Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Jana Ramšáková, 22.03.2017 18:56, IP: 195.28.75.114

Môžem sa opítať ? Kedy bude v Milhostove kontajner na bordel ???

Odpoveď

Dobrý deň,

veľkokapacitné kontajnery budú po meste rozmiestnené počas Jarného upratovania, ktoré sa v roku 2017 uskutoční v termíne od 31.3 do 9.4.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Peter Bruňák, 06.03.2017 08:46, IP: 178.143.165.16

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať,či budú a kedy dané kontajnery na biologický odpad k rodinným domom.Kedy budú pristavené veľké kontajnery na jarné upratovanie.Po zime nám ostalo veľa lístia, lebo prvé mrazy prišli až po jesennom upratovaní a lístie napr. z orechov komplet opadá až po prvých mrazoch. Peter Voj. lúčky
Odpoveď

Dobrý deň!

Jarné upratovanie sa uskutoční v termíne od 31.3.2017, kedy budú pristavené kontajnery a potrvá do 09.4.2017. Občania mesta Trebišov majú možnosť doniesť odpad na zberný dvor do Technických služieb aj mimo termínu jarného upratovania bezplatne.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Jana Miklovičová, 10.03.2017 11:54, IP: 185.50.215.214

Dobrý deň prajem. V mene obyvateľov bytového domu 2108 na Komenského ulici Vás chcem poprosiť či by bolo možné opraviť komunikáciu(cestu) za domom čislo 2108/1, je tam už dlhší čas v ceste veľký výtlk ktorý už pomaly bráni autám normálne parkovať. Výtlk sa stále zväčšuje lebo tam pravidelne chodí aj auto technických služieb vynášať smeti, čo je samozrejmosťou inak to nejde. Ide len o to aby sa cesta neprepadla. Ďakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

za bytovým domom č.2108 sa plánuje oprava cesty v mesiaci máj 2017 za vchodom č.1 a pri nádobách na odpad.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Mariana, 21.03.2017 17:26, IP: 188.120.4.96

Dobrý deň chcela by som sa informovať či plánujete nahradiť 3 televízne programy ktoré distribuje bytový podnik.Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnej dobe dochádza zo strany českých vysielateľov k vypínaniu českých programov vysielaných na Slovensku. Začiatkom roka došlo k vypnutiu programov skupiny NOVA a v blízkej budúcnosti nás čaká vypnutie programov skupiny PRIMA a skupiny BARRANDOV. Bytový podnik Trebišov, s.r.o., ako operátor TKR, hľadá možnosti, ktoré by nahradili tieto programy. Nájsť adekvátnu náhradu za tieto programy, pri zachovaní súčasnej ceny za mesačný poplatok programovej ponuky, je však ťažké, nakoľko i slovenskí vysielatelia, a to TV MARKÍZA už spoplatnila svoje programy a v blízkej budúcnosti pristúpi k spoplatneniu aj TV JOJ.
Na základe týchto skutočnosti momentálne nenahradzujeme TV programy inými, až do doby, kým sa na trhu neobjavia cenovo
prístupné programy. Vysielateľov týchto nových programov už začíname oslovovať.

JUDr. Ján Šipoš
riaditeľ - konateľ spoločnosti
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Peter Ondovčík, 17.03.2017 12:59, IP: 188.120.10.39

Prečo nemáme zaradený televízny program 123 v programovom balíku,ktorý nam disribuje Bytový podnik.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

zrejme sa jedná o internetovú televíziu, ktorá vysiela prostredníctvom peeringového centra.
Na toto peeringové centrum Bytový podnik Trebišov, s.r.o., ako operátor, nemá prístup a ani technické zariadenie na vysielanie. Z tohto dôvodu programy nie sú zaradené v programovej
štruktúre Bytového podniku Trebišov, s.r.o.

Ing. Peter Jakim
vedúci TKR

Jozef, 19.03.2017 22:50, IP: 188.120.15.30

zdravím bude tento rok SUMMER OPEN PARTY ?

Odpoveď

Dobrý deň,

bez ohľadu na názov akcie, MsKS počíta v prvej polovičke tohto roka s diskotékou pre mládež, či už na kúpalisku alebo v jeho okolí. Bližšie informácie budú včas zverejnené.

Ľubomír Mičko
MsKS

Andrea Kocakova, 19.03.2017 20:23, IP: 188.120.6.78

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy sa budú dezinfikovať detské ihriská (vrátane pieskovísk a preliezok) po zime.
Konkrétne mám na mysli napr. ihrisko za materskou škôlkou pri polícii.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

vyčistenie pieskovísk a detských ihrísk vrátane dezinfekcie je naplánované v dňoch 21.3. - 24.3.2017, podľa počasia.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Juraj Švancar, 14.03.2017 06:23, IP: 85.248.2.226

Zaujímalo by ma kedy bude krytá
plaváreň otvorená,a kde sú peniazhe 430 000 Eur,ktoré prisľúbil p.premier R.Fico na jej opravu pri predposlednom výjazdovom zasadnutí vlády v Trebišove,Za pravdivú odpoveď ďakujem. J.Švancar

Odpoveď

Dobrý deň, pán Švancar!

Na prvú časť Vašej otázky Vám neviem odpovedať, pretože termín otvorenia plavárne závisí od dokončenia rekonštrukcie tohto objektu ako celku. Na uvedenie krytej plavárne do plnej prevádzky sú potrebné finančné prostriedky v celkovom objeme minimálne 2 milióny Eur.
Uvedený balík finančných prostriedkov je možné nakumulovať jednak z poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR a jednak z prebytku rozpočtu Mesta Trebišov za roky 2015 - 2016, prípadne za roky 2017 a 2018. Použitím týchto prostriedkov by vedenie mesta dokázalo plaváreň uviesť do prevádzkyschopného stavu.
Ako som už v texte vyššie uviedol, do uvedeného balíka potrebných finančných prostriedkov (2 mil. Eur), samozrejme, patrí i dotácia z Úradu vlády SR, čím prechádzam k druhej časti Vašej otázky. Dotácia na rekonštrukciu (sanáciu) bola Mestu Trebišov poskytnutá vo výške 432 000 Eur. Uvedená suma dotácie pokryje sanáciu objektu plavárne, tzn. výmenu okien na severnej strane a rekonštrukciu strechy, ktorá je v dezolátnom stave. Doposiaľ bola použitá suma 16 800 Eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie týkajúcej sa rekonštrukcie celého objektu. Zvyšné prostriedky v objeme 415 200 Eur sú evidované na účte Mesta Trebišov.
Samotná výmena okien a rekonštrukcia strechy bude zrealizovaná do konca roka 2017.

Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Jan Kiral, 14.03.2017 06:56, IP: 88.212.29.166

Dobry den. Chcem sa spytat...ako je to zo stavebnym povolenim na zahradkach pri kasarnach ? Mame tam iba budu na naradie ktora je ulozena na kvadroch ....zakon vysiel 1.1. 2017

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa §43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov stavba je stavebná konštrukcia postavená zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
Podľa § 43a ods. 2: "Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy".

Vo Vašom prípade ide o pozemnú, nebytovú stavbu (sklad na náradie), ktorej osadenie si vyžadovalo úpravu podkladu (uloženie na kvádroch). Stavebný zákon platí od r. 1976.

Ing. Oľga Kačinetzová
referentka pre stavebný úrad

milan, 14.03.2017 07:31, IP: 188.120.10.40

Dobry deñ prajem ked citam na tejto stranke vsetci satu stazuju ze preco akt.pracovnici tu nerobia ,prečo hentam ĺudia konečne si už uvedomte že kazdy by si mal upratovat sam ,nechcete zebi vam akt. pracovnici uz aj uoratovali aj v domacnostiach ? aj navarili vam uz otvorte oci akt. oracovnici robia zadarmo alebo za 60 euro mesacne mali by ste byt rad az aapon to robia ze čistia mesto lebo keby nie oni tak mily obcania vy by ste tu zhnily od bordelu a este jedno nemilte sa ze akt. pracovnici vhodia robit na tkz.na pànske ako kedysi fungovalo podakujte mestu ze tak vam vyhovie ze vy nemusite robit nic ze zavas robia tkz. neprisposobivy aj pan.Davalobi a jejo timu dakujem

Odpoveď

Dobrý deň!

Ďakujem za podporu a verím, že väčšina občanov má takýto objektívny názor a pohľad, a to nie len na poriadok v meste, ale aj na prácu ľudí, ktorí zabezpečujú chod celého mesta.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

obyvatelia, 11.03.2017 13:24, IP: 188.120.5.239

Ak máme na dvore vysoke ihličnate stromy a nechceme ich tam môžme ich odstraniť svojvoľne alebo musíme o to požiadať. Ak ano kde a ako postupovať?

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 543/2020 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2

Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny, ako aj informácie ohľadom povolenia na výrub sú zverejnené na internetovej stránke mesta, sekcia: Vybavenie úradných záležitostí → životné prostredie. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Evu Bučkovú na tel. č.: 6713322, 0915840269 alebo e-mailom: buckova@trebisov.sk.
Žiadosť adresujte na Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov.


Ing. Eva Bučková
odd. výstavby a majetku

Ing.Anton Lačný, 10.03.2017 10:00, IP: 88.212.37.157

Dobrý deň,
prosím o zabezpečenie ostrihania kriku tuje na Štúrovej ulici pred domom s p.č. 2 ktorá 1 meter zasahuje do profilu cesty a tým obmedzuje bezpečnosť prevádzky autám na uvedenej ulici. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Úpravu zelene zasahujúcej do cesty vykoná Mestské hospodárske stredisko utorok 14.3.2017.


Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Bozka obyvateľka, 09.03.2017 21:54, IP: 188.120.10.36

Dobrý deń chcem sa opýtať kedy nám upracú aktivacni pracovníci našu ulicu lebo stretám ich každé ráno ako si vykracuju v druznom rozhovore vo dvojici bez záujmu o špinu na chodniku (berehovska zo dvora)a keď sa ich opýtam na tu našu ulicu tak vedúci im zadeľujú oni nemôže len tak upratať. Týka sa to bytovky (čínsky múr) mínimalne rok prosím o vyčistenie pod schodami je tam všetko možné aj nemožne. Rano a večer sa nám tam združuje mládež ide si zafajcit pred vyučovaním a bordel nám tam nechávajú prosím,prosím a ešte raz prosím

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci MsAS majú na starosti upratovanie verejných priestorov v meste t. z. miestnych komunikácií a verejnej zelene, čo aj v súčasnosti vykonávajú. Vzhľadom na to, že po zimných mesiacoch je znečistenie mesta vo väčšej miere, pri upratovaní sa postupuje systematicky. Prioritou sú chodníky a miestne komunikácie, z ktorých sa likvidujú zvyšky posypového materiálu. Berehovská ulica bola uprataná 3.3.2017 (viď odpoveď na otázku z 3.3.2017). Priestor za Vami uvedeným bytovým domom na Komenského ulici (čínsky múr), aj pod schodmi, bol upratovaný v priebehu minulého roka niekoľkokrát a s jeho uprataním sa ráta aj v najbližších týždňoch.
Pokiaľ by ste plánovali zorganizovať svojpomocnú brigádu, ako to často na jar v okolí bytových domov býva, je potrebné kontaktovať MsAS pre zabezpečenie odvozu nahromadeného odpadu.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

František Mach, 10.03.2017 16:36, IP: 85.237.234.28

Chcem sa opýtať, kto zodpovedá za čistotu rybníka v mestskom parku, kde sa nachádza veľké množstvo uhynutých rýb a opadaného listia. Taktiež kto zodpovedá za kosenie a čistenia jarku v poli za nemocnícou, ktorý je značne zarastený a tým sa bráni odtoku vody v prípade dáždivého počasia.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

za čistotu a údržbu rybníka v mestskom parku zodpovedá Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trebišov, na základe uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Trebišov a MO SRZ Trebišov. Čo sa týka odvodňovacieho kanála v západnej časti mesta, ide o Gazdovský jarok, ktorý je majetkom Hydromeliorácií š.p. Bratislava. Mesto Trebišov je v procese jednania s vlastníkom o prečistení daného jarku.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci MsVO

Karol Jašek, 10.03.2017 07:32, IP: 188.120.9.2

Musím uznať, že tento týždeň bol poriadok v priestoroch Berehova lepší ako v predchádzajúcom týždni. Ďakujem.

Lubka Vargova, 08.03.2017 12:12, IP: 88.212.41.150

Rada by som sa opytala, ako to vlastne funguje v kine s rezervaciou listkov. Nakolko som mala neprijemnu skusenost a vrta mi to v hlave...rezervovala som si listok, super, prisiel mi aj mail kde som mala vsetky udaje a aj upozornenie, ze listok si mozem vyzdvihnut do 19:20 hod...super, vravim si, pridem ukazem mail, zaplatim a parada takto chodit do kina...aha, realita bola asi taka, ze pridem k pokladni, postavim sa do radu co bolo o 19.05 hod..predomnou chlapik a pytal presne listky na miesto co som mala rezervovane..upozornila som, ze ja mam tam rezervaciu. Vysledok??? - ohucal sa, ze on si moze vybrat miesto kde chce, pani za okienkom aj napriek zdokladovaniu mailom co mi prisiel mu predala listok...tak sa pytam, aky ma to vobec vyznam??? Ziadny. Kazdy si kupuje krista-krizom a nie kazdy chce zaplatit online listok. Aj ked po tejto skusenosti mam hlboku obavu ci by mi takyto listok bol vobec akceptovany...som maximalne sklamana a to som sa tesila, ze konecne kino oziva a funguje...skoda..

Odpoveď

Dobrý deň,

expirácia rezervácie je nastavená na 10 minút pred začatím filmu. To znamená, že ak je v pokladni "nátresk" a nestihnete sa k okienku pokladne dostaviť do 19.20 h, tak Vám rezervácia vyprší a miesta sú znova voľné. Preto sa netreba spoliehať na rezervovanie a je potrebné si lístky v dostatočnom časovom predstihu vyzdvihnúť. Rezervácie majú len informačný charakter a uľahčujú Vám nákup. Veríme však, že táto skúsenosť Vás neodradí od ďalšej návštevy Kina Slávia v Trebišove. Tešíme sa vysokej návštevnosti, kvôli ktorej však vznikajú dlhé rady v pokladni, preto treba byť ohľaduplní a dochvíľni.

Mgr. Zuzana Albrechtová
referent kultúrny, MsKS

Peter, 04.03.2017 10:10, IP: 88.212.41.149

Dobry den,chcem sa informovat ohladom parkovacieho miesta na berehovskej ulici(pod billou).Je nejake parkovacie miesto volne a cennik ktory je zverejneny z roku 2014 je este platny?Dakujem...s pozdravom

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov má k dispozícii niekoľko voľných parkovacích miest. Výška nájomného sa určuje v súlade s Cenníkom služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami prijatého Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 8.9.2014 uznesením č. 75/2014 v znení neskorších dodatkov.


Ing. Jozef Ferjo
referent pre miestny rozvoj

Karol Jašek, 03.03.2017 10:14, IP: 188.120.9.2

Pred chvíľou sa prešla okolo Berehova upratovacia čata v oranžových vestách v počte aspoň 10 osôb. Tvárili sa že upratujú chodníky. Príďte sa pozrieť na chodník medzi Star-barom a cestovnou agentúrou. Takýto "poriadok" je tu trvale.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci aktivačného strediska mesta dnes 3.3.2017 vyhrabávali na Berehovskej ulici trávnaté plochy v okolí bytových domov 2217, 2216, 2215, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2168 vrátane okolia NC Berehovo, a to od ulice T. G. Masaryka po Cintorínsku ulicu. Zároveň aktuálne, t.j. v čase od 14.00 h prebieha upratovanie priestorov NC Berehovo.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

lenka, 23.02.2017 15:25, IP: 188.120.21.7

Pekny den, prosim vas, tzv. "vetrolamy" pri obci Novy Majer su sukromnym majetkom?

Dnes som po dlhej dobe isla tymto smerom a jeden cely vetrolam je vyrezany. Skoda, ze Vam nejde pridat video, je to na zaplakanie ako si spolocnost ABG svojviolne vyrezuje stromy, nici suvislu vysadbu stromov, ktore aspon z casti zabranuju vytvaraniu snehovych zavejov v zime, rovnako nici aj potravu pre hojne mnozstvo vysokej zveri.

Odpoveď

Dobrý deň.

Podľa našich informácií bol na uvedenej lokalite, rozhodnutím Okresného úradu v Trebišove, odboru starostlivosti o ŽP, vydaný súhlas na výrub drevín na pozemkoch vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.


Ing. Eva Bučková
referentka pre ochranu životného prostredia

maria, 27.02.2017 17:14, IP: 188.120.8.98

dobry den
chcela by som sa opytat, kedy budu dorucene pisomne zasielky ohladom uhrady za komunalny odpad za rok 2017
dakujem

Odpoveď

Dobrý deň!

Rozhodnutia s vyrubeným poplatkom za komunálny odpad na rok 2017 budú distribuované v priebehu mesiaca marec 2017.

Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Karol Baranyi, 15.02.2017 12:25, IP: 188.120.10.189

Chcem nadviazat na otazku p. Rusnaka,preco by mal podavat vnuk opatovne ziadost na pridelenie bytu??ak predtym podana ziadost splnala. vsetke nalezistosti.Uvedena ziadost bola prejednana na zasadnuti BK v marci 2016 a nasledne na zasadnuti MsZ 24.4.2016 aj schvalena,ze dotycnemu bolo schvalene predelenie byto ako prvemu nahradnikovi.Pytam sa kedy a na ktorom zasadnuti MsZ bolo schvalenie zrusene???a preto z z akeho neopodsatneneho dovodu ma opatvne podavat ziadost.

Odpoveď

Dobrý deň,

Váš dotaz bol odstúpený na vybavenie Bytovému podniku, s.r.o. Trebišov. Po zodpovedaní Bytovým podnikom s.r.o. Trebišov, Vám odpoveď bude zaslaná.

V súvislosti so Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trebišov (ďalej len „VZN“) č. 114/2012 s účinnosťou odo dňa 1.8.2012, čl. 3, bodu 3.4. je žiadateľ o pridelenie nájomného bytu, ktorého žiadosť bola zaevidovaná ako opodstatnená povinný:

a) nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala;

b) každý rok do 31.1. bežného roka aktualizovať žiadosť a predložiť doklady o plnení podmienok.

Na základe bodu 3.5. uvedeného VZN, uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti o pridelenie nájomného bytu, alebo nesplnenie si povinností, uvedených v bode 3.4., má za následok vyradenie žiadosti z evidencie.
Podľa bodu 3.6. VZN, Mesto Trebišov prešetrí opodstatnenosť jednotlivých žiadostí a žiadosť zaeviduje do evidencie žiadostí o pridelenie nájomných bytov alebo ju zamietne.


Oddelenie sociálnych vecí MsÚ v Trebišove

majka tv, 20.02.2017 10:18, IP: 188.120.14.49

prečo bolo odstránené detské ihrisko z Paričova pri moste?

Odpoveď

Dobrý deň,

detské ihrisko v časti Paričov bolo odstránené po predchádzajúcich sťažnostiach občanov, že sa nachádza v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia vysokého napätia.
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením v súlade so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky a vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku. Demontážou detského ihriska Mesto predišlo možnému postihu zo strany Inšpektorátu práce a zároveň hľadá vhodnú lokalitu v MČ Paričov na jeho umiestnenie.

Ing. Ján Bogda
oddelenie výstavby a majetku

Aniko Kaszonyiova, 22.02.2017 11:02, IP: 188.120.4.41

Dobrý deň,chcem upozorniť na zrejme psychycky narušenú rómsku bezdomovkyňu ktorá znova znepríjemňuje čakanie na autobusovej stanici,neustále vykrikuje na ľudí.Zdržiavala sa tam aj minulý rok,cez zimu zmizla a už dva týždne je tam znovu.Fyzicky nikomu neubližuje ale slovne napáda viacerych.Urobte prosím nápravu.

Odpoveď

Dobrý deň,

v prvom rade ďakujem za Váš podnet, ktorý hliadka MsP preverí a v uvedenej lokalite zvýši hliadkovú činnosť. Keď sa preukáže,že Vami uvedená osoba sa dopúšťa porušovania verejného poriadku, bude riešená v zmysle platnej legislatívy. Avšak netreba zabúdať, že príslušníci MsP musia postupovať podľa platnej legislatívy SR a dodržiavať zákony. MsP Trebišov sa riadi aktuálnymi právnymi normami, ktoré neumožňujú dostatočný postih neprispôsobivých občanov. Právny systém SR je v súlade s Ústavou SR a právom Európskej únie. Príslušníci MsP nesmú konať protiústavne a nezákonne, ani diskriminovať občanov na základe rasovej príslušnosti. Ani samotný štát nemôže svojvoľne porušovať ľudské práva (napr. právo na slobodu pohybu, atď.). Príslušníci MsP konajú len v intenciách platných právnych noriem SR, ktorými sa aj riadia.
V prípade zistenia protiprávneho konania, vec oznamujte na bezplatnom telefónnom čísle 159 (do 22.00 hod.) alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon služby MsP Trebišov

L.G., 17.02.2017 21:08, IP: 141.0.15.6

Dobry den. Chcem sa spytat,ci je dan za rod.dom v Tv rovnaka pre vsetky r.domy,alebo individualna pre kazdy r.dom?A je fixna,alebo sa meni?Ak je rovnaka,aka je jej vyska?Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o miestnych daniach č. 140/2015 je ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy u stavieb na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v katastrálnom území Trebišov 0,190 €. Sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o príplatok za podlažie v sume 0,10 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

S pozdravom

Ing. Viktória Barilová
referentka pre miestne dane

Monika, 03.02.2017 21:05, IP: 188.120.21.4

Dobrý deň,na parkovisku na ulici Komenského 2137 parkuje už skoro rok zelená škoda felícia so značkou LM, zostala tu po robotníkoch ,ktorí boli ubytovaný na internáte potravinárskej školy,robotníci tu už dávno nie sú no auto tu zostalo.Na tejto ulici,je problém s parkovaním a tohto vraku,lebo časom sa z toho auta už stal vrak,nevieme zbaviť,vedeli by ste nám pomôcť? Myslím si,že podľa čísla auta je možné aj zistiť majiteľa a požiadať ho aby si ten vrak odtiahol.Ďakujeme za pomoc.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov získala informáciu o majiteľovi odstaveného osobného motorového vozidla zn. Škoda Felícia, modrej farby s ev. č. LM 255 BK prostredníctvom Policajného zboru SR. Zo strany MsP bola majiteľovi vozidla zaslaná výzva na odstránenie nepojazdného vozidla.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

majkatv, 20.01.2017 21:49, IP: 213.162.68.233

dobrý večer, odkaz pre bytovú komisiu, podali sme žiadosť na prevod bytu na syna, komisia zasadala 12.12.2016.vtedy ste do zápisnice uviedli, že ak bude byt vyrovnaný, súhlas s prevodom na syna bude čo ste aj odsúhlasili, byt uhradený 10.11.2016 a ešte aj mesačná splátka vopred a bytová komisia si to nestihne overiť do 12.12.2016,kedy zasadá, hlavne že to uvedie do zápisnice, nestačím sa čudovať ....

Odpoveď

Dobrý deň,

Váš dotaz bol odstúpený na vybavenie Bytovému podniku, s.r.o. Trebišov. Po zodpovedaní Bytovým podnikom s.r.o. Trebišov, Vám odpoveď bude zaslaná.


Oddelenie sociálnych vecí MsÚ Trebišov

Valéria, 14.02.2017 10:41, IP: 178.40.81.210

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ci pre držiteľov Janskeho plakety neplatí nejaká uľava na daň za TKO,
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 148/2016 nie je možné uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad pre držiteľov Janského plakety.


Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Rusnák Vladimír, 09.02.2017 18:14, IP: 188.120.9.30

Chcem sa spýtať ktorá dobra dusa vymyslela že sa dáva každý rok nová žiadosť ná nájomný byt,to asy len kocurkovo a mesto Trebisov má také dačo a ďalej syn tam mal žiadosť a pre dva čo prišiel neskôr tak musí všetko absolvovať od začiatku pre dva dni tak toto je už nonsens fakt smutné Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

V súvislosti so Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trebišov („VZN“)č. 114/2012 s účinnosťou odo dňa 1.8.2012, čl. 3, bodu 3.4. je žiadateľ o pridelenie nájomného bytu, ktorého žiadosť bola zaevidovaná ako opodstatnená, povinný:

a) nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala;
b) každý rok do 31.1. bežného roka aktualizovať žiadosť a predložiť doklady o plnení podmienok.

Na základe bodu 3.5. uvedeného VZN, uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti o pridelenie nájomného bytu, alebo nesplnenie si povinností, uvedených v bode 3.4., má za následok vyradenie žiadosti z evidencie.

Podľa bodu 3.6. VZN, Mesto Trebišov prešetrí opodstatnenosť jednotlivých žiadostí a žiadosť zaeviduje do evidencie žiadostí o pridelenie nájomných bytov alebo ju zamietne.

oddelenie sociálnych vecí MsÚ Trebišov

Ján, 09.02.2017 16:45, IP: 88.212.41.132

Dobrý večer chcem sa spýtať či by ste na sezonu 2017/2018 založiť Juniorov v hokeji lebo podaktorí končia nemajú kam ísť...

Odpoveď

Dobrý deň!
Ďakujeme za Váš podnet. S vytvorením družstva juniorov na sezónu 2017/2018 sa zatiaľ nepočíta.

kancelária primátora

Anonym 234, 09.02.2017 16:44, IP: 88.212.41.132

Dobrý deň tá reštauracia čo je pri zimnom štadione nemohli by ste ju zrekonštruovať lebo podľa mňa ľudia počas zápasov by tam chodili ale aj mimo zápasov tak prečo nerisknúť a zase ju zrekonštruovať? ďakujem dufam že dostanem odpoveď...

Odpoveď

Dobrý deň!
Ďakujeme za Vašu otázku. Bývalá Zemplínska reštaurácia je od roku 2012 predmetom súdneho sporu, t. j. z uvedeného dôvodu mesto Trebišov nemôže rekonštruovať jej priestory.

kancelária primátora