Úradná tabuľa

29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Erik Džupina
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Veronika Balážová
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Balog
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Róbert Chovanec
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – František Hreha
26.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Makkai
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Vojtko
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Veronika Balážová
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – PhDr. Ľubomír Kušnír
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Juraj Baňacký
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Gabriel Šalamon
25.07.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Marián Manasil
22.07.2016 Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 - 2023 na pripomienkovanie
21.07.2016 Zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta z dȏvodu hodného osobitného zreteľa
21.07.2016 Zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta z dȏvodu hodného osobitného zreteľa
21.07.2016 Zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta z dȏvodu hodného osobitného zreteľa
20.07.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
16.07.2016 Oznámenie o doručení oznámenia o vydaní záverečného stanoviska
13.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Lukáč
13.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Demeter, Ján Fedorčák, Marta Demeterová, Božena Vlhová
08.07.2016 Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu "Pracovisko montáže LPG zariadenia"
06.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Renáta Tomášová
06.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Erik Džupina
06.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Hiep Bui Quang
01.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marcel Patvarický
29.06.2016 Návrh rozpočtového opatrenia č. 3 zmeny rozpočtu na rok 2016.pdf
29.06.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Viktor Durkota, Mária Durkotová, Nikola Durkotová, Viktor Durkota
29.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Rusnák, Iveta Jambrichová, Rachel Sandra Ťasnochová
29.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Kristián Adi, Miroslav Farkaš, Jozef Jarina, ľudovít Kollárik, Peter Kordanič, Vasiľo Kordanič, Marek Krasnický, Róbert Maľar, Peter Mate, Ľubomír Mikloš
29.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Džudža
29.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Kočiš
29.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Michal Čišnaj, Priska Loschingerová, Jana Múdra
29.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov1 - Marek Juras, Soňa Jambrichová
29.06.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Ján Baloc
29.06.2016 Oznam o predložení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
27.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky na Pošte Trebišov 1 – Trung Bui Quang, Pulko Dušan, Michaela Moravičová
24.06.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladislav Petreň
23.06.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Monika Kišová