Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

12.08.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
12.08.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
10.08.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania - Reklamná stavby obojstranná
07.08.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
07.08.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Anna Prokopičová
06.08.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.08.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
05.08.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
05.08.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.08.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.08.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Ing. Iveta Lešková a Ing. Michal Leško
04.08.2020 Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou
04.08.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
04.08.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
31.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
31.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
31.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
30.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Renáta Tomášová
30.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Marek Dančo
30.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kamil Jurčák
30.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Helena Hubinská
30.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Miloš Hirko
30.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Igor Čoban
30.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Trebišov, ul. Tabaková, Štúrova, Kollárova, Bottova, Jablonková, Tichá – rekonštrukcia vodovodu
29.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
29.07.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
29.07.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
29.07.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Mgr. Richard Holcer
29.07.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Ing. Anton Miško