Úradná tabuľa

23.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ondrej Kordanič
23.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Mário Zajac
23.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Denisa Karičková
23.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Nikola Balážová
23.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky
23.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky
16.11.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Dušan Mazár, Simona Mazárová
16.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Božena Demeterová, Kevin Holub
16.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Viktória Havrilová
16.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Júlia Demeterová, Pavol Gojdan, Jozef Podracký
16.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky
16.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky
16.11.2017 Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie - Ulice Čsl. armády
13.11.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Miroslav Ostrožovič, Mária Ostrožovičová, Lukáš Ostrožovič
13.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmara Balogová
13.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Roman Balog
13.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Barbara Jenčová, Rudolf Radomský
13.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Lauda
13.11.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Zdeněk Veleba
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Vojtko
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Danko
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Balog
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Džudža
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Kusa
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Pliška
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Michal Jakub
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmar Peruňská
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Žaneta Zajacová
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Tipanová
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Rusnák