Mesto má nové nádoby na separovaný odpad

15.06.2018

Mestu Trebišov bolo v júni 2018 dodaných 30 ks nových nádob na separovaný odpad. Nové 1100 l nádoby na papier, plast a sklo pracovníci Technických služieb mesta Trebišov osadili nasledovne:
3 ks na všetky tri komodity na sídl. J. Husa, Kutnohorskú, Ternavskú, Hodvábnu, Hurbanovú ulicu a takisto na päť stojísk na Komenského ulici.

Pôvodné nádoby na triedený odpad boli premiestnené do týchto lokalít:
- stojisko na Ul. 17. novembra, Kutnohorskej, Drehňovskej, Košickej, Družstevnej, Paričovskej, Bitúnkovej ulici a na Ul. SNP.