Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

22.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.01.2021 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Jaroslav Obrin a Mgr. Ingrid Obrinová
21.01.2021 Výzva pre všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
18.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
18.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
18.01.2021 Zámer navrhovanej činnosti „Remeselný pivovar a nové ubytovacie zariadenie“
15.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
15.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
14.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
14.01.2021 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_TV_TREB_05_ Milhostov“
13.01.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mária Struhárová
12.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
12.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
12.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
11.01.2021 Rozhodnutie o využití územia - Multifunkčné ihrisko
11.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
11.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
08.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
04.01.2021 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
04.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
30.12.2020 Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti
30.12.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Ivana Pulková
30.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
28.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
28.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
28.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
23.12.2020 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (poschodie č. 201, 201a)