Úradná tabuľa

27.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Trung Bui Quang, Pulko Dušan, Michaela Moravičová
24.06.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladislav Petreň
23.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Monika Kišová
23.06.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Mgr. Dušan Petreň, Veronika Petreňová, Štěpánka Petreňová, Dušan Petreň
23.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Lukáš Demeter
23.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Iveta Jambrichová
23.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Miroslav Lukáč, Jozef Liptay
23.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Lucia Lipšajová, Mariana Zapotoková, Pavel Piliši, Mária Bittová
23.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Jozef Zajac, Vasiľ Kordanič, Marek Piok, Peter Hurčík
17.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Vladimíra Pulková
17.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Brezo
17.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Antonín Jakubík
15.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – František Hrabčák, Alžbeta Šandorová
15.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Marián Demeter, Michal Koščík, Miroslav Karička, Jozef Rusnák
14.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Adi Kristián
14.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Patrik Bogdan, Branislav Iľaško, Gabriela Moňaková, Michal Bréda
14.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Ľubomíra Hirková, Marián Oleksik, Karol Šuster, Júlia Janičová
14.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Gabriel Šalamon, Ľubomír Fižiar, Marek Senaj, Peter Kľačko
14.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 - Jozef Kočiš, Marek Šalap, Pavol Gojdan, Richard Bačo
14.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 - Michal Čišnaj, Helena Džudžová, Marek Štefanko, Mikuláš Topoľan
13.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Tomáš Baňacký
10.06.2016 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
08.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Erika Patvarická
08.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
08.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Eva Vendelová
08.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Miloš Verbič
08.06.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Marecová, Radoslav Mucha, Emil Mucha, Michaela Muchová, Irena Muchová, Eduard Pariči, Eduard Pariči, Michal Pariči, Katarína Paričiová
02.06.2016 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 zmeny rozpočtu na rok 2016
02.06.2016 Návrh Záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2015
01.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Ivan, Rastislav Tomko
01.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zdenka Hečková
30.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Karol Šuster
30.05.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Darina Lučanská
26.05.2016 Oznam o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
25.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Tatiana Prihodová
23.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Katarína Horváthová
20.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Milena Hancová, Rudolf Ševčík
20.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Vasiľ Kordanič, Ľubomír Lekki, Jozef Zajac, Karolína Chromá
17.05.2016 Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby „Optická dátová sieť E-MAX“
17.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Fehér, Rastislav Pavlíček Mikuláš Topoľan
0.37531399726868