Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Ján SOPKO (†61)

Rozlúčka bude 18.2.2020 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária GAJDOŠOVÁ rod. Mlejová (†89)

Rozlúčka bude 14.2.2020 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Ľudmila ROSTÁŠOVÁ rod. Launová (†52)

Rozlúčka bude 14.2.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Anna TELEPČÁKOVÁ rod. Kušniriková (†90)

Rozlúčka bude 11.2.2020 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Július CHIMAĽ (†61)

Rozlúčka bude 10.2.2020 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna BAKOŠOVÁ rod. Bakošová (†89)

Rozlúčka bude 10.2.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Júlia SOBEKOVÁ rod. Šimková (†89)

Rozlúčka bude 7.2.2020 o 14.00 h v Dome smútku v Michaľanoch.

Reformovaný obrad.

Juraj LOVÁS (†83)

Rozlúčka bude 7.2.2020 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Valéria IVANIŠOVÁ rod. Dziurová (†65)

Rozlúčka bude 6.2.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Magdaléna FERČÁKOVÁ rod. Molnárová (†80)

Rozlúčka bude 5.2.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.