Oprava strešného plášťa nad reštauračnou časťou hotela Zemplín

08.05.2018

Pracovníci stavebnej skupiny mesta začali minulý týždeň s opravou strešného plášťa nad reštauračnou časťou hotela Zemplín. Existujúca asfaltová lepenka je časom a poveternostnými vplyvmi poškodená, zateká na viacerých miestach, čo spôsobuje znehodnocovanie interiéru. Oprava bude realizovaná prelepením novými (asfaltovými) nataviteľnými pásmi na ploche 670 m2. Materiálové náklady hradí Bytový podnik,