Trebišovský jesenný trh

13.09.2017

Mesto Trebišov organizuje v dňoch 25. a 26. októbra 2017 na Ul. J. Kostru Trebišovský jesenný trh. 

Podnikatelia, ktorí majú záujem o pridelenie trhového  miesta, môžu svoje žiadosti zasielať najneskôr do 18.10.2017, a to buď poštou na oficiálnu adresu mesta, resp. e-mailom na adresu elias@trebisov.sk. Prípadné otázky môžete riešiť aj telefonicky na čísle 0905 760 200, resp. priamo na Mestskom úrade v Trebišove, kancl. č. 309, tretie poschodie. Prílohou oznamu je mapka predajných miest a vzor žiadosti o trhové miesto, ktoré nájdete tu:  http://www.trebisov.sk/oznamy/20244