Úradná tabuľa

21.07.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
14.07.2017 Návrh Koncepcie rozvoja športu 2017 – 2022
20.07.2017 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Vojtko
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Kristína Kešejová
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Lekki
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Antonín Jakubík
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmar Peruňská
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Tancoš
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Macák
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Kuldová
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Antal, Marek Demeter
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Zupková
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Durkotová
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Eva Pulková
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ivana Baloghová
20.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Hančarik, Jozef Podracký
18.07.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Toropila
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Racz
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Lauda
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Moravič
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Hurčik
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Nikola Plichtová
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Kočiš
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ondrej Kordanič
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Farkaš
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
13.07.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik