Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Jozef BARTKO (†69)

Rozlúčka bude 16.6.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Andrej MÁTÉ (†55)

Rozlúčka bude 15.6.2021 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Kvetoslava TANCOŠOVÁ rod. Karchňáková (†58)

Rozlúčka bude 8.6.2021 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ján POTÚČEK (†80)

Rozlúčka bude 7.6.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Obrad evanjelický a.v.

MUDr. Michal LICKO (†67)

Rozlúčka bude 5.6.2021 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Božena BELZOVÁ rod. Greculová (†74)

Rozlúčka bude 4.6.2021 o 13.30 h na cintoríne v Milhostove.

Gréckokatolícky obrad.

Ladislav BARANĆÍK (†82)

Rozlúčka bude 4.6.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Andrej KANALOŠ (†75)

Rozlúčka bude 3.6.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Jana RAMŠÁKOVÁ rod. Jíleková (†60)

Rozlúčka bude 1.6.2021 o 13.00 h na cintoríne v Milhostove.

Gréckokatolícky obrad.

Zdenek SALÁTEK (†65)

Rozlúčka bude 17.5.2021 o 12.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Igor ČERVENÁK (†54)

Rozlúčka bude 17.5.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Marek BALOG (†32)

Rozlúčka bude 13.5.2021 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária KLASOVSKÁ rod. Poľaková (†90)

Rozlúčka bude 13.5.2021 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Valéria ŽIBRITOVSKÁ rod. Molnárová (†73)

Rozlúčka bude 12.5.2021 o 14.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Pavol BARANYI (†71)

Rozlúčka bude 12.5.2021 o 12.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.