Úradná tabuľa

19.04.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Zemplínske Hradište, pri Trnávke, zriadenie VN, TS, NN“
18.04.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Trebišovská energetická, s.r.o.
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Demeter
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmara Matejová
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Róbert Fliťar
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Renáta Tomášová
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Magyari
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Prihoda
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Durkotová
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Balog
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Hajdučak, Marek Macák, Lukáš Müller
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Gabriel Šalamon
18.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Toropila
16.04.2018 EA – INVEST s.r.o., Sadovská 3987, 075 01 Trebišov – „Rozšírenie NN distribučnej sústavy“
11.04.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Vladimír Tarčák a Anna Tarčáková
09.04.2018 Verejna vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri č. 4 „Čajka“ Kačanov
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Monika Kalajtzidu
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ing. Valentyn Bobryk
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jakub Devald
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Havrila, Viktória Havrilová
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Karol Šuster
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Zupková
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Matúš Tipan
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Roman Balog
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Čonka
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Tancoš
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Tipanová
07.04.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Drobňak