Trebišovský majáles 2017

19.04.2017

S nadchádzajúcimi oslavami Sviatku práce mesto Trebišov pripravuje spoločenské stretnutie s kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční 30.4. a 1.5.2017. Atmosféra podujatia sa i tento rok ponesie v ľudovom duchu. 

Prezentovať svoj talent budú žiaci základnej umeleckej školy, odznejú i piesne miestnych folklórnych kolektívov. Ako je známe z tradícií, v predvečer sviatočného dňa bude postavený „Máj“.    

Trebišovský majáles je každoročne dvojdňové podujatie.

30. 4. 2017 - Stavanie Mája na námestí o 16.00 h       

Program začne o 16.00 h pred ZUŠ v Trebišove hudobným vystúpením žiakov školy. Po ňom bude nasledovať, ako je v regióne zvykom, zdobenie „Mája“ - mladého stromčeka. Farebnými stuhami budú stromček zdobiť žiaci ZUŠ a trebišovskí folkloristi. Nasledovať bude sprievod prítomných ľudí, folkloristov a účinkujúcich detí, ktorí sa presunú pred budovu Mestského kultúrneho strediska, kde sa postaví a upevní na pripravené miesto vyzdobený „Máj“. V kultúrnom programe postupne vystúpia folklórne skupiny: Furmaňe, Paričovčan a dva folklórne súbory: Ľeľija a Trebišovčan.

V slovanskej kultúre sa Máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Vyberajúc zo zvykov vieme, že stromček sa staval pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Zvyčajne ich stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným dievčatám pod obloky.

1. 5. 2017 - Sviatok jari  o 15.00 h      

Podujatie začne o 15.00 h v divadelnej sále MsKS. O príjemnú  a veselú náladu sa na pódiu postarajú deti z ľudového súboru Trebišovčan. Spevom  piesní v nárečí a rezkými tancami potešia návštevníkov podujatia aj deti SZUŠ TalentUm. V závere tohtoročného Trebišovského majálesa vystúpi známy folklórny súbor Šarišan z Prešova.