Oznam o uzavretí Matričného úradu

11.10.2017

O Z N A M   PRE   OBČANOV

 

V DŇOCH 23. a 24.10.2017 BUDE

MATRIČNÝ ÚRAD,

Z DÔVODU ÚČASTI MATRIKÁROK

NA CELOSLOVENSKOM PRACOVNOM STRETNUTÍ,

Z A T V O R E N Ý!

 

 

V uvedenom termíne nebude možné vybavovanie klientov na Matričnom úrade.

Ďakujeme  za pochopenie.

                                                                                    Mgr. Peter SOVÁK
                                                                                 
prednosta