Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

MUDr. Ján TÓTH (†88)

Rozlúčka bude 17.8.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Imrich ŠAŇO (†85)

Rozlúčka bude 16.8.2022 o 10.30 h na cintoríne v Milhostove.

Reformovaný obrad.

Verona HREHOVÁ rod. Obšincová (†89)

Rozlúčka bude 12.8.2022 o 13.30 h na cintoríne v Milhostove.

Gréckokatolícky obrad.

Anna BUMBEROVÁ (†68)

Rozlúčka bude 11.8.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ján MIKA (†87)

Rozlúčka bude 10.8.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Pravoslávny obrad.

RSDr. Mikuláš HOJDAN (†80)

Rozlúčka bude 10.8.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ľudmila UZORÁŠOVÁ (†58)

Rozlúčka bude 9.8.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária SENČÁKOVÁ rod. Múdra (†85)

Rozlúčka bude 5.8.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Ján ČINTALA (†97)

Rozlúčka bude 4.8.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Eva JENČOVÁ rod. Lobová (†80)

Rozlúčka bude 3.8.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Magdaléna HRINDOVÁ rod. Szelešová (†79)

Rozlúčka bude 3.8.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Zlatica BUBÁNOVÁ rod. Brindzáková (†85)

Rozlúčka bude 1.8.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Lujza VOJTKOVÁ rod. Zaboľová (†83)

Rozlúčka bude 29.7.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Zdenka KOVALČINOVÁ (†55)

Rozlúčka bude 26.7.2022 o 10.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna HRTANOVÁ rod. Vanková (†73)

Rozlúčka bude 25.7.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.