Úradná tabuľa

25.08.2016 Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov
24.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Irena Muchová
24.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Michal Čišnaj
24.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Bosák
23.08.2016 Povolenie na uzávierku miestnej komunikácie - Ulice J. Kostru
18.08.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Zdeněk Karička a Božena Karičková
18.08.2016 Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III. triedy - 111/3710
17.08.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Anna Eszenyiová, Richard Eszenyi, Klaudia Eszenyiová, Marek Žoloch
17.08.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Dušan Balog, Vladimír Pulko, Mária Pulková, Viktória Pulková, Jozef Pulko, Vladimíra Pulková, Mária Pulková, Ivana Pulková, Vladimíra Zajacová, Ivana Zajacová
17.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter
17.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Durkotová
17.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Pavel Piliši
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Tomáš Baňacký
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud, Marek Macák, Jozef Moravič, Jozef Podracký
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Liptaj
08.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Balog
08.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Lukáč
08.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
08.08.2016 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom kancelárskych priestorov v NS BEREHOVO
05.08.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Mária Halušková
22.07.2016 Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 - 2023 na pripomienkovanie
03.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Žaneta Zajacová
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Erik Džupina
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Veronika Balážová
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Balog
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Róbert Chovanec
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
29.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – František Hreha
26.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Makkai
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Vojtko
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Veronika Balážová
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – PhDr. Ľubomír Kušnír
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Juraj Baňacký
25.07.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Gabriel Šalamon
25.07.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Marián Manasil
21.07.2016 Zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta z dȏvodu hodného osobitného zreteľa
21.07.2016 Zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta z dȏvodu hodného osobitného zreteľa