Súťaž o najlepší nápad na tvorbu maskota „Múzejníčka“

01.02.2017

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vyhlasilo súťaž o najlepší nápad na vytvorenie postavičky „Múzejníček“, ktorá sa stane maskotom múzea.  

Výzva o spoluprácu je určená žiakom 2. – 5. ročníka základných škôl, ale v miestnom kaštieli budú vďační aj za nápady od všetkých detí, ktoré majú chuť sa do súťaže zapojiť, sú tvorivé, majú radi históriu a svoje múzeum.

Inšpiráciou pre vytvorenie charakteristickej postavičky je Andrássyovska história, samotný kaštieľ, jazdiareň s Expozíciou poľovníctva a ochrany zveri, Expozícia vinohradníctva, tradičných ľudových remesiel, /povrazníctvo, kolesárstvo, kováčstvo/, ľudového odievania, parné oracie súpravy a traktory a mnoho iného, čo sa spája s predstavou trebišovského múzea. Bude „Múzejníček“ gróf? Alebo vinár? Zajačik, líška, či nebodaj nejaká ďalšia vymyslená postavička?

Múzejníček bude našich detských návštevníkov sprevádzať expozíciami ako maskot a jeho obrázková podoba sa objaví na všetkých plagátoch podujatí, ktoré budú určené pre deti.

Na všetkých, ktorí sa do súťaže zapoja, čaká sladká odmena. Tri najlepšie návrhy budú odmenené vecnými cenami. Termín trvania súťaže je do 31. 3. 2017.

Svoje nápady môžete doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov