Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Mária OSTROŽOVIČOVÁ, rod. Kolesárová (†84)

Rozlúčka bude 14.8.2020 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Alžbeta STRAKOVÁ rod. Arkošiová (†76)

Rozlúčka bude 13.8.2020 o 14.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Uloženie urny.

Gréckokatolícky obrad.

Mgr. Janette LOPATNÍKOVÁ rod. Visokaiová (†48)

Rozlúčka bude 12.8.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Helena VIŠŇOVSKÁ rod. Koscelníková (†82)

Rozlúčka bude 11.8.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Andrej KOLESÁR (†73)

Rozlúčka bude 7.8.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna VIKTOROVÁ rod. Bandžejová (†71)

Rozlúčka bude 3.8.2020 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Karol BALOG (†33)

Rozlúčka bude 21.7.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Pravoslávny obrad.

Ján VARGA (†71)

Rozlúčka bude 17.7.2020 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Milan HORNI (†71)

Rozlúčka bude 15.7.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Magdaléna FALATKOVÁ (†77)

Rozlúčka bude 8.7.2020 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.