Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

29.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
29.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
29.05.2020 Návrh Záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2019
28.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
28.05.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
27.05.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
27.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
27.05.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mária Rusnáková
27.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.05.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
26.05.2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií
26.05.2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020
25.05.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Viera Kováčová
22.05.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
22.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.05.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
22.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.05.2020 Pozvánka na 13. zasadnutie mestského zastupiteľstva
21.05.2020 Zmeny a doplnky územného plánu mesta Trebišov (ÚPN) - výzva
19.05.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Svetlana Dulová
19.05.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
19.05.2020 Oznámenie k strategickému dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027"
18.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
15.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - poštový poukaz
15.05.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
15.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.05.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky