Mestská polícia

Mestská polícia Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Prízemie v budove Mestského úradu v Trebišove

Poverený riadením MsP
Mgr. Miroslav Cabada
Tel: +421 56 6713 385
Mobil: +421 915759463
Email: nacelnik@trebisov.sk

Referent pre výkon služby
Bc. Jindřich Sosna

Tel: +421 56 6713 332
Mobil: +421 905 656 527
E-mail: sosna@trebisov.sk

Referent pre priestupky
Marek Jožiov

Tel: +421 56 6713 315
Mobil: +421 915 098 255
E-mail: joziov@trebisov.sk

Operačný policajt
Bezplatná linka 159

Tel: +421 56 6713 340
Mobil: +421 905 592 172
Email: mpolicia@trebisov.sk