Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

18.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky
18.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Novák
18.09.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO (1. poschodie č. 231)
18.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – JUDr. Jozef Šamu
17.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jozef Bolek
17.09.2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019
16.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky
16.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
12.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Dávid Koma
12.09.2019 Pozvánka na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva
11.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Klaudia Galiniaková, Rudolf Vachaľ
09.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – František Demeter, Gabriela Rabinová,Marcela Zupková
09.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – JUDr. Jozef Sabó
06.09.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Eva Bujňáková a Ivo Bujňák
05.09.2019 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v MsKS 1. poschodie
04.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zuzana Kočišová Fedorčáková, Viliam Fedorčák
04.09.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Demko, Jozef Racz, Michal Šandor
04.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Irena Tažejová
30.08.2019 Zámer uzavrieť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve na nehnuteľný majetok mesta z dȏvodu hodného osobitného zreteľa
28.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
28.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
28.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
28.08.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
28.08.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
27.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
27.08.2019 Oznámenie o doručení rozhodnutia navrhovanej činnosti „VÝROBNÝ ZÁVOD METALPORT“
23.08.2019 Pozvánka na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michal Šandor
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michala Pulková
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Rudolf Majtan