Jesenné upratovanie 16. - 23.10.2017

30.09.2017

Mesto Trebišov vyhlasuje

JESENNÉ UPRATOVANIE

v dňoch 16.10.2017 - 23.10.2017

Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu či samotnému mestu. S príchodom jesene sa chceme s týmto problémom zaoberať aj v našom meste.

Vyzývame občanov mesta, aby v rámci tejto akcie upratali a vyhrabali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch a na sídliskách hromadnej bytovej výstavby.

  • Žiadame občanov, aby konáre, pne a železný šrot uložili ku veľkoplošným kontajnerom.
  • Elektronický šrot /práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď. /uložte k veľkoplošným kontajnerom v sobotu 21.10.2017 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Technické služby mesta Trebišov tento odpad odvezú na Zberný dvor bezplatne.

Stavebný odpad sa do kontajnerov neukladá. Ten môžu občania Trebišova odovzdať celoročne na Zbernom dvore v Technických službách mesta Trebišov.

Veríme, že spoločným úsilím dosiahneme poriadok a čistotu v našom meste.

 

Umiestnenie 15 ks veľkoobjemových kontajnerov:

MILHOSTOV - parkovisko/ cintorín  
CUKROVARSKÁ ulica
KPT. NÁLEPKU - sídlisko
KPT. NÁLEPKU - KORONČ
DREHŇOVSKÁ ulica
VARICHOVSKÁ ulica  - zimný štadión
PUŠKINOVA ulica  - Bytový podnik
HURBANOVA ulica - Pri kotolni PK SEVER
PARIČOV - Separačný dvor
Ul. 17. NOVEMBRA - parčík
ŠVERMOVA ulica - JESENSKÉHO ulica
ŠVERMOVÁ ulica - BITÚNKOVÁ ulica
Ul. ŠKULTÉTYHO - Parkovisko AVŠ
IBV JUH - Čongovská ulica
DRUŽSTEVNÁ ulica - parkovisko pri Tesle