OZNAM - nevhadzovať stavebný odpad do zberných nádob na komunálny odpad

07.11.2017

Technické služby mesta Trebišov žiadajú občanov mesta, aby do zberných nádob na komunálny odpad nevhadzovali stavebný odpad, ktorý vzniká pri rekonštrukcii alebo úprave bytov a domov. Pri zbere nádob, v ktorých je takto uložený stavebný odpad, dochádza k poškodeniu zbernej techniky.

Stavebný odpad je možne doviesť a odovzdať na Zbernom dvore Technických služieb mesta Trebišov, (Stavebná 2, Trebišov) za poplatok stanoveným VZN mesta Trebišov. 

Technické služby mesta Trebišov