Záchrana hradu Parič

28.05.2013

Mesto Trebišov dostalo v máji tohto roku dotáciu z Ministerstva kultúry a púšťa sa do projektu obnovy hradu Parič. Dotácia bola schválená vo výške 15 000 € na nevyhnutnú záchranu kultúrnej pamiatky.

Zámerom projektu je uskutočnenie druhej etapy obnovy areálu hradu Parič. V roku 2012 bola uskutočnená prvá etapa,  ktorá pozostávala zo zamerania skutkového stavu, statického posúdenia a stabilizácie torza nadzemnej tehlovej architektúry. Je to logické nadviazanie potrebné k nevyhnutnej záchrane kultúrnej pamiatky.

V druhej etape je potrebné: vypracovanie projektovej dokumentácie na prípravné a projekčné práce, architektonicko – historický výskum, archeologický výskum, konzervácia odkrytých hradných ruín, odstránenie nežiaducej betónovej šachty a nevyhnutná záchrana - zalícovanie muriva.

Mesto bude v spolupráci s úradom práce Trebišov počas doby trvania prác na projekte zamestnávať 6 ľudí, evidovaných ako nezamestnaných.