Denný stacionár Trebišov HUGOLD, n.o. je OTVORENÝ

12.02.2018

Denný stacionár Trebišov HUGOLD, n.o.

je OTVORENÝ

M. R. Štefánika 2368/176, Trebišov v centre mesta

(v priestoroch bývalej lekárne Hedera oproti Základnej umeleckej škole v Trebišove)

Denný stacionár poskytuje:

  • záujmovú činnosť,

  • voľno-časové aktivity,

  • opatrovateľskú službu,

  • stravovanie (obed 2,10 EUR).

    pre 20 seniorov ambulantnou formou počas dňa v čase 07:30 h - 16:00 h

Dôraz pri práci kladieme na rozvíjanie skôr nadobudnutých zručností u seniorov, sociálnu rehabilitáciu a možnosť spoločenského vyžitia a socializácie s ostatnými seniormi v meste.
 

Denný pobyt v stacionári je BEZPLATNÝ.
 

Denne sa venujeme logickým hrám, pamäťovým cvičeniam, píšeme knihu receptov starých mám, 2 x týždenne máme tvorivú dielňu, navštevujeme kultúrne podujatia a pamiatkové miesta.

Žiadosti  je možné podať telefonicky: 0905 377 244

 Ing. Lucia Hrešková, riaditeľka
Denného stacionára Trebišov HUGOLD, n.o.