Otvorenie výchovno-vzdelávacieho centra na Medickej ulici v Trebišove

16.03.2017

Piatok 17. marca 2017 o 9. 00 h mesto Trebišov a vedenie ZŠ na Ul. I. Krasku slávnostne otvoria nové priestory školy na Medickej ulici v Trebišove.

V novovzniknutých priestoroch školy sa nachádza 12 kmeňových tried určených pre primárne vzdelávanie s kapacitou pre 216 žiakov, 2 miestnosti určené na športové vyžitie, zborovňa a hygienické zariadenia.

Na túto investíciu mesto Trebišov získalo dotáciu vo výške 300 000 € z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky na projektové dokumentácie boli čerpané z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov mesta v sume 9 578 €. Z vlastných zdrojov mesto poskytlo aj sumu 15.985,83 € na realizáciu plynofikácie novovybudovaného výchovno-vzdelávacieho centra.    


HARMONOGRAM SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO CENTRA
NA MEDICKEJ ULICI - ZŠ I. Krasku v Trebišove

9:00 h              Privítanie hostí

9:05 h              Príhovor generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva Mariána Galana

                        Príhovor primátora mesta Mareka Čižmára

                        Príhovor riaditeľa základnej školy Martina Goreho

                        Prestrihnutie pásky

9:15 – 9:35 h  Krátky kultúrny program

          Prehliadka priestorov vybudovanej ZŠ

9:40 – 10:00 h  Média - fototermín

                         Občerstvenie v priestoroch zborovne ZŠ