Mesto vykonáva postrek na elimináciu výskytu komárov

14.05.2018

Mesto Trebišov vykoná v období od 20. KT do 24. KT v intraviláne a časti extravilánu mesta postrek, ktorý je určený na elimináciu výskytu komárov. Toto opatrenie bude vykonávané v uvedenom období, v čase od 20.00 hod. do 02.00 hod.

Mesto Trebišov