Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Maria Rosipajlova, 15.04.2018 16:02, IP: 188.120.17.7

Dobry den, kedy bude dokoncene odstranenie stromu na ulici J. Husa 1803/2? S tymto sa zacalo uz v roku 2017. Pracovnici tam vtedy za pomoci vysokozdviznej plosiny vyrub aj zacali, ale v polovici pracu ukoncili a odisli. Strom je oznaceny a praca ostala nedokoncena. Ostal stat len kmen,,,co to znamena? bude sa pokracovat az o rok? Uz som sa raz na to mesta pytala, ale moja otazka ani nebola zverejnena. Takze na nu ani nikto z kompetentnych neodpovedal.

Odpoveď

Dobrý deň,

výrub konkrétneho stromu na sídlisku J. Husa bude vykonaný v 10. mesiaci tohto kalendárneho roka. Predmetný strom bol označený na výrub v jeseni 2017. Na požiadavku p. Ferika z uvedeného sídliska bol výrub pozastavený a vykonal sa iba redukčný rez. Konkrétny strom nateraz nepredstavuje žiadne riziko, k jeho odstráneniu dôjde už v spomínanom termíne legislatívne povolených výrubov na jeseň 2018. Vaše klasifikovanie ostatných stromov na sídlisku nie je správne, jednotlivé stromy môžu byť zachované po posúdení odborne spôsobilých osôb a po šetrnom a odbornom orezaní môžu zlepšovať klímu a krajinnú funkciu na dlhšie obdobie.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Katarína, 08.04.2018 16:33, IP: 188.120.10.189

Dobrý deň,mala by som otázku ak mám prihlásených rodičovi na môj trvalý pobyt v rodinnom dome,kde mám požiadať o smetny kôš na odpad.Dakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň.

Na Vašu otázku "kde mám požiadať o smetný kôš na odpad" Vám oznamujeme:

Každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba je povinná zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste. O zodpovedajúcu zbernú nádobu môže požiadať fyzická osoba s trvalým pobytom v meste alebo s prechodným pobytom alebo fyzická osoba, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť s vydaným rozhodnutím mesta s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady na aktuálny kalendárny rok mestskú organizáciu Technické služby mesta Trebišov na Stavebnej ulici č. 2. Aj ďalšie podrobnosti, informácie týkajúce sa najmä spôsobu zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsobu a podmienok triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsobu nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určeného na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov získate od pracovníkov uvedenej organizácie.

Ing. Žaneta Bodnárová
referentka pre miestne dane

M.D., 05.04.2018 14:05, IP: 88.212.35.154

ked uz tak mesto vysadza ,mohli by ste sa zamerat aj na detske ihrisko sever za bytovkou 2275..je orientovane zapadne -slnecna strana ziaden tien..-pripadne vysadenie uz vacsich krikov ci stromov,je tam vacsi plac smerom ku ul.Ternavskej a je prazdny,rodicia deti na ihrisku by vam boli vdacni,chyba tu zelentravnik nestaci,hlavne v lete

Odpoveď

Dobrý deň,

na sídlisku je plánovaná výsadba solitérnych stromov v priestore, výsadba pozdĺž nového parkoviska a chodníka nie je možná, z dôvodu ochranného pásma podzemného vedenia teplovodu. Zároveň má mesto Trebišov podanú grantovú žiadosť na revitalizáciu jestvujúceho športového ihriska v danom priestore. Táto revitalizácia je spojená aj s výsadbou stromov v priestore. V prípade neúspešnosti grantu vysadí mesto Trebišov stromy za bytovým domom 2275 v jesennom období.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

M.Rosipajlová, 04.04.2018 08:44, IP: 188.120.17.7

Dobrý deň. Kedy bude dokončený výrub označeného stromu na ul. J.Husa1803/2.Strom je označený, pracovníci mesta s výrubom začali, ale v polovici práce plošina odišla a napoly zrezaný strom ostal stáť.Nerozumiem prečo mesto z tohto priestoru neodstráni všetky stromy, sú staré a padajúce konáre môžu ohroziť deti.Určite by sa tam hodilo vysadiť nové, malé stromčeky.

Odpoveď

Dobrý deň!

Výrub konkrétneho stromu na sídlisku J. Husa bude vykonaný v 10. mesiaci tohto kalendárneho roka. Predmetný strom bol označený na výrub v jeseni 2017. Na požiadavku p. Ferika z uvedeného sídliska bol výrub pozastavený a vykonal sa iba redukčný rez. Konkrétny strom nateraz nepredstavuje žiadne riziko, k jeho odstráneniu dôjde už v spomínanom termíne legislatívne povolených výrubov na jeseň 2018. Vaše klasifikovanie ostatných stromov na sídlisku nie je správne, jednotlivé stromy môžu byť zachované po posúdení odborne spôsobilých osôb a po šetrnom a odbornom orezaní môžu zlepšovať klímu a krajinnú funkciu na dlhšie obdobie.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Peter Soták, 07.03.2018 17:16, IP: 146.185.28.59

Nakoľko sa tu nedá reagovať na príspevky, chcem sa takto (ak to samozrejme admin nestopí lebo niekomu od oranžových to nepasuje) opýtať, ako ste to mysleli - mesto - že nie je kde konať diskotéky, keď bolo investovaných pár desiatok tisíc euro do tzv. starej kasky, vyhnali vtedy prosperujúce prevádzky, ktoré mestu prinášali finančné prostriedky a dane a teraz celý objekt je prakticky nevyužitý a nefunkčný. Môžete uviesť k čomu teraz prázdny (takmer) objekt vlastne slúži - či ho niekto využíva a na aké účely, koľko akcií sa konalo pre verejnosť atď. atď. A ešte otázka - kampaň na otvorenie "diskotéky" poslúžila vtedajšiemu oranžovému vedeniu - kto z nich sa teraz zodpovie na zbytočne vyhodené peniaze poplatných daňovníkov a občanov mesta? Som zvedavý, či na toto odpoviete verejne a bez hanby, lebo viem od pár občanov mesta, že sem darmo píšu, lebo sa s cenzúrou vykonávanou už za predošlého vedenia nič nezmenilo!

Odpoveď

Dobrý deň,

na Vami položené otázky Vám skutočne nemôžem odpovedať, nakoľko to nie je moja parketa a v minulosti som sa na zrode disco sály nepodieľal. Áno, v starom KaSS sa konala jedna veľká diskotéka, po ktorej prišlo na mestský úrad niekoľko sťažností občanov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti objektu. Nielen samotná diskotéka, ale i následné sprievodne javy pohoršili občanov. Hluk a krik počas a po diskotéke, množstvo rozbitých a pohodených sklenených a plastových fliaš, šarvátky medzi mládežou a obavy občanov o svoje zaparkované autá boli výzvou k zastaveniu tejto činnosti v uvedených priestoroch, v centrálnej časti mesta.
Priestor na okraji mesta, ktorý bol na tento účel zrekonštruovaný a pripravený, dostal po dobudovaní domovej zástavby na stavebných pozemkoch Vojenské lúčky stopku z podobných, hore uvedených skutočností. Aj diskotékový podnik na autobusovej stanici, z podobných dôvodov, ukončil svoju činnosť. To, ako dopadli diskotéky organizované v MsKS, som spomínal v minulej odpovedi na Vašu otázku.
Z uvedeného vidieť, že dôvod nekonania diskoték nie je ani tak na strane mesta, ako na strane mládeže, ktorá tento druh zábavy pravdepodobne prežíva viac emotívne, ako by sa to požadovalo.
Z našej strany nejde ani tak o zárobok, ako o to, že škody, ktoré boli na majetku mesta napáchané, boli neprimerané a investície do majetku boli znehodnotené.

Aj diskotéky konané v predvečer otvorenia letného kúpaliska v uzavretom areáli narobili toľko škôd na WC zariadení, kabínkach a športovom zariadení, že slávnostné a dôstojné otvorenie letnej sezóny bolo často ohrozené.
Z toho dôvodu sme pristúpili ku konaniu občasných diskoték na otvorenom priestranstve bez vstupného a za spolupráce všetkých zložiek polície, ochrany zdravia a majetku.

Ľubomír Mičko
vedúci MsKS

Obcan, 06.04.2018 13:19, IP: 188.120.19.160

Dobrý deň neplánuje mesto namontovať kamerove systémy na svetelnú križovatku? Jazdím tam denne ale stále sa nájdu šoféri ktori jazdia cez červenú a už neraz sa stalo že skoro do mňa nabúrali keďže ja mám zelenú ale on si ide ako by nič sa nedialo...alebo ja zastavím na červenú a spoza mňa ešte prejdú auta do ktizovatky.. namontuje kamery alebo posilníte tam hliadky alebo čakáme pokiaľ sa niečo stane ?!

Odpoveď

Dobrý deň,

koncom roka 2017 Mesto Trebišov, za účelom rozširovania mestského kamerového systému (MKS), podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na rok 2018. V prípade úspešnosti Mesto plánuje MKS rozšíriť o ďalšie kamery, pričom jedným z miest osadenia kamery bude aj svetelná križovatka, ktorá je v Trebišove najviac frekventovaná. K výberu tohto miesta došlo po vzájomnej konzultácii s Okresným riaditeľstvom PZ v Trebišove, predovšetkým z dôvodu zabezpečenia zvýšenej bezpečnosti chodcov a cyklistov, ale aj zvýšenia bezpečnosti prejazdu motorových vozidiel a odhaľovania trestnej a priestupkovej činnosti. O Vašom podnete bol informovaný aj Okresný dopravný inšpektorát.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Emília Kudláčová, 28.03.2018 13:02, IP: 82.119.100.78

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo dochádza v trebišovskom parku neekologickým spôsobom k vyrubovaniu zdravých stromov? Desiatky ľudí sa zastavujú pri zvyškoch pňov odpílených stromov a fotografujú tento nešťastný pohľad. Park je klenotom mesta a národnou kultúrnou pamiatkou. V ostatných európskych krajinách dochádza po vyrúbaní starých stromov aspoň k vysadzovaniu nových. Plánuje sa výsadba aj v našom parku? Prečo boli v uplynulých dňoch vyrúbané stromy aj pred budovou pošty? V lete ľuďom poskytovali ochranu pred horúcim Slnkom. Verím, že sa začne klásť oveľa väčší dôraz na životné prostredie v Trebišove a vopreď ďakujem za odpovede na moje otázky.

Odpoveď

Vážená pani Kudláčová,

v mestskom parku nedochádza v žiadnom prípade k neekologickému spôsobu výrubu jednotlivých stromov. Súhlasíme však s Vašim názorom a pomenovaním nášho mestského parku ako klenotom mesta Trebišov. Objektívna potreba a nutnosť starostlivosti o park spočíva aj vo výrube chorobami napadnutých stromov, stromov rastúcich na rizikových miestach - pozdĺž ciest a chodníkov, respektíve orezávaní stromov naklonených, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov v parku.
Výrubu konkrétnych jedincov predchádzalo miestne šetrenie dňa 16.8.2017. Požiadavka na výrub drevín bola posudzovaná zo všetkých hľadísk, pričom najväčší dôraz bol kladený na zistenie a posúdenie objektívnej potreby a nutnosti výrubu požadovaného množstva stromov. Na základe terénnej obhliadky bol zistený nasledovný stav predmetných stromov určených na výrub:

Parcela č. 3822/36 - 1 ks dub letný obvod /136 cm/ - hniloba kmeňa nad 60% poškodenia,
1 ks jaseň štíhly obvod /211 cm/ - koruna nad 60% poškodená
Parcela č. 3822/37 - 1 ks jaseň štíhly obvod /182 cm/ - vnútorná hniloba na 60 %,
koruna nad 30 % poškodená
Parcela č. 3822/38 - 1 ks pagaštan konský obvod /142 cm/ - vnútorná hniloba nad 60 % ,
koruna nad 60 % poškodená
- 1 ks jarabina brekyňová obvod /252 cm/ - vnútorná hniloba nad 60 % - naklonená , koruna nad 60% - naklonená
- 1 ks agát biely obvod /140 cm/ - koruna nad 40 % poškodená
Parcela č. 3822/41 - 1 ks čerešňa vtáčia / v žiadosti uvedená na parcele č. 3822/36/ -
spadnutá
- 1 ks agát biely obvod /77 cm/ - koruna nad 50 % poškodená
- 1 ks jaseň štíhly obvod /129 cm/ - iba spodná časť kmeňa cca 8 m
vysoká
- 1 ks smrek obyčajný obvod /92 cm/ - 100 % suchý, odumretý
- 1 ks jaseň štíhly obvod /450 cm/ - hniloba kmeňa 50 %,
koruna 50 % - drevokazná huba po
celej dĺžke kmeňa
Parcela č. 3822/25 - 1 ks jaseň štíhly obvod /145 cm/ - odumretý
Parcela č. 3822/44 - 1 ks agát biely obvod /133 cm/ - odumretý
Parcela č. 3822/43 - 1 ks pagaštan konský obvod /175 cm/ - iba spodná časť kmeňa cca
12 m vysoká
- 1 ks pagaštan konský obvod /205 cm/ - odumretý
- 1 ks jelša lepkavá obvod / 261 cm/ - odumretý
- 1 ks agát biely obvod /120 cm/ - koruna 50 % poškodená
- 1 ks jaseň štíhly obvod /232 cm/ - vnútorná hniloba nad 60 %,
koruna nad 60 % poškodená
- 1 ks jaseň štíhly obvod / 186 cm/ - hniloba kmeňa nad 60 %, koruna
nad 50 % - naklonený
- 1 ks smrek obyčajný obvod / 124 cm/ - odumretý
- 1 ks javorovec jaseňolistý obvod /163 cm/ - vnútorná hniloba nad
60 %, koruna nad 40 % - skoro ležiaci
- 1 ks javorovec jaseňolistý obvod /126 cm/ - vnútorná hniloba nad
60 %, koruna nad 60 %
- 1 ks javorovec jaseňolistý obvod / 71 cm/ - naklonený
- 1 ks javorovec jaseňolistý obvod / 69 cm/ - vnútorná hniloba kmeňa
nad 60 % poškodená
- 1 ks javorovec jaseňolistý obvod / 54 cm/ - naklonený
- 1 ks jaseň štíhly obvod / 110 cm/ - odumretý
Parcela č. 3822/23 - 1 ks dub letný obvod /235 cm/ - koruna 20 % poškodená – silno
naklonený

Posúdenie výrubu uvedených drevín sa opieralo aj o stanovisko odbornej organizácie ŠOP SR SCHKO Latorica č. CHKOLA/183-001/2017 zo dňa 18.8.2017. Čo sa týka náhradnej výsadby v lokalite mestského parku; povinnosť vyplýva z určeného celkového počtu 54 ks duba letného, ktorého realizácia prebehne v jesennom období 2018. Náhradná výsadba realizovaná prostredníctvom Mestského hospodárskeho strediska bude zverejnená aj na webovom sídle mesta, resp. na fanpage mesta: Dobre správy z Trebišova.
Rozhodnutie Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, bolo doručené Mestu Trebišov a Krajskému pamiatkovému úradu v Košiciach, následne,
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ho vzali na vedomie aj odborné organizácie:
1. SIŽP, Rumanova 14, 040 01, Košice
2. ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, J. Záborského 1, 075 01 Trebišov.

Druhá časť Vašej otázky sa odvoláva na výruby stromov pred budovou Pošty. Táto lokalita bude kompletne revitalizovaná formou výsadby stromov, vytvorením nových záhonov a vysiatím nového trávnika. Bližšie informácie a náhľady nájdete na stránke mesta http://www.trebisov.sk/fotogaleria/21185/ alebo aj na fanpage mesta zo dňa 23.3.2018./ https://www.facebook.com/Dobré-správy-z-Trebišova-135328597026812/.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci Mestského hospodárskeho strediska

Ester Besterczi, 19.03.2018 19:53, IP: 144.217.5.43

Dobrý večer, touto cestou by som rada vyjadrila vďaku pánovi Sosnovi, ktorý mi v sobotu pod večer bol ochotný pomôcť s výmenou kolesá aj keď nebol v práci a v počasí aké bolo by som sama nezvládla. Nakoľko nie som z Vášho mesta nevedela som koho volať bol váš zamestnanec veľmi ochotný, ešte raz mu touto cestou ďakujem a prajem veľa osobných aj pracovných úspechov, Ester Slovenské Nové Mesto

Viera Ferjova, 13.03.2018 10:09, IP: 188.120.0.14

Dobrý deň.

Poprosím o info že dokedy bude ešte stať lešenie na ternavskej ulici,zabera nam tak vzacné prkovacie miesta.Už je tam 6 mesiacov.

Odpoveď

Dobrý deň,

pôvodný termín na demontáž lešenia bol 20.3.2018, no vzhľadom na počasie realizátor prác požiadal o predĺženie termínu záberu priestranstva do 28.3.2018.

Ing. Miroslav Eliáš
odd. výstavby a majetku MsÚ

Melánia Puškarová, 09.03.2018 12:07, IP: 95.103.5.253

Dobrý deň prajem, chcela by som poprosiť o opravu verejného osvetlenia na ulici 1.Decembra pri školke. Osvetlenie buď nesvieti vôbec alebo bliká.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za oznámenie poruchy. Pracovníci TS mesta Trebišov ju odstránili piatok 16.3.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Ivan Rac, 11.03.2018 11:56, IP: 188.120.7.202

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či plánuje mesto Trebišov zaviesť v mestskom parku grófa Júliusa Andrassyho v letnom období pitnú vodu. Vo veľkej horúčave by sa to veľmi obyvateľom zišlo. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom: Ivan Rac

Odpoveď

Dobrý deň!

Mesto Trebišov nemá aktuálne v pláne výstavbu stojanov na pitnú vodu v mestskom parku, nakoľko v danej lokalite doposiaľ neexistuje rozvod pitnej vody zo zdrojov vo vlastníctve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Ďakujeme Vám však za podnet, budeme sa ním v blízkej dobe zaoberať.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci Mestskej vnútornej ochrany

Jana Smandrová, 09.03.2018 14:34, IP: 80.110.68.119

Dobrý deň. Chcem sa opýtať aký je postup keď chcem odhlásiť káblovku.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň!

V prípade odhlásenia od signálu TKR je potrebné dostaviť sa v úradných hodinách na Bytový podnik Trebišov, s.r.o., č. dverí 21, za účelom vypovedania zmluvy o zriadení a prevádzkovaní televíznych káblových rozvodov.

Ing. Peter Jakim
TKR Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Maroš K, 17.02.2018 19:24, IP: 188.120.10.170

Chcel by som upozorniť na asocialov stretávajúcich sa v podchode od Zimnej ulice smerom k chodníku k večierke. Stoja tam cez deň aj v noci a dosť často obťažujú prechádzajúcich. Chcú drobné alebo cigarety. To isté sa stáva pri zeleninovom trhu a v podchode pri Terne. Mohli by tam robiť obhliadky príslušníci MP častejšie?

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia v Trebišove, pri zabezpečení verejného poriadku, musí postupovať' v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Samotná prítomnosť bezdomovcov nie je priestupkom, ale napriek tomu miesta, kde sa zdržiavajú, sú hliadkami MsP pravidelne monitorované. V zmysle čl. 17 ods. 1 a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa osobná sloboda zaručuje. Pod osobnou slobodou rozumieme voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý sa môže podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom mieste alebo slobodne z tohto miesta odísť.
Stotožnením a identifikáciou miesta, ktoré popisujete, sme zistili, že sa nejedná o verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta, ale o verejne prístupné miesto, ktoré je vo vlastníctve súkromnej osoby. Na verejne prístupných miestach, ktoré má vo vlastníctve fyzická alebo právnická osoba, a teda nie sú vo vlastníctve mesta Trebišov, nie je možné občanov, za ich porušenie v zmysle platnej legislatívy, postihovať. V zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. je v § 47 ods. 1 písm. d) je taxatívne uvedené, že priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo alebo verejne prístupný objekt. Verejne prístupným objektom sú napríklad stanice, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, ihriska. Predpokladom spáchania priestupku podľa § 47 ods. 1) písm. d) je skutočnosť, že nešlo o súkromný pozemok alebo dom v osobnom vlastníctve a pod. Porušenie verejného poriadku (a teda aj verejného pohoršenia v zmysle priestupkového práva) zahŕňa podmienku, že páchateľ koná verejne, t. j. pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami. Preto sa každý prípad musí posudzovať individuálne, na základe hodnotenia existujúcich dôkazov, výpovedi svedkov protiprávneho konania. Je teda potrebné v podobných prípadoch bezodkladne oznámiť takéto konania na Mestskú políciu v Trebišove alebo na Policajný zbor Slovenskej republiky.
Na základe vyššie uvedených skutočností sme prijali zákonné opatrenia, ktoré sú zamerané na zistenie, riešenie a eliminovanie protiprávneho konania vo Vami uvádzanej lokalite, v ktorej sa nachádza prechod. V kontexte preventívnych opatrení a v súvislosti s porušovaním verejného poriadku v meste Trebišov mestská polícia prijíma denne opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku.
Vedenie MsP sa snaží rozvrhnúť hliadky tak, aby bol výkon operatívne plánovaný a realizovaný v dňoch a časových úsekoch, kde a kedy je predpoklad páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti. Čo sa týka Severného námestia, úlohou hliadky je kontrolovať celú túto lokalitu minimálne v hodinových intervaloch. Časť Severného námestia je monitorovaná aj kamerovým systémom MsP, preto vyzývame občanov, ktorí sa stanú svedkom protiprávneho konania, aby nám boli nápomocní a túto skutočnosť bezodkladne oznámili. Je to pre MsP veľmi prínosné. Polícia nechce a nepotrebuje, aby to občan riešil, ale ak sa stane svedkom protiprávneho konania, stačí zavolať na známe telefónne číslo 159.

Bc. Jindřich Sosna
zástupca náčelníka pre výkon služby a MTZ MsP Trebišov

Marta Berešová, 12.03.2018 22:42, IP: 88.212.41.135

Chcem sa opýtať či by bolo možné v spolupraci s Kauflandom vyriešiť problém na parkovisku. Každý večer si tam niektorí robia "tuning party" a keď je nasnežené alebo prší tak "školu šmyku". Robia veľký hluk nielen jazdou po parkovisku ale aj hlasnou hudbou. V letných mesiacoch je to ešte horšie.

Odpoveď

Dobrý deň,

takýto spôsob využívania parkoviska je postihnuteľný hliadkami či už mestskej alebo štátnej polície. Tento priestor je vo zvýšenej miere kontrolovaný hliadkami mestskej polície aj preto, že sa jedná o najviac frekventovanú časť mesta, v blízkosti ktorej sa nachádzajú objekty škôl a obchodov. Zvýšený počet oznámení na porušovanie verejného poriadku však nebolo zaznamenané. Vodiči sa často, v čase prítomnosti hliadok, správajú slušne, a preto privítame aj aktivitu občanov pri okamžitom oznamovaní nezodpovedného spávania sa vodičov, po ktorom by mohli hliadky promptne reagovať. O tomto probléme bolo informované aj Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove a vedenie OC Kaufland.


Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Patrik, 06.03.2018 11:07, IP: 188.120.3.82

Dobrý deň, chcel by som oznámiť, že na ul. Gagarinovej nesvieti svetlo na jednom zo stĺpov verejného osvetlenia.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za oznámenie poruchy. Jej odstránenie zabezpečia pracovníci Technických služieb mesta Trebišov termíne do 11.3.2018.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Patrik Ihnat, 04.03.2018 20:55, IP: 188.120.3.82

Chcel by som upozorniť na zlomený konár, ktorý sa nachádza v korune stromu vo výške asi 12 m od zeme v mestskom parku v Trebišove. Ide o dosť veľký konár, ktorý by mohol pri silnejšom vetre spadnúť na zem a niekoho zraniť. Konár je zlomený a zázračne leží na iných konároch, ktoré ho držia ešte vo vzduchu. Presnejší opis miesta je uvedený na stránke Odkaz pre starostu, kde sú aj fotky z miesta a konkrétneho stromu.

Odpoveď

Dobrý deń,

ďakujeme za podnet. Pracovníci Mestského hospodárskeho strediska v spolupráci s Technickými službami odstránili uvedený zlomený konár stredu 7.3.2018.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Irena Dupaľová, 03.03.2018 15:11, IP: 188.120.10.39

Chcem sa opýtať či sa v plánoch na opravu ciest a chodníkov v roku 2018 dostane konečne na rad aj Palárikova ulica.

Odpoveď

Dobrý deň,

do návrhu opráv mestských komunikácií na rok 2018 bol zaradený západný chodník na Palárikovej ulici. Návrh opráv podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Predpokladáme, že vzhľadom na rozsah poškodenia bude oprava predmetného chodníka schválená.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Info, 01.02.2018 10:47, IP: 88.212.41.149

Dobrý deň,
Rada by som sa informovala, kedy je v úmysle riešiť problém s parkovaním na ulici berehovskej. Konkrétne chodník na ktorom dennodenne parkujú auta pre ktoré nie je možná dostatočná viditeľnosť z vedľajšej cesty.( smer od billy k aumu). Nehoda jedna za druhou. Mám vystúpiť z auta aby som videla, či ide auto? Mestská polícia upozornila vodiča pri nedávnej nehode, ktory si v pohode svoje veľké auto podotýkam s čiernymi sklami zaparkoval presne tam a to je koniec riešenia. Prečo tam nie je značka zakaz zastavenia ako sa dala kusok ďalej pri smetnych košoch?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

daný problém bude Mesto Trebišov riešiť v apríli 2018 pri kontrole dopravného značenia v meste Trebišov za účasti Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove.

Ing. Iveta Verešová
oddelenie výstavby a majetku MsÚ

anonym, 01.03.2018 14:05, IP: 188.120.15.36

dobrý deň,
chcel by som sa opýtať či sa v Trebišove plánuje robiť niečo aj pre mládež nejaký priestor na diskotéky vzhľadom na to že sa tu nič také nenachádza a mládež musí za zábavou cestovať do iných miest a taktiež by som chcel podotknúť že aj mnohé iné malé mestá majú vyčlenené miesta kde sa niečo takéto môže realizovať. A to že na začiatku leta tu bola spravená summer open party a radio express sa za party neráta.
dakujem za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestské kultúrne stredisko nemá vhodné priestory na organizovanie diskoték, a tak ich Mesto realizuje v letom období na otvorenom priestranstve. Pokusy realizovať diskotéky v ES MsKS tu v minulosti boli, ale zlyhali. Ich výsledkom boli nadpriemerné škody na majetku mesta a úroveň správania mládeže bola totálne podpriemerná. Takéto prejavy nemali s kultúrou, žiaľ, nič spoločné.

Ľubomír Mičko
vedúci MsKS Trebišov

Anna Rusnáková, 26.02.2018 19:20, IP: 88.212.41.135

Dobrý večer, chcem sa spýtať - znova - komu patrí podzemné parkovisko pri HM TESCO Trebišov. Ak patria mestu, tak by som chcela vedieť komu patrí ten "autosalón", ktorý je tam prevádzkovaný a tiež na základe akej dohody tam pán podnikateľ autá vystavuje a aká je výška mesačného nájmu týchto priestorov. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

parkovisko v suteréne HM TESCO STORES, a. s. Trebišov patrí spoločnosti TESCO STORES, a. s., všetky otázky v súvislosti s parkoviskom je teda potrebné adresovať uvedenej spoločnosti.

odd. výstavby a majetku

Marta, 27.02.2018 11:15, IP: 195.49.191.152

Doposiaľ som nedostala odpoveď na moju otázku, kde je možné odovzdať nepotrebné pneumatiky z osobného motorového vozidla, prípadne za aký poplatok. Samozrejme v Trebišove.

Odpoveď

Dobrý deň.

Nepotrebné pneumatiky môžete odovzdať v pneuservisoch, resp. na mieste, kde Vám ich vymieňali.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Kvaková Anna, 19.02.2018 21:53, IP: 188.120.5.212

Dobrý deň, týmto by som sa chcela úprimne poďakovať pánu primátorovi ako aj všetkým pracovníkom mesta, ktorí sa podieľali na tom, že bola obnovená cesta na Hurbanovej ulici až po (tiež vynovenú) Pribinovu. Už som si myslela, že sa ani nedožijem asfaltu na tej ceste...a pritom celý Sever po nej chodí na stanicu a do centra. Naozaj vďaka za tento malý zázrak!!!

Vladimír Blahovský, 18.02.2018 18:42, IP: 88.212.41.160

Dňa 18.2.2018 som obdržal rozhodnutie mesta na vyrubenie miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2016. Ako mám pochopiť rozhodnutie mesta keď uvedený poplatok som zaplatil v roku 2016 a je rok 2018

Odpoveď

Dobrý deň,

pri automatickom generovaní Rozhodnutí na vyrubenie miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2018 došlo v informačnom systéme mesta k chybe, čo viedlo vo Vašom prípade k vytlačeniu chybného roku, ktorého sa poplatok týka.
Z dôvodu tejto chyby Vám bolo vystavené a doručené opravné Rozhodnutie na vyrubenie miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2018.
Za uvedenú chybu sa ospravedlňujeme.

Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia MsÚ

Maria kolesarova, 20.02.2018 11:06, IP: 195.28.75.114

CHcem sa opytať potrebujem vyrubat strom smrek ,ktory sa nachadzda na mojom pozemku pred domom,strom je vysoky prerasteny až k elektrickym drotom, zatienuje mi dom. dakujem za odpoved.

Odpoveď

Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny ako aj informácie ohľadom povolenia na výrub sú zverejnené na internetovej stránke mesta, sekcia vybavenie úradných záležitostí → životné prostredie. V prípade nejasností kontaktujte ma na tel. č.: 6713322, 0915840269 alebo mailom: buckova@trebisov.sk.

Ing. Eva Bučková
referentka pre ochranu životného prostredia

Jaroslav Leško, 09.02.2018 23:11, IP: 178.143.134.136

Dobrý deň chcem sa spýtať na regulárnosť výberového konania:
1)firmy neboli pozvané na otváranie obálok
2)vyhrala firma ktorá robila meranie plôch ako jediná iné o tom nevedeli.
Vie mi na to niekto odpovedať či to bolo všetko v súlade so zákonom?

Odpoveď

Dobrý deň,

V krátkom časovom intervale ste nám zaslali 3 otázky s takmer totožným znením. Uvádzame odpovede na všetky tri otázky:

Pri zákazke s názvom: Športová hala Trebišov – oprava strechy nad fitnescentrom vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, ktorá Vám bola zaslaná a ktorá je zverejnená aj na webovom sídle verejného obstarávateľa na tomto odkaze http://www.trebisov.sk/verejne-obstaravanie/mesto-trebisov/vyzvy-na-predlozenie-cenovej-ponuky/20872, verejný obstarávateľ v bode 4.3. uvádza: Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom/záujemcom obhliadku miesta realizácie za účelom získania ďalších informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadku miesta je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach zákazky. Na základe uvedeného je zrejmé, že pri záujme o obhliadku ste mali kontaktovať kontaktnú osobu vo veciach zákazky a s ňou si dohodnúť termín obhliadky. Verejný obstarávateľ žiadneho zo záujemcov nezvýhodňoval a všetci záujemcovia svoje ponuky predkladali za rovnakých podmienok. Je na zvážení záujemcu, aké podklady a úkony vykoná na to, aby riadne nacenil výkaz výmer.
Z vyššie uvedeného teda možno konštatovať, že Vaše práva porušené neboli, práve naopak, nevyužili ste svoje právo na obhliadku i napriek tomu, že Vám bolo umožnené.
Verejný obstarávateľ nemá povinnosť pri zákazkách s nízkymi hodnotami oznamovať miesto a čas otvárania obálok s ponukami. Otváranie obálok uskutočňujú poverení zástupcovia verejného obstarávateľa.

Ing. Valéria Maďarová
referent pre verejné obstarávanie

Marta, 13.02.2018 19:21, IP: 188.120.6.88

Dobrý deň, na ulici M. R. Štefánika 1515 zo zadu za bytovkou už druhý deň nesvieti verejné osvetlenie.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Na odstránení poruchy budú pracovníci TS mesta Trebišov pracovať piatok 16.2.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Ján, 12.02.2018 16:28, IP: 88.212.41.143

Dobrý deň.Chceme Vás požiadať o opravu osvetlenia na ul,Berehovskej pred vchodom 2216/19,ktoré je nefunkčné už niekoľko dní.Ďakujeme.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za nahlásenie podnetu. Porucha bude odstránená do 16.2.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Lucia, 12.02.2018 20:52, IP: 188.120.19.160

Dobrý deň chcem sa opýtať ohľadom vyrubania starého stromu jablone ktorá už nerodí ovocie nachádza sa na našom pozemku na ulici jablonková v Trebišove potrebujem niejake povolenie od mesta? dakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Vo Vašom prípade nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny - mesta Trebišov na výrub tejto ovocnej dreviny.

Ing. Eva Bučková
referentka pre ochranu životného prostredia

Maros, 06.02.2018 08:01, IP: 188.120.10.189

Zdravím.Viete mi povedať či funguje kamera pri Paricane?ak nie tak prečo?Lebo nie je normalne ze tých čo tade chodia domov pešo otravujú tu postávajúci Rómovia a využívajú situáciu keď idú podnapitý chlapi domov aby ich šikovne okradli.Dokedy bude mesto a kompetentne osoby tuto situáciu tolerovat a ignorovať?To mame chodiť domov oblúkom?Vďaka za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň!

Kamery umiestnené v priestore pred OC Paričan, ktoré sú súčasťou mestského kamerového systému, sú plne funkčné. Tento priestor je kontrolovaný nielen pomocou kamier, ale aj príslušníkmi MsP počas hliadkovej služby. Mestská polícia Trebišov ani Obvodné oddelenie PZ v Trebišove neevidujú žiaden prípad krádeže, ku ktorému by došlo práve v tejto lokalite.
Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Lenka, 06.02.2018 08:17, IP: 188.120.10.189

Dobrý deň.Aké sú otváracie hodiny verejného WC?Je otvorene aj cez víkend?Lebo v sobotu 3.2 okolo 11stej bolo zatvorene aj keď tam nebol žiadny oznam o zmene.nehovoriac o tom ze keď tam človek vojde je tam vecne zafajcene až sa dýchať nedá a toaletný casto nie je k dispozícii.A vrcholom bolo keď mi pracovnicka,nejaká p.Mancosova zavrela dvere pred nosom cca pred mesiacom okolo 10tej ze ide prebrať tovar a kde neodišla?do čínskeho obchodu pri poste.Tam preberajú tovar?to je fakt už vrchol drzosti a keď tato pani robí je ešte o 8:15 zatvorene a o 16:45 už zatvorene aj keď na dverách píše niečo iné.Tak vykonajte nápravu alebo zverejniť adresu kam ma človek poslať sťažnosť lebo je toho viac na čo ma človek výhrady ak to trvá príliš dlho a zmena k lepšiemu žiadna.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

prevádzkové hodiny verejných toaliet sú PO - PIA: 8.00 h - 18.00 h, SO: 8.00 h - 14.00 h, NE: 13.00 h - 18.00 hod. Informácia o týchto prevádzkových hodinách je umiestnená na verejne prístupnom mieste, na vstupných dverách verejných toaliet. Ich dodržiavanie, ako aj dodržiavanie ostatných pravidiel a zásad platných na verejných toaletách je predmetom pravidelných kontrol, pri ktorých neboli zistené Vami uvedené nedostatky. Napriek tomu sa budeme podnetom zaoberať a pri zistení uvedených nedostatkov vykonáme nápravu a prijmeme opatrenia na ich odstránenie.
Pani Mancošová, ktorej meno uvádzate v otázke, v priestoroch verejných toaliet nepracuje, jedná sa zrejme o p. Horvátovú, ktorá však nastúpila do pracovného pomeru vo februári 2018.

Miroslav Davala
vedúci MsAS