Úradná tabuľa

25.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Tatiana Prihodová
23.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Katarína Horváthová
20.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Milena Hancová, Rudolf Ševčík
20.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Vasiľ Kordanič, Ľubomír Lekki, Jozef Zajac, Karolína Chromá
17.05.2016 Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby „Optická dátová sieť E-MAX“
17.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Fehér, Rastislav Pavlíček Mikuláš Topoľan
17.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Fedorčák, Božena Vlhová
17.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – František Hreha, Peter Kolesár, Vojtech Mako, Mária Tomková
17.05.2016 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom priameho prenájmu (predajné miesta v Areáli vodných športov Trebišov)
16.05.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Oto Kačinetz
16.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Andrej Čierny, Marián Demeter, Tomáš Demeter, Ľubomír Fižiar, Pavol Gojdan, Milan Horváth
12.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Petronela Danková, Katarína Horváthová, Silvia Kolláriková, Mária Plišková, Ing. Irina Prihodová, Margita Vaňková, Helena Visokaiová, Ervín Brno, Ján Danko, Jozef Demčák, Jozef Dula, Pavol Gojdan, Dušan Gužik, Ján Hardý, Jozef Hurčík, Ján Juras, PhDr. Ľubomír Kušnír, Milan Lauda, Michal Malík, Karol Rosol
10.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Erika Patvarická
10.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Mráz, Albín Paľo, Peter Malý
10.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Peter Kolesár
10.05.2016 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.05.2016 Oznam o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
09.05.2016 Oznam o doručení Oznámenia o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
05.05.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Eva Geciová, Jozef Bacso, Sára Bacsová, Eva Bacsová
04.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Farkaš
04.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Kočiš
04.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Lukáč
04.05.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Iveta Jambrichová
02.05.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Júlia Balogová
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Štefan Brezo
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Patvarický, Štefan Hančarik, Ing. Valentín Bobryk, Magdaléna Topoľanová
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Erik Džupina
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Anna Kočišová
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Dávid Baňacký
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zdeňka Brédová, Milan Horváth
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ernest Balog, Marek Zajac
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Nikola Balážová
30.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Lukáš Devald, Daniela Peruňská, Michaela Moravičová, Karolína Chromá
27.04.2016 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom priestorov v NS BEREHOVO - časť bývalej pošty
26.04.2016 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc J. Kostru, Škultétyho a Školskej
26.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Budík, Jakub Devald
26.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Bohumil Vach
26.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Chromá
19.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Devald, Peter Klačko, Marián Oleksik, Dušan Pulko
19.04.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Gabriela Moňáková, Tatiana Prihodová, Ľubomír Fižiar, Branislav Iľaško, Marek Juras, Jozef Kočiš, Gabriel Šalamon