Aktuality

Trebišov má šancu vytvoriť letné kino na amfiteátri. Treba zaň hlasovať!

Projekt „Trebišovské letné kino“ bol zaradený hodnotiacou komisiou Nadácie Tesco medzi tri najlepšie projekty v regióne. O jeho podpore budú rozhodovať zákazníci obchodného reťazca Tesco Stores, a. s. v období od 8. marca do 4. apríla 2017!

08.03.2017

Podarí sa vybudovať v Trebišove prvé petangové ihrisko? Rozhodnú o tom Trebišovčania.

Mesto Trebišov má veľkú šancu získať finančný dar od Raiffeisen banky na realizáciu projektu. O tom, či sa to podarí, rozhodnú hlasy od obyvateľov mesta.

01.03.2017

Vyzvi srdce k pohybu

Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny od sponzorov! Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie! Kampaň prebieha v termíne od 20.3.2017 do 11.6.2017.

20.03.2017

Výsledkový servis: hádzaná 16. a 19. marec 2017

Výsledkový servis: hádzaná 16. a 19. marec 2017

22.03.2017

Výsledkový servis: stolný tenis - 4. stolnotenisová. liga 10. a 11. týždeň

Výsledky stretnutí 4. stolnotenisovej ligy v skupine Zemplínsko-Košickej.

22.03.2017

Otvorenie výchovno-vzdelávacieho centra na Medickej ulici v Trebišove

Piatok 17. marca 2017 mesto Trebišov a vedenie ZŠ na Ul. I. Krasku za účasti hostí slávnostne otvorili nové priestory školy na Medickej ulici v Trebišove.

17.03.2017

Svetový deň vody

Občania mesta Trebišov môžu využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okrese. Služby sú vykonávané RÚVZ TV zdarma.

16.03.2017

Prázdninové korčuľovanie na zimnom štadióne (6. - 12.3.)

Počas jarných prázdnin môžu deti, ale aj dospelí využiť ľadovú plochu na zimnom štadióne v Trebišove.

03.03.2017

Výsledkový servis: hádzaná 3.3. a 5.3.

Výsledkový servis: hádzaná 3.3. a 5.3.

06.03.2017

Detské predstavenie: „Ako Jančiči stretla Brumka“

Ide o detské predstavenie, príbeh kamarátstva, v ktorom bude divadelné umenie a tanec prepojené s autorskými pesničkami s edukačným charakterom.

03.03.2017

EEPA spúšťa nový ročník súťaže - Európska cena za podporu podnikania

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ.

28.02.2017

Bude stáť „ihrisko Žihadielko“ v Trebišove?

Mesto Trebišov sa opäť zapojilo do súťaže o „ihrisko Žihadielko“, ktorú vyhlásila spoločnosť LIDL. Hlasujte do 28.2.2017 na webovej stránke www.zihadielko.sk

16.01.2017

Výsledkový servis: stolný tenis - 4. stolnotenisová. liga 18.-19.2. a 25.-26.2

Výsledky stretnutí 4. stolnotenisovej ligy v skupine Zemplínsko-Košickej.

27.02.2017

Mesto Trebišov zakúpi technológiu na opravu komunikácií a zároveň vytvorí nové pracovné miesto

Prístrojovou technológiou bude možné v meste opravovať cesty, chodníky, parkoviská, výtlky, škáry, praskliny, či kanálové vpuste.

24.02.2017

Výsledkový servis: stolný tenis - 4. stolnotenisová. liga

Výsledky stretnutí 4. stolnotenisovej ligy v skupine Zemplínsko-Košickej.

14.02.2017