Úradná tabuľa

22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Katarína Horváthová
22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Džudža
22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Demeter
22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Krasnický
22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter
22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marta Demeterová
22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Demeter
22.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Zdenka Siváková
22.02.2018 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Karex, s.r.o.
22.02.2018 Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom revíri č. 2 „Diana“ Bracovce
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Drobňak
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Krasnický
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Božena Demeterová, Richard Rác
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Kristián Rostás
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Igor Gud
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Erik Najman
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Andrea Čičatková
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Igor Čoban, Andrej Demeter
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová, Michal Pohlodko, Ladislav Vojtko
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Magyari
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Zupko
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Karička
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Kristián Adi
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslava Muhová
20.02.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Hatalovský, Milan Horváth
19.02.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Stanča
16.02.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Sabová
16.02.2018 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16.02.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mgr. Mário Tofil