Verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Trebišov

Technické služby mesta Trebišov

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV

Základná umelecká škola