Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Júlia JANICKÁ rod. Visokaiová (†70)

Rozlúčka bude 20.1.2020 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Renáta ZAJACOVÁ rod. Zajacová (†49)

Rozlúčka bude 15.1.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Milan REPKO (†78)

Rozlúčka bude 14.1.2020 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Anna KARAFFOVÁ rod. Korponayová (†83)

Rozlúčka bude 13.1.2020 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Alexander ARKOŠI (†89)

Rozlúčka bude 13.1.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Edita KOLESÁROVÁ, rod. Zembuchová (†66)

Rozlúčka bude 10.1.2020 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ladislav KARIČKA (†57)

Rozlúčka bude 10.1.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Mária CIFRANIČOVÁ rod. Tomová (†72)

Rozlúčka bude 9.1.2020 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Imrich BALLÓK (†61)

Rozlúčka bude 9.1.2020 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Helena BUZINKAIOVÁ rod. Demeterová (†65)

Rozlúčka bude 8.1.2020 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.