Olympiáda materských škôl o putovný pohár primátora mesta

15.06.2017

Stredu 14. júna 2017 sa uskutočnil už 21. ročník Olympiády materských škôl v meste Trebišov o putovný pohár primátora mesta. V tomto roku ju pripravila MŠ na Ul. Škultétyho v spolupráci s Centrom voľného času.

Výborné výkony detí a ešte lepšia príprava pod vedením p. učiteliek priniesli zaujímavé súperenie, z ktorého vzišli víťazi v poradí:

1. miesto: MŠ na Hviezdoslavovej ulici
2. miesto: MŠ Pri polícii
3. miesto: MŠ na Ul. 1. decembra

Prílohy: