Úradná tabuľa

24.03.2017 Pozvánka na 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva
24.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Mariana Kucharčíková
23.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Demeter
23.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Baláž
23.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Lekki
23.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Leon Antuš
23.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
23.03.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Peter Varjassy
21.03.2017 Pozvánka na 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva
17.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Mate
17.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Havrila
17.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud
17.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Moravič
17.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Andrej Čierny
17.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Sedlák
17.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Lukáč
17.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Piok
16.03.2017 Pozvánka na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva
15.03.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Čeľovce
13.03.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Vojčice
13.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Michaela Šandorová
13.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Baláž
13.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Július Maďar
13.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jakub Devald
13.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud
13.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Slovinka
08.03.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Henrich Sedlák, Jarmila Sedláková, Henrieta Sedláková
07.03.2017 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom kancelárskych priestorov v NS BEREHOVO
07.03.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Anna Čeľovská
07.03.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dávid Baňacký