Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Občan, 11.08.2017 18:16, IP: 41.184.176.228

Mám otázku či bude pri ďalšom MSZ zabezpečený živý prenos.

Odpoveď

Dobrý deň,

áno, priamy prenos najbližšieho zasadnutia MsZ v Trebišove bude zabezpečený na webovom sídle mesta.


PhDr. Anna Dragulová
vedúca organizačného oddelenia

Anna Jarembáková, 11.08.2017 08:43, IP: 195.91.98.56

Dobrý deň. Určite je v Tv dosť ľudí ktorí pracujú pre mesto, t.j. nezamestnaní na VPP. Mali by ste ich poslať na autobusovu stanicu pozametať tie špaky čo lemujú chodníky a nástupištia. Vyzerá to otrasne, a smrdí to..

Odpoveď

Dobrý deň,

Vami uvádzané priestranstvo, tzv. autobusové nástupište, priľahlé chodníky a komunikácie sú majetkom spoločnosti Arriva Michalovce, a.s., ktorá je povinná udržiavať čistotu na týchto miestach. Vzhľadom na to, že vo svojom podnete upozorňujete na verejné priestranstvo, Mesto Trebišov upozorní majiteľa na dodržiavanie VZN č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Marta Bumberová, 09.08.2017 11:19, IP: 195.49.191.151

Reagujem na odkaz pre starostu ohľadom živého plota na Ul. Varichovskej. Prekvapila ma odpoveď - riešenie problému, resp. to, kto problém odtránil. Pýtam sa preto či úprava okolia školy - verejného priestranstva, teda chodníkov okolo školy, ako aj napr. živého plota spadá do údržby školy, alebo mesta. Nakoľko som si v minulosti všimla, že údržbu chodníkoch v zimných mesiacoch, ako aj strihanie živého plota a kosenie trávy v okolí školy, teda nie priamo v areály školy zabezpečovala samotná škola. Dotazujem sa preto v kompetencii koho je údržba okolia, chodníkov, ako aj trávnatých porastov pri všetkých základných školách v meste, ktoré je zriaďovateľom týchto škôl.

Odpoveď

Dobrý deň,

údržby blízkeho okolia základných škôl si má vo vlastnej kompetencii zabezpečiť samotné vedenie ZŠ. Orezy stromov a krov vykonávajú Technické služby mesta a Mestské hospodárske stredisko, a to po vzájomnej dohode so zástupcami ZŠ a ich požiadavkami. Kosenie verejných priestranstiev v areáli a blízkom okolí škôl vykonávajú ZŠ. Zvyšné trávnaté časti verejných priestranstiev má v kompetencii Mestské hospodárske stredisko. Odborne náročnejšie orezy, prípadne výruby stromov realizujú, po vydaní právoplatného rozhodnutia z oddelenia výstavby a majetku MsÚ, Technické služby mesta a Mestské hospodárske stredisko.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

najomnik, 31.07.2017 14:23, IP: 88.212.41.138

dlhsiu dobu zhruba mesiac je odstavene vozidlo bez pohybu pred bytovym domom na ulici Hodvabnej 1291/4 renault cervenej farby spz TV-062BJ.tymto neaktivnym statim len zabera miesto pre dalsie auta.je mozne sa na to pozriet?za kladne vybavenie vopred dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

Váš podnet bol preverený. Vozidlo Renault Megane, červenej farby, ev. č. TV 062 BJ má platnú EK a TK, čiže spĺňa podmienky na prevádzku na pozemných komunikáciach. Tým, že majiteľ vozidla používa svoje motorové vozidlo iba občas, neporušuje žiaden zákon.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Valéria, 01.08.2017 07:43, IP: 78.98.151.143

Dobrý deň, chcem sa spýtať mesta, či cyklistická dráha pozdlž Trnávky slúži cyklistom a korculiarom,alebo deťom našich spoluobčanov, ktoré sa v Trnávke kúpu a nezmyselne vybiehajú na cyklistickú dráhu čím ohrozujú cyklistov.Včera som bola sama úcastníčkou takejto kolízie,a skončila som s nepeknými zraneniami. Takže si myslím , že mestská polícia by tam mala chodiť aspon kazdú hodinu nie na aute ale na bicykloch aby sami videli ako to tam vyzerá.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia pravidelne, hlavne v letných mesiacoch, vykonáva kontrolu na hrádzi toku Trnávka zameranú na dodržiavanie VZN Mesta Trebišov č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote. V čase denných horúčav hliadky vykonávajú túto kontrolu niekoľkokrát denne, ak tomu nebránia iné okolnosti a zistené porušenie VZN riešia podľa platnej
legislatívy. Zavedenie cyklohliadok je v súčasnej dobe v štádiu riešenia.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Anka, 29.05.2017 11:22, IP: 188.120.4.41

Vyznačená časť chodníka pre cyklistou pozdlž hlavnej ulice M.R.Štefánika je vynikajúca,keby ju cyklisti mohli užívať bez obmedzenia.Neustále musíme kľučkovať medzi chodcami ktorý si neuvedomujú načo tá časť chodníka slúži,a skúste ich upozorniť alebo na nich zazvoniť a dostanete ešte aj vynadané.Nedala by sa tá časť chodníka viac zvýrazniť vodorovnými alebo aj zvislími značkami aby v pokoji mohli užívať chodník aj chodci aj cyklisti,aj keď si uvedomunem že ľudí ťažko prevychováme.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, avšak z pozície správcu miestnych chodníkových komunikácií musím konštatovať, že
vodorovné vyznačenie cyklistického chodníka je, v súčasnej dobe, dostatočné. Na zvislých tabuliach figuruje aj povolená rýchlosť pre cyklistov. Vami navrhovanou možnosťou osadenia zvislých značiek sa budeme, ako správcovia predmetného chodníka, zaoberať.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Oľga Wurschnerová, 19.07.2017 19:07, IP: 188.120.4.162

Dobrý deň, chceme Vás požiadať o orez stromov pred a vedľa bytovky Komenského 1682, na strane od bytovky, aby nám v prípade búrok a silného vetra nebili do okien. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Orezy stromov pri bytovom dome na Komenského ul. č. 1862 vykonajú zamestnanci Mestského hospodárskeho strediska v 31. kalendárnom týždni.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Ján Sopko, 29.06.2017 11:49, IP: 88.212.37.156

Chcel by som upozornit na neznesitelny zapach z kanalu na zaciatku Budovatelskej ulice Uz dva roky sa v lete neda otvorit okno

Odpoveď

Dobrý deň,

zápach vychádza s najväčšou pravdepodobnosťou z kanála, ktorého správcom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Mesto Trebišov, na základe Vášho podnetu, požiadalo prevádzkovateľa kanalizácie na Budovateľskej ul. - Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., závod Trebišov o jej vyčistenie, zistenie príčin šíriaceho sa zápachu a ich odstránenie. Zároveň ich Mesto požiadalo o poskytnutie informácie o riešení tohto, občanov obťažujúceho, problému.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Aduska, 14.07.2017 09:04, IP: 88.212.41.167

Dobrý deň chcem sa opýtať či psíčkari nemusia za svojimi psami zbierať výkalmi.Minule som jedného chlapca upozornila a on povedal že on za psa platí.Mohli by ste im pri platení pripomenúť že majú za nimi zbierat.Leo chodia zo psami na ihrisko kde sa hrajú deti a tam spinká psi a nepozerajú za nimi.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

podmienky držania psov v meste Trebišov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie (č. 128/2013 o podmienkach držania psov), ktoré vyplýva zo zákona (č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov). V zmysle článku 6, uvedeného vo VZN, je držiteľ psa povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, psie výkaly z verejného priestranstva bezodkladne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do koša (kontajnera), ktorý je na to určený. A samozrejme, na detské ihriska a pieskoviska je vstup so psom zakázaný! Na dodržiavanie tohto VZN dohliada MsP každodenne a zistené porušenia sú riešené v rámci dostupnej legislatívy. Majitelia psov sa väčšinou v prítomnosti hliadky MsP správajú disciplinovane, preto privítame aj aktivitu občanov pri oznamovaní takýchto porušení VZN.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Mária Kristianová, 23.06.2017 12:42, IP: 37.58.6.61

Dobry den chcem sa spytat ci by mesto nemohlo zabezpecit vycistenie jarkov za domami pri tesle,pretoze su strasne zarastene.

Odpoveď

Dobrý deň,

13. júna 2017 Mesto Trebišov písomne vyzvalo Hydromeliorácie, š.p. k pravidelnému koseniu a udržiavaniu odvodňovacieho kanála Gazdovský jarok nachádzajúceho sa v západnej časti mesta Trebišov.
Hydromeliorácie, š.p. predložili Mestu Trebišov stanovisko, v ktorom uvádzajú, že odvodňovací kanál, tzv. Gazdovský jarok, je súčasťou vodnej stavby "OP Trebišov, kanál Hospodársky", ktorá je majetkom Slovenskej republiky v správe Hydromeliorácií, š.p. Tie v súlade s PROGRAMOM ROZVOJA VIDIEKA SR NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014-2020 plánujú projekt rekonštrukcie odvodňovacích kanálov na Slovensku, so zabezpečením rekonštrukcie aj predmetného odvodňovacieho kanála (Gazdovský jarok). Projekt rekonštrukcie je v súčasnosti v štádiu rozpracovania.

oddelenie výstavby a majetku

Marta Berešová, 23.07.2017 12:38, IP: 88.212.41.135

Chcem sa opýtať či by bolo možné nejakým spôsobom vyriešiť "nočných pretekárov" v centre mesta, hlavne na Komenského ulici a v okolí Kauflandu. Zvlášť teraz počas horúcich dní nie je možné večer otvoriť okná, kvôli hluku nie je možné uspať deti a aj my dospelí po náročnom dni nemôžeme oddychovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov nemá zákonné oprávnenie merať rýchlosť jazdy vozidiel. Vaša žiadosť bola preposlaná na Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Marcela Bindasová, 16.07.2017 11:34, IP: 88.212.41.141

Chcela by som poprosiť o orezanie konárov smutnej vrby na sídlisku Juh medzi bytovkami pri detskom ihrisku, konáre sú priamo nad chodníkom a prekážajú pri prechode chodníka. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Orezy stromov na sídlisku Juh má Mestské hospodárske stredisko v pláne pravidelnej údržby zelene na verejných priestranstvách v 30. kalendárnom týždni.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsKS

J.L., 09.07.2017 20:43, IP: 188.120.4.162

Dobrý deň, takže ak som dobre rozumela odpovedi na otázku z 1.7., ak istá autoopravovňa parkuje pokazené autá na verejnom parkovisku bez toho, aby mala priestory prenajaté a ešte k tomu tam odparkováva veľké dodávky patriace istej trebišovskej firme, treba iba zavolať mestskú políciu a táto to vybaví? tento stav trvá už pekne dlho a napriek upozorneniam sa s ním nič neurobilo niekoľko rokov!

Odpoveď

Dobrý deň,
parkovanie vozidiel, tzn. zastavenie a státie motorových vozidiel upravuje zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a taktiež Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 129/2013, ktoré upravuje všeobecné zásady a organizáciu parkovania a státia vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Trebišov.
Nakoľko ste neuviedli presnejšiu lokalitu, kde by malo dochádzať k porušeniu vyššie uvedených právnych predpisov, chcem Vás požiadať o podanie oznámenia na bezplatnom telefónom čísle 159, kde udáte presnú lokalitu. Privítame aj oznámenia od občanov, ktorí sú svedkami nesprávneho parkovania alebo sú nesprávnym parkovaním obmedzovaní, a to na bezplatnom telefónnom čísle 159 (do 22.00 hod.) alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.
Zo strany MsP Trebišov nebude prehliadané porušovanie dopravných predpisov a situácií, na ktoré poukazujete, ale jednotlivé situácie budú riešené v zmysle platnej legislatívy.

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon služby a MTZ MsP Trebišov

ADRIANA Mislaiova, 09.07.2017 13:53, IP: 88.212.41.167

Dobry den ja by som sa len chcela opytat ze preco tak stupla cena za tyzden v centre volneho casu.Minuly rok to bolo menej.Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v roku 2016 bol týždenný poplatok 30,00€. V aktuálnom roku je poplatok na týždeň 40,00€. V ňom je zahrnutý zvýšený poplatok za poistenie detí a za obedy, poplatok na vstup napr. do hvezdárne, na výstavy a stále expozície do múzea, taktiež sú v ňom zahrnuté čistiace a dezinfekčné prostriedky, energie, materiál na aktivity vykonávané s deťmi, atď.

Centrum voľného času Trebišov

Peter Gumán, 10.07.2017 11:03, IP: 88.212.41.161

Dobry den.Chcel by som sa opytat na orezanie uhlicnateho kriku pri vchode(od ihriska)na Komenskeho 2137/57.Krik zasahuje do pristoru vchodu aj chodnika.Je velmi rozrasteny,neprisposobivy obcania chodia zanho na velku,lebo cez neho nevidno.Neviem komu patri,preto sa chcem opytat za kym sa obratit ked ho chcem dat orezat(nie vyrezat),Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Predmetný ihličnatý strom, ktorý rastie pri vstupe do bytového domu na Komenského ul. 2137/57, orezali pracovníci Mestského hospodárskeho strediska utorok 11.7.2017.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Mikulas Stefuca, 10.07.2017 10:25, IP: 88.212.41.143

Dobry den chcem dat do pozornosti cestu z parku za Trnavkou smerom na Marakanu . Tato cesta je nevyhovujuca pre ludi ktori by chceli ist do prirody pesi alebo na bicykli za oddychom ale im nedovoli vysoka nepokosena burina aj spadnuty strom cez cestu . To sa tyka aj ihriska zvana Marakana. DakujemOdpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za zaslanie podnetu. Okolie cesty od Trnávky smerom na Kopaný jarok bude vykosené do piatka 14.7.2017 pracovníkmi Mestského hospodárskeho strediska.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

obyvateľka, 03.07.2017 12:45, IP: 188.120.14.49

zaujíma ma, či sa v najbližšej dobe neplánuje kosenie cesty,ktorá vedie od farebného mosta smerom na "kopaný jarok"

Odpoveď

Dobrý deň,

predmetný asfaltový chodník vykosia zamestnanci Mestského hospodárskeho strediska v spolupráci s Mestským aktivačným strediskom v 28. kalendárnom týždni.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Gabriela Godušová, 03.07.2017 13:53, IP: 88.212.41.150

Dobrý deň,na Berehovsku ul.č. 2172 sa nasťahovali do bytu na 1 poschodie obyvatelia, ktorí majú zlozvyk vyhadzovať veci,nepotrebný starý materiál po rekonštrukcií. Upozornila som bytového dôverníka na uvedenú skutočnosť, zavolala na linku čistoty, ktorý do pár minút vyčistili prostredie /za čo im patrí veľká vďaka/. Vyhadzovanie vecí sa zase zopakovalo tento víkend. Chcem veriť, že dotyčná rodina sa neprisťahovala z Luniku IX alebo z osady.Prosím Vás o radu, ako postupovať pri opakovanom znečisťovaní životného prostredia.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, ale uvedený bytový dom 2172 na Berehovskej ul., nie je v správe Bytového podniku Trebišov, s.r.o.
Odporúčame zaslať podnet na skutočného správcu bytového objektu.

S pozdravom

Vladimír Horňák
technik SDaB
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Dada, 06.07.2017 10:19, IP: 87.197.134.211

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať prečo je zrušene detske ihrisko na Paričove.
alebo tam ďeťom nepatrííí??,
viem že často tam chodievali naši spoluobčania ,ktorí ho aj ničili.
dlho nám nevydržalo. Plánuje mesto obnovu? čo tak oplotenie na čip?? Lebo inak zase dlho asi nevydrží. načo tam sú potom kamery? je smutné že v meste ma každé sídlisko svoje ihrisko a časť Paričova nie. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

detské ihrisko z MČ Paričov bolo odstránené po predchádzajúcich sťažnostiach občanov, že sa nachádza v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia vysokého napätia. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením v súlade so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky a vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku. Mesto hľadá vhodnú lokalitu v MČ Paričov na umiestnenie demontovaného detského ihriska.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

M.B., 01.07.2017 09:39, IP: 88.212.35.154

chcem sa informovat,ci ma mesto nejake nariadenie na obmedzenie,resp.zakaz parkovania dodavok a nakl.aut na parkoviskach na sidliskach,napr.sever...

Odpoveď

Dobrý deň,

režim parkovania dodávok a nákladných vozidiel v meste Trebišov je upravený vo VZN mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych a účelových komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, čl. 3 ods. 3.3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN zabezpečuje mestská polícia.


Ing. Iveta Verešová
oddelenie výstavby a majetku

Lubomir Hatalovsky, 28.06.2017 17:42, IP: 195.91.16.237

Dobry den . Dnes je uz kalendarne leto. Jedna otazka.Do kedy bude vianocna vyzdoba na Paricove..? Vlastne treba ju ponechat, deti a cigani sa nenudia a obcas sa aspon tak pohraju kto trafi cervenu kto zelenu. Ved co na tom par kusov..mesto ma dost penazi a deti sa aspon nenudia. Pekny den pani zodpovedni

Odpoveď

Dobrý deň.

Uvedená vianočná výzdoba je súkromnou iniciatívou občanov. Bude odstránená 6.7.2017.
Ďakujeme za podnet.


Michal Davala
TS Trebišov

Viera Brežinská, 28.06.2017 10:14, IP: 88.212.41.132

Dobrý deň.
Vážení 12 poslanci mestského zastupiteľstva. Dovolím si upozorniť, že otázky, ktoré položím, pokladám z vlastnej iniciatívy. Nevyjadrujem názor vedenia ZUŠ a ani mojich kolegov.
ZUŠ bola navrhnutá vedením mesta na udelenie Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja. V období, keď si pripomína 60. výročie založenia. Z 18 poslancov bolo 12 proti udeleniu Ceny, resp. návrhu na udelenie. Naozaj nechcem na nikoho útočiť. Verím, že každý hlasuje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Chcem sa len opýtať: Prečo? Pozrela som si záznam zo zasadnutia MZ z 26.6.2017. Dúfam, že sa mýlim, keď si myslím, že je to preto, že terajšie vedenie mesta obvinilo bývale vedenie mesta z predraženia chodníkov v Mestskom parku. A ak sa nemýlim, dovolím si ďalšiu otázku. Páni poslanci a dámy poslankyne, toto myslíte vážne? Len tak mimochodom. Úspechy žiakov-akordeónistov za posledných 10 rokov.(keďže píšem vo svojom mene,nespomínam úspechy kolegov)Regionálna súťaž v speve ľudových piesní-zlaté pásmo. Celoslovenská súťaž v komornej hre v Bratislave-1 strieborné, 3 zlaté pásma. Celoslovenská súťaž v sólovej hre na akordeóne v rôznych mestách Slovenska-1 bronzové,1 strieborné pásmo, 2 miesto a 6 zlatých pásiem. Medzinárodná súťaž v Prahe-strieborné pásmo. (zlato nám uniklo o 0,14 boda) Medzinárodná súťaž v Rajeckých Tepliciach-1 bronzové, 1 strieborné, 3 zlaté pásma a 1 laureát súťaže (absolútny víťaz kategórie) Nespomínam vystúpenia v rámci mesta, lebo by to bolo nadlho. V prípade hlasovania MZ išlo len o návrh, nie o Cenu samotnú. Rozhodnutie o udelení je na predsedovi KSK. V diskusii k návrhu padla jediná otázka ohľadom samotnej Ceny, ktorá má tri kategórie. Nikto sa nič nepýtal ohľadom ZUŠ, nikto neargumentoval, nikto nenamietal. Niesom proti nikomu a niesom za nikoho. Ide mi o princíp. Dovolím si teda zopakovať otázku. Prečo ste nezahlasovali za návrh? A nepýtam sa len ako učiteľ, ale aj ako volič. Ďakujem za odpoveď. V.Brežinská

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku. Vzhľadom na to, že odpoveď na ňu je výhradne v kompetencii poslancov MsZ, nevieme na ňu odpovedať.

kancelária primátora

Vladimír Blahovský, 27.06.2017 22:33, IP: 88.212.41.160

Pri garážach na Ľ.Podjavorinskej(na rohu vzadu k Materskej škôlke) už 3-tí rok neodteká kanál.Pri hovore s havarijnou službou mi bolo povedané nech sa obrátim na Povodie Bodrogu a Hornádu, poprípade na Technické služby mesta.Odpoveď bola že uvedená kanálová šachta nikomu nepatrí nakoľko sa na ňu pozabudlo pri nejakom zakresľovaní či čo.Lenže pri letných dažďoch voda stojí po celom úseku cesty a parkovacích miestach vo výške cca +-15 cm. Doteraz som to riešil občasným čistením palicou ale stále sa zanáša nakoľko je tam hrubá vrstva odpadu a nánosu z naplavenín zo striech garáži.Ďakujem ...

Odpoveď

Dobrý deň.

Upresnenie, o ktorý uličný vpust ide, bolo prekonzultované s p. Blahovským a zároveň obhliadkou (29.6.2017). Čistenie uličných vpustov na Ul. Ľ. Podjavorínskej a Hviezdoslavovej ulice bude realizované v týždni od 3.7.2017 - 9.7.2017

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Vladimír Kmeť, 27.06.2017 17:34, IP: 85.237.234.129

Plánuje Mesto Trebišov upratať na ulici Strednej posypový materiál, čo zostal na ceste od zimy? Tento sa nachádza v celej lokalite IBV JUH, no na ulici Strednej je ho dostatok aj na budúcu zimnú sezónu.

Odpoveď

Dobý deň,

uvedená lokalita, tak ako všetky verejné priestranstvá v meste, sa pravidelne upratuje. Najbližšie upratovanie lokality IBV JUH sa uskutoční v rámci upratovania po kosbe verejných priestranstiev v zmysle "Plánu kosenia", ktorý je týždenne zverejňovaný na webovom sídle mesta.


Miroslav Davala
vedúci MsAS

Jozef, 25.06.2017 12:45, IP: 188.120.15.30

Zdravím mam otazku,Ulica Československej armády od Rodinnej lekárne po posledný vjazd do areálu bude suvisle novy koberec po celej dlžke a širke? dakujem za odp.

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedený úsek cesty na Ul. Čsl. armády bol navrhnutý do 2. etapy opráv mestských komunikácií. Na celej ploche bude odfrézovaný starý asfalt, prevedená výšková úprava uličných vpustov, položený nový asfaltový koberec. Návrh 2. etapy opráv mestských komunikácií podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

človek ,ktorý sa potrebuje vyspať, 25.06.2017 13:58, IP: 88.212.41.149

Dobrý deň,
Rana by som sa informovala prečo mestská polícia nerieši NONSTOP hluk , vystrájanie a vyčíňanie alkoholikov, kt. sa nepretržite zdržujú pri pivárni GOLIáš piatok/ sobotu do 3,4 rána dokým neodpadnú od toho vrieskania. Ale pokiaľ ide o nedovolené zastavenie auta pri kraji cesta, tak sú tu do minúty.

Odpoveď

Dobrý deň,

hliadky mestskej polície, v závislosti od pracovnej doby, kontrolujú aj Vami uvedenú prevádzku a v prípade zistenia rušenia nočného pokoja alebo verejného poriadku je vec riešená v zmysle platnej legislatívy.

Prevádzkovatelia reštauračných a pohostinských zariadení sú povinní dodržiavať VZN č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb. V prípade jeho porušenia budú prevádzkovatelia týchto zariadení riešení v zmysle platnej legislatívy a bude im uložená sankcia. Hliadky MsP budú v letnom období vykonávať pravidelné kontroly zamerané na dodržiavanie VZN a v prípade jeho porušenia celú vec zdokumentujeme a postúpime mestu, ktoré je v tomto prípade správnym orgánom.

Zároveň sa obraciame na občanov, aby pružne reagovali na rušenie nočného pokoja, privolali hliadku polície na bezplatnom tel. č. 159 alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158, najmä v čase,keď dochádza k porušeniu VZN.
Príslušníci MsP budú na oznam promptne reagovať v zmysle ich zákonných oprávnení.

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon služby a MTZ MsP Trebišov

Miriam Kovacova, 27.06.2017 21:40, IP: 188.120.5.212

Dobrý deň, po 3 rokoch som zavítala do Vášho mesta a ostala som veľmi milo prekvapená aké je zakvitnuté. Chcela by som vyjadriť uznanie tomu, kto prišiel s nápadom takto skrášliť prechody pre chodcov pri okružných križovatkách. Jednoducho nádherne pestré kvety v hustých prirodzených chumáčoch. Nemám rada strohosť - a toto pôsobí veľmi moderne a sviežo! Gratulujem mestu že má tak šikovných záhradníkov. Prosím odkážte im to...

obcan, 15.06.2017 07:27, IP: 188.120.7.146

Dobrý deň prajem.. Chcela by som zi upozorniť na zlý stav detského ihriska na Škultétyho ulici.. Týka sa to jednej šmýkačky otočenej smerom k bytovke 1515. Tie dreva co idu k šmýkačke sú dosť nebezpečne chýbajú na nich šruby a deti keď prechádzajú tak sa tie dreva zdvíhaju hrozí nebezpečie pre deti mohli by prísť k úrazu...

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Na tomto detskom ihrisku boli stredu 21.6.2017 prekontrolované jednotlivé prvky, opravené spoje na pohyblivých častiach a nášľapných doskách. Zároveň boli kontrolované a následne odstránené nedostatky na všetkých ihriskách, ktoré prevádzkuje Mesto. V dňoch 26. a 27.4.2017 boli vykonané oprávnenou organizáciou Hlavné ročné kontroly týchto detských ihrísk. Súčasťou kontroly okrem iného je aj odstránenie nedostatkov na pohyblivých častiach, nášľapných plochách, doplnenie spojov. Mesto vykonáva pravidelné mesačné kontroly detských ihrísk. Napriek tomu uvítame, v prípade zistenia nedostatkov, nahlásenie podnetov od občanov, aby mohli byť operatívne odstránené.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Michal Eštók, 12.06.2017 22:04, IP: 195.91.6.173

V poslednom case na mestskych zastupitelstvach a v bulvare rezonuje otazka odmenovania byvalych veducich zamestnancov a rovnako odmenovanie zastupcu terajsieho primatora. V roku 2011 si primator Kolesar svojich zastupcov ustanovil s tym, ze budu poberat polovicny plat. Chcem sa preto vedenia mesta opytat, ci zastupca Gore skutocne poberal plat len v polovicnej vyske? Dakujem za odpoved a uverejnenie.

Odpoveď

Dobrý deň,

Ing. Gejza Gore, ako bývalý zástupca primátora (2011 – 2014), poberal v rokoch 2011 a 2012 odmenu za výkon funkcie, ktorá zodpovedala polovičnému úväzku. Rovnako tak od začiatku roka 2013 až do septembra 2013 poberal plat zodpovedajúci výkonu funkcie na polovičný úväzok, avšak v septembri 2013 mu bol priznaný plný plat za výkon funkcie, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo sumu 2.713,20 EUR, navyše mu v tom istom mesiaci bol vyplatený doplatok k platu vo výške 7.585,60 EUR. Jeho plat za september 2013 teda predstavoval sumu bezmála 10.300 EUR. Od septembra 2013 až do konca funkčného obdobia Ing. Gore poberal plat vo výške 2.713,20 EUR čo zodpovedalo výkonu funkcie zástupcu primátora na plný úväzok. V máji 2013 mu k platu za výkon funkcie bola priznaná odmena pri príležitosti životného jubilea, a to vo výške jedného mesačného platu a teda 1.765,00 EUR.

kancelária primátora

dada, 18.06.2017 15:40, IP: 188.120.12.38

Dobrý deň, dostali sme oznámenie o zvýšení poplatku za káblovú televíziu,čo chápem.Ale zaujímalo by ma, dokedy budeme pozerať na štvorčekovaný obraz alebo zaseknutý, niekedy ide len zvuk bez obrazu.Problém je pri vetre, či búrke, kedy vypadne káblovka úplne. A stáva sa to často.Užívatelia ostatných poskytovateľov taký problém nemajú.

Odpoveď

Dobrý deň.

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., ako operátor TKR, pokiaľ nemá nahlásenú poruchu a o výpadku nemá informáciu, nevie pracovať na odstránení poruchy. V prípade nahlásenia reagujeme operatívne. Problémy sa vyskytujú v situáciách, ktoré uvádzate, a to pri vetre či búrke. Takéto poruchy sú ťažko identifikovateľné, preto sa zdá, že ich odstránenie trvá dlhšie.

JUDr. Ján Šipoš
riaditeľ spoločnosti
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.