Úradná tabuľa

21.06.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
21.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok
20.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok
19.06.2024 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby – Zberný dvor Trebišov
19.06.2024 Dodatok č. 2 k VZN č. 183/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
18.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok
18.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok
17.06.2024 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“
13.06.2024 Pozvánka na 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva
13.06.2024 Stavebné povolenie na stavbu „Úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov“
12.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok
12.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Tomáš Piliši
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Tomáš Piliši
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Tibor Kiss
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Róbert Žiga
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Peter Perinay
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Milan Ferko
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Milan Ferko
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Milan Domaracký
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Milan Domaracký
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jozef Tomaš
10.06.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jozef Tomaš
07.06.2024 Oznámenie o začatí územného konania "INS_FTTH_TREB_00_Gorkeho IBV_REVIZIA"
06.06.2024 Pozvánka na zasadnutie mestskej rady
06.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok
06.06.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - MO SR, stredisko prevádzky objektov Prešov, oddelenie Trebišov
05.06.2024 Nájom nebytových priestorov - ponuka
05.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok
04.06.2024 Oznámenia o uložení zásielok

© 2024 MESTO TREBIŠOV