne 3 roky,
c./ nie je v meste Trebišov vlastníkom ani nájomcom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie,
d./ spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem,
e./ nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov; uvedené ustanovenie sa nemusí uplatniť, ak žiadateľ využíva inštitút osobitného príjemcu.
f./ súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov.

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky uvedené v Čl. 3, bode 3.3. VZN č. 114/2012, odporúčame Vám podať si žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu písomnou formou na predpísanom tlačive.

oddelenie sociálnych vecí

občan, 04.05.2018 13:19

Dobrý deň prajem rada by som sa spýtala ci nieje možné urobiť normalne pieskovisko za bytovym domom na ulici Komenského 2211/25..pre naše deti tam neni nič ani žiadne ihrisko, tak by som bola rada ak by sa tam nieco dalo spraviť, poprípade dodať piesok do nami provizorneho svojpomocne urobeneho pieskoviska..dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci stavebnej skupiny mesta doplnia piesok do predmetného pieskoviska v čase, kedy sa bude obnovovať piesok aj v mestom prevádzkovaných pieskoviskách. Práce by mali byť realizované do konca mája 2018. Najbližšie pieskovisko k Vám, ktoré môžete využívať, sa nachádza pri detskom ihrisku vo vnútrobloku ulíc: Berehovská - Komenského.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku MsÚ

Eva Z., 13.05.2018 22:05

Dobrý deň!
Už dlhšiu dobu stojí rozobratý vrak auta pod nadjazdom bez ŠPZ.Slo by ho odstrániť?

Odpoveď

Dobrý deň,

Vami spomínaný vrak auta bol odstránený utorok 15.5.2018.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Marta B., 23.04.2018 22:20

Chcem sa opýtať kompetentných či mesto neplánuje vymeniť na detských ihriskách ten hrozný špinavý štrk? Kamienky sú plné prachu a sú pre deti veľmi nebezpečné v prípade pádu.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto prevádzkuje 17 certifikovaných detských ihrísk. Okrem bežných a prevádzkových kontrol vlastnými pracovníkmi vykonáva raz ročne povinnú hlavnú ročnú kontrolu oprávnenou inštitúciou. Táto kontrola je zameraná na zistenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení detských ihrísk. Podľa normy STN EN 11767 je nárazová zóna pri max. kritickej výške pádu nad 1 m určená z materiálov:
- gumová dlažba,
- drvenina z kôry,
- riečny štrk(okrúhly) s veľkosťou zrna 4 - 8 mm hrúbky 30cm.
Mesto v priebehu mesiaca máj 2018 bude dopĺňať štrk do dopadovej plochy na všetkých prevádzkovaných detských ihriskách.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku MsÚ

V. Malý, 10.05.2018 14:36

Dobrý deň, žiadam Vás týmto o opravu verejného osvetlenia na ulici Zimná pred bytovým domov 1641. Zároveň sa chcem opýtať, či plánuje mesto rozšírenie parkovania alebo aspoň opravu súčastného parkoviska a príjazdovej cesty, pretože je v dosť zlom stave. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň.

Pred bytovým domom 1641 pracovníci Technických služieb mesta Trebišov previedli kontrolu verejného osvetlenia štvrtok 10.5.2018 na základe oznámenia poslaného e-mailom dňa 9.5.2018 od p. Patrícii Palčovej. Verejné osvetlenie bolo funkčné, avšak nefungovalo senzorové svetlo pred vchodom č.23. Prevádzku uvedeného svetla nezabezpečujú Technické služby.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Jozef Horváth, 06.05.2018 22:57

Dobrý den.zaujimalo by ma kedy sa oplotia smetné koše na SNP nová modrá bytovka.pri ostatných sú oplotenia pri poslednej bytovke nieje oplotenie pri košoch....a naši spoluobčania sa obehuju kto bude skôr v koši.....plus bežne tam vykonávajú potrebu...je tam veľký zápach ....ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň.

Oplotenia pri uvedených bytových domoch bolo prevedené na základe žiadosti občanov s trvalým pobytom.
Ak máte záujem o oplotenie, poprosíme Vás o zaslanie žiadosti o vykonanie uvedených prác na adresu Technických služieb mesta Trebišov.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Dáša Kasardová, 09.05.2018 12:34

Dobrý deň! Prosím Vás chcem sa len informovať, kedy sa bude kosiť Ul.Cukrovarská. Ďakujem za odpoveď Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie verejných priestranstiev na Cukrovarskej ulici je plánované na 21. kalendárny týždeň.
Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Vladimir Suč, 03.05.2018 20:28

Dobry deň poziadal by som kompetentnych o vykosenie travy na sidlisku Juh ved trava je miestami po kolena.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie sídliska Juh je plánované začiatkom 20. kalendárneho týždňa.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Miroslav, 29.04.2018 22:57

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mesto plánuje robiť postrek proti komárom v parku a jeho blízkom okolí, keďže ich výskyt je už dosť zjavný a znepríjemňujú pobyt vonku v neskorších poobedňajších hodinách.

Odpoveď

Dobrý deň,

postrek na elimináciu komárov v mestskom parku bol vykonávaný dňa 30.4.2018 s tým, že pri premnožení uvedeného hmyzu bude vykonaný opätovne.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

Peter Varjassy, 29.04.2018 20:09

Chcel by som sa spýtať, či sa
bude robiť postrek proti komárom,
v meste a aj nad záhradkami Orišky
a iné.

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov v súčasnosti vykonáva postreky na elimináciu komárov v častiach, kde sa nachádzajú veľké trávnaté plochy, ktoré sú zdrojom rojenia. Čo sa týka záhradkárskej osady Orišky, Mesto neuvažuje s postrekom z dôvodu pestovania poľnohospodárskych plodín danej lokalite, čím by mohlo dôjsť k nežiaducim reakciám vlastníkom pozemkov v uvedenej záhradkárskej osade.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

Jana, 10.05.2018 14:02

Dobry den.Preco sa zrusili rampy na skakanie pre bicykle a kolobezky pri Kauflande?Uz takto je pre mladez zalostne malo moznosti a dostpuneho priestoru pre sportove aktivity odkial by ich nevyhanali a aj tych par zrusite.Ci okrem hadzanej a futbalu v Trebisove iny druh sportu nema sancu?Ani priestor ani ine moznosti?Za odpoved dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

vyjadrenie mesta k uvedenej téme:

Obchodná spoločnosť Europrojekt Kappa 10 SK s.r.o. ako vlastník plochy parkoviska, na ktorom sa nachádzal skatepark, udelila mestu Trebišov dňa 11.03.2014 dočasný súhlas na jeho umiestnenie do 31.12.2014 s tým, že tento súhlas môže spoločnosť kedykoľvek odvolať, a to s 30 dňovou výpovednou lehotou.

V predchádzajúcich týždňoch vyššie uvedená spoločnosť požiadala Mesto Trebišov o dočasné odstránenie prvkov skateparku zo svojich nehnuteľností. Mesto však pokračuje v rokovaniach s vlastníkom parkoviska a má eminentný záujem tento skatepark v čo najkratšom možnom termíne obnoviť a pridaním nových prvkov ešte zatraktívniť. Do toho času prejdú zdemontované prvky údržbou a potrebnými opravami.

Za vzniknutú situáciu sa obyvateľom mesta Trebišov ospravedlňujeme.

Mesto Trebišov

Slavomir Holan, 15.04.2018 20:49

Dobry deň ,chcel by som Vám oznamiť že už dlhší čas nesvieti verejné osvetlenie za budovou Katastrálneho úradu konketne na dvoch stlpoch,je to osvetlenie ktoré svieti na parkovisko pred OO PZ TV,ako aj priechod k TESCU je tam veľká Tma...DAKUJEM.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za nahlásenie poruchy osvetlenia. Uvedený nedostatok bol odstránený posledný aprílový týždeň.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Jaroslav Novák, 15.04.2018 14:39

za bytovým domom na ulici Komenského 2206 vchod 29 nefunguje už 2 roky svetlo - lampa /stále sa vypína a za pína/ žiadam o urýchlené odstránenie poruchy

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za nahlásenie poruchy. Jej odstránenie bolo zrealizované koncom 17. KT.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Maria Rosipajlova, 15.04.2018 16:02

Dobry den, kedy bude dokoncene odstranenie stromu na ulici J. Husa 1803/2? S tymto sa zacalo uz v roku 2017. Pracovnici tam vtedy za pomoci vysokozdviznej plosiny vyrub aj zacali, ale v polovici pracu ukoncili a odisli. Strom je oznaceny a praca ostala nedokoncena. Ostal stat len kmen,,,co to znamena? bude sa pokracovat az o rok? Uz som sa raz na to mesta pytala, ale moja otazka ani nebola zverejnena. Takze na nu ani nikto z kompetentnych neodpovedal.

Odpoveď

Dobrý deň,

výrub konkrétneho stromu na sídlisku J. Husa bude vykonaný v 10. mesiaci tohto kalendárneho roka. Predmetný strom bol označený na výrub v jeseni 2017. Na požiadavku p. Ferika z uvedeného sídliska bol výrub pozastavený a vykonal sa iba redukčný rez. Konkrétny strom nateraz nepredstavuje žiadne riziko, k jeho odstráneniu dôjde už v spomínanom termíne legislatívne povolených výrubov na jeseň 2018. Vaše klasifikovanie ostatných stromov na sídlisku nie je správne, jednotlivé stromy môžu byť zachované po posúdení odborne spôsobilých osôb a po šetrnom a odbornom orezaní môžu zlepšovať klímu a krajinnú funkciu na dlhšie obdobie.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Katarína, 08.04.2018 16:33

Dobrý deň,mala by som otázku ak mám prihlásených rodičovi na môj trvalý pobyt v rodinnom dome,kde mám požiadať o smetny kôš na odpad.Dakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň.

Na Vašu otázku "kde mám požiadať o smetný kôš na odpad" Vám oznamujeme:

Každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba je povinná zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste. O zodpovedajúcu zbernú nádobu môže požiadať fyzická osoba s trvalým pobytom v meste alebo s prechodným pobytom alebo fyzická osoba, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť s vydaným rozhodnutím mesta s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady na aktuálny kalendárny rok mestskú organizáciu Technické služby mesta Trebišov na Stavebnej ulici č. 2. Aj ďalšie podrobnosti, informácie týkajúce sa najmä spôsobu zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsobu a podmienok triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsobu nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určeného na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov získate od pracovníkov uvedenej organizácie.

Ing. Žaneta Bodnárová
referentka pre miestne dane