Úradná tabuľa

22.09.2016 Povolenie na uzávierku miestnej komunikácie - Ulice Čsl. armády
21.09.2016 VZN č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov
21.09.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
21.09.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Gabriela Rabinová
21.09.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Zupková
19.09.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Technické služby mesta Trebišov
16.09.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - NOVI-OIL, spol. s.r.o.
16.09.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Ján Kanaloš
16.09.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Roman Havrila
16.09.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ján Mazurkovič
14.09.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jolana Balážová, Andrej Baláž
14.09.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Lukáč
14.09.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Vojtech Široký
12.09.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Andrea Čičatková
12.09.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Martin Grega, Martina Gregová
05.09.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
05.09.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Žaneta Zajacová
05.09.2016 Oznámenie o uložení zásielky
02.09.2016 Návrh VZN o mestských symboloch a zásadách ich používania
31.08.2016 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (1. poschodie č. 18)
30.08.2016 Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 zmeny rozpočtu na rok 2016
30.08.2016 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016
25.08.2016 Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov
24.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Irena Muchová
24.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Michal Čišnaj
24.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Bosák
23.08.2016 Povolenie na uzávierku miestnej komunikácie - Ulice J. Kostru
18.08.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Zdeněk Karička a Božena Karičková
18.08.2016 Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III. triedy - 111/3710
17.08.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Anna Eszenyiová, Richard Eszenyi, Klaudia Eszenyiová, Marek Žoloch
17.08.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Dušan Balog, Vladimír Pulko, Mária Pulková, Viktória Pulková, Jozef Pulko, Vladimíra Pulková, Mária Pulková, Ivana Pulková, Vladimíra Zajacová, Ivana Zajacová
17.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter
17.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Durkotová
17.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Pavel Piliši
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Tomáš Baňacký
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud, Marek Macák, Jozef Moravič, Jozef Podracký
16.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Liptaj
08.08.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Balog