Úradná tabuľa

20.04.2017 Pozvánka na 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva
21.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Balog
21.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Hiep Bui Quang
21.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Vasiľ Kordanič
21.04.2017 Verejná vyhláška o vykonaní doručenia – Jakub Úporský
20.04.2017 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO- bývalá reštaurácia
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Gabriel Fekete
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Fedorčák
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Balážová
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Kuldová
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Milan Tomko
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ivana Príhodová
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Krasnický, Ladislav Vojtko
19.04.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Štefánia Krilová
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Kočiš
19.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Kusa
18.04.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – František Makkai
13.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Róbert Boroň
13.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
13.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Kuldová
13.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Rusnák
10.04.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Silvia Girmanová
10.04.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Marek Zajac
10.04.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mo Pham Thi
07.04.2017 Návrh Záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2016
07.04.2017 Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017
05.04.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vojtech Tóth
05.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Pliška
05.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
05.04.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Eva Vendelová