Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Anna VAJDOVÁ rod. Babjaková (†93)

Rozlúčka bude 23.5.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Emília TOROPILOVÁ rod. Berešová (†73)

Rozlúčka bude 20.5.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Vilma JALČOVIKOVÁ rod. Szilágyiová (†95)

Rozlúčka bude 19.5.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Reformovaný obrad.

Mgr. Eduard GIDO (†85)

Rozlúčka bude 18.5.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Jan BARTKO (†36)

Rozlúčka bude 18.5.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Magda TRUCHANOVÁ rod. Farkašová (†79)

Rozlúčka bude 13.5.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ladislav KEŠEĽ (†56)

Rozlúčka bude 11.5.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Pravoslávny obrad.

Jolana JONÁŠOVÁ rod. Brindzáková (†73)

Rozlúčka bude 10.5.2022 o 13.30 h na cintoríne v Milhostove.

Gréckokatolícky obrad.

Božena KUŠNIRIKOVÁ rod. Janíková (†87)

Rozlúčka bude 10.5.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Dušan ŠANDOR (†59)

Rozlúčka bude 9.5.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Pravoslávny obrad.

Mária HUTNÍKOVÁ rod. Smandrová (†64)

Rozlúčka bude 9.5.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Marcela HERMANOVSKÁ rod. Semanová (†81)

Rozlúčka bude 5.5.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ľubomír PAVLÍČEK (†63)

Rozlúčka bude 4.5.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Milan ŠURABA (†74)

Rozlúčka bude 27.4.2022 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ján URBÁN (†65)

Rozlúčka bude 27.4.2022 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.