Úradná tabuľa

18.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Tomko
16.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Eva Gašparová, Pavol Tancoš
12.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
12.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Veronika Balážová
12.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Nikola Plichtová
12.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
12.01.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
11.01.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Juraj Baláž
09.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Gojdan
09.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dávid Demeter
09.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Barbara Jenčová, Marek Macák
09.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
09.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Gabriela Klasovská
05.01.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
03.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Hatalovský
02.01.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Zemplínska Nová Ves
30.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Lucia Liptajová
30.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Barbara Jenčová, Jakub Úporský
30.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Andrea Čičatková
30.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Pham Thi Mo
28.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková, Ing. Irina Prihodová
28.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
28.12.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Dušan Kopas, Tomáš Ferko
28.12.2016 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
28.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Kristián Adi, Marek Zajac, Adriana Adiová, Barbora Balážová, Júlia Balogová, Iveta Demeterová, Adriána Fényešová, Terézia Karičková, Anna Kyprová
28.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
21.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Eva Jambrichová
21.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Eva Gašparová, Pavol Tancoš
21.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Čižmár Marek
21.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Gabriela Klasovská