Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Mária DRAGULOVÁ rod. Popeľášová (†94)

Rozlúčka bude 19.8.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Dušan BALLA (†61)

Rozlúčka bude 16.8.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Reformovaný obrad.

Jozef  PIPJAK (†73)

Rozlúčka bude 12.8.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Michal TOMKOVIČ (†67)

Rozlúčka bude 9.8.2019 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Jolana ČALFOVÁ rod. Bereščíková (†77)

Rozlúčka bude 9.8.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Helena BANOKOVÁ rod. Karchňáková (†78)

Rozlúčka bude 8.8.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Helena DZUDZIOVÁ rod. Bodnárová (†68)

Rozlúčka bude 6.8.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna VRABEĽOVÁ rod. Ciberejová (†90)

Rozlúčka bude 2.8.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Jozef PALACKÝ (†68)

Rozlúčka bude 1.8.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Andrej BRINDZÁK (†56)

Rozlúčka bude 31.7.2019 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.