Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 5.12.2017

01.12.2017

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny v termíne

5. december 2017 od 07:50 h do 14:30 h

Trebišov - ul. Jesenná, ul. Pažitná, ul. Medická

Bitúnková 1 Trebišov, ČOM: 0000485663, EIC: 24ZVS0000061853S

Jesenná 1 Trebišov, ČOM: 0000643926, EIC: 24ZVS0000639522O