Mesto Trebišov získalo 120.000 EUR pre ZŠ Pribinova

09.10.2018

Mestu Trebišov boli schválené finančné prostriedky vo výške 120.000 EUR na riešenie havarijnej situácie budovy ZŠ Pribinova 34, Trebišov – odstránenie statických porúch fasády. Aj vďaka tejto sume sa bude môcť realizovať potrebná rekonštrukcia a zateplenie poškodených vonkajších častí budovy.