Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

20.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Richard Frisch a Katarína Frischová
20.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
20.02.2020 Oznam o speňažovaní majetku poručiteľa 4. kolo.
20.02.2020 Oznam o speňažovaní majetku poručiteľa 3. kolo.
19.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
19.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
19.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ľubomír Pipta
17.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Schur Flexibles Moneta s.r.o.
17.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.02.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
14.02.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.02.2020 Pozvánka na 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva
13.02.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
13.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
13.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mária Zbojovská
11.02.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
11.02.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
11.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
10.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
10.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Spoločenstvo vlastníkov bytov M.R.Štefánika 2221, Trebišov
07.02.2020 Oznam o doručení Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
06.02.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
06.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.02.2020 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - udelenie povolenia na užívanie stavby „Rodinný dom – prístavba“
05.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
04.02.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
04.02.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
04.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
04.02.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky