Prihlásiť sa

Oznamy o úmrtiach

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás opustili:

Mária SEDLÁKOVÁ rod. Rontová (†81)

Rozlúčka bude 26.11.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Ján KOLLÁR (†74)

Rozlúčka bude 22.11.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Andrej KOCÁK (†67)

Rozlúčka bude 21.11.2019 o 13.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Gréckokatolícky obrad.

Marián ŠANDOR (†50)

Rozlúčka bude 21.11.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Barbora GAŠKOVÁ rod. Švajlenková (†73)

Rozlúčka bude 19.11.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anna BABEJOVÁ rod. Jendžejovská (†71)

Rozlúčka bude 14.11.2019 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Mária HORVÁTHOVÁ rod. Širotníková (†87)

Rozlúčka bude 13.11.2019 o 14.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Helena KACHMANOVÁ (†70)

Rozlúčka bude 8.11.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Anton VÁCLAVSKÝ (†85)

Rozlúčka bude 5.11.2019 o 13.00 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.

Milan KUŠNIRIK (†69)

Rozlúčka bude 5.11.2019 o 10.30 h na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Rímskokatolícky obrad.