Úradná tabuľa

27.10.2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016
26.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – František Hreha
26.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
26.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková, Michaela Hrehová, Pavol Repko
26.10.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Ing. Eva Hriciková
24.10.2016 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom kancelárskych priestorov v NS BEREHOVO
24.10.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Oľga Komendátová
21.10.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Serbinčík
21.10.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Maroš Špišák
21.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Moravič
21.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Šalap
21.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Pliška
21.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jakub Devald
21.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Devald
19.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Kristián Adi
19.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Ševčík
19.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
18.10.2016 Uzávierka miestnych komunikácií - ulíc J. Kostru, Škultétyho a Školskej
17.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter
15.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Antónia Kračinovská
15.10.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubomír Šimanský
14.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Gud
14.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jana Horváthova
14.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky
14.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Mazurkovič
13.10.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Obec Veľaty
11.10.2016 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam
10.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Lívia Kušnírová
10.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Júlia Janičová
10.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Balážová
10.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter
10.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Nagy
10.10.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Mgr. Vladimír Novikmec
07.10.2016 Návrh rozpočtového opatrenia č. 5 zmeny rozpočtu na rok 2016
07.10.2016 Návrh VZN o mestských symboloch a zásadách ich používania
07.10.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Obec Zemplínsky Branč
07.10.2016 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom kancelárskych priestorov v NS BEREHOVO
06.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Devald
06.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Monika Kišová
06.10.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Balog