Úradná tabuľa

16.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Malý
15.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Gojdan, Martin Makkai
15.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Renáta Tomášová
15.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Patrik Olah
15.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Gud
15.10.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Juraj Popovič
12.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Henrich Sedlák
12.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Kristián Adi, Ernest Balog, Lenka Vedrová
12.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter, Karol Šuster
12.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Zajac
12.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Byšta
11.10.2018 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí pre voličov s miestom trvalého pobytu len mesto Trebišov
11.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing.Petra Močková
11.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Róbert Košina a Marcela Košinová
11.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Základná škola, Pribinova 34
11.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Zlatica Pioková, Lukáš Bogdan, Henrich Sedlák
11.10.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
09.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky
09.10.2018 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc J. Kostru, Škultétyho
08.10.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Stanislav Čeladník
08.10.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová, Patrícia Štecová, Mária Telepovská
05.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
05.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Július Selecký
03.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Viera Vichrestová
03.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ján Bodnár
03.10.2018 Opatrenie k celoplošnej regulácii živočíšnych škodcov (deratizácia) na území mesta Trebišov
02.10.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Katarína Šinajová
02.10.2018 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Trebišov - zriadenie optiky od VVN 6718/6609 po ES
02.10.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Marek Kováč
02.10.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu