Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Miroslav KOHAN (†90)

Rozlúčka bude 22.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna FRANKOVIČOVÁ rod. Koscelanská (†89)

Rozlúčka bude 16.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária DOVCOVÁ rod. Hniďaková (†87)

Rozlúčka bude 15.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Jarmila IĽKOVÁ rod. Michalčíková (†52)

Rozlúčka bude 15.3.2023 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Zuzana JOZEFIOVÁ rod. Biľasová (†91)

Rozlúčka bude 14.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Imrich GAŠKO (†82)

Rozlúčka bude 14.3.2023 o 10.30 h v Dome smútku v Trebišove.

Uložený bude na cintoríne Paričov.

Rímskokatolícky obrad.

Terézia FEJKOVÁ rod. Miškaničová (†57)

Rozlúčka bude 13.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Pravoslávny obrad.

Doc. Ing. Pavol BAŇACKÝ, DrSc. (†75)

Rozlúčka bude 10.3.2023 o 13.15 h v bratislavskom krematóriu.

Mikuláš PULKO (†71)

Rozlúčka bude 7.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Michal BESLER (†74)

Rozlúčka bude 6.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Barbora BAČKOVÁ rod. Ivaňová (†91)

Rozlúčka bude 3.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária REŠETÁROVÁ rod. Vodilková (†85)

Rozlúčka bude 3.3.2023 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Helena KOSTRUBOVÁ rod. Koložiová (†87)

Rozlúčka bude 2.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Alica MÁTÉOVA (†75)

Rozlúčka bude 1.3.2023 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Michaela HORANIOVÁ (†38)

Rozlúčka bude 1.3.2023 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.