Úradná tabuľa

25.05.2017 Pozvánka na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva
25.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Vargaeštok
25.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
25.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Hurčík
25.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Nikola Plichtová
25.05.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
25.05.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
24.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Chromý
24.05.2017 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov Dopravná ulica č. 2107
19.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Klačko
19.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martina Sotáková
19.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Demko
19.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Kveta Mazurkovičová
19.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Repko
19.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Demeter
19.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Vachaľ
19.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Kristína Kešejová
17.05.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Milan Šandor
17.05.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mária Telepovská
17.05.2017 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom priameho prenájmu
16.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Gojdan
16.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Karol Šuster
16.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Hatalovský, Marián Manasil
16.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Kristián Rostás
15.05.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Vachaľ
15.05.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – František Múdry, Ján Širochman
15.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Daniela Peruňská
10.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Viktor Durkota
10.05.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Chromá