Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Pavol MOLNÁR (†67)

Rozlúčka bude 23.11.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Reformovaný obrad.

Michal OGRODNÍK (†68)

Rozlúčka bude 16.11.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna KOMJATYOVÁ rod. Gudová (†90)

Rozlúčka bude 16.11.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Angela ZÁHORCOVÁ rod. Lovásová (†87)

Rozlúčka bude 14.11.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Anna ARVAIOVÁ rod. Gulová (†86)

Rozlúčka bude 10.11.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Lídia SIEDLECKÁ rod. Šipošová (†82)

Rozlúčka bude 9.11.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Helena JOZEFOVÁ rod. Dziaková (†85)

Rozlúčka bude 7.11.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna PROKOPIČOVÁ rod. Šimkovičová (†79)

Rozlúčka bude 4.11.2022 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Magdaléna MATEJOVÁ rod. Maďarová (†73)

Rozlúčka bude 4.11.2022 o 11.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

František KULLA (†92)

Rozlúčka bude 31.10.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Helena ZBOJOVSKÁ rod. Štvrtecká (†91)

Rozlúčka bude 27.10.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Janka KOVALÍKOVÁ rod. Czellárová (†62)

Rozlúčka bude 26.10.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ružena CIBEREOVÁ rod. Jeneiová (†58)

Rozlúčka bude 26.10.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Zuzana JACKOVÁ rod. Pečeňáková (†79)

Rozlúčka bude 25.10.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Verona TKÁČOVÁ rod. Ivaničová (†81)

Rozlúčka bude 24.10.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.