Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Dušan GUŽIK (†75)

Rozlúčka bude 27.1.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Helena CIBEREOVÁ rod. Bumberová (†86)

Rozlúčka bude 26.1.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna KUDLOVÁ rod. Košarová (†74)

Rozlúčka bude 25.1.2021 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Michal ZAJAC (†62)

Rozlúčka bude 22.1.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Pavol SENKO (†70)

Rozlúčka bude 20.1.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Božena HORŇÁKOVÁ rod. Kubiková (†73)

Rozlúčka bude 15.1.2021 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Božena BEGALOVÁ rod. Mihoková (†83)

Rozlúčka bude 15.1.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Marián VARGA (†55)

Rozlúčka bude 13.1.2021 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Uloženie na cintoríne PARIČOV.

Rímskokatolícky obrad.

Anna PETROVÁ rod. Kurucová (†72)

Rozlúčka bude 13.1.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária ŠTEFANKOVÁ rod. Poľanská (†84)

Rozlúčka bude 12.1.2021 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.