Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

17.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Margita Vaňková
17.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky
17.06.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Margita Bérešová
17.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Mária Hadbávna
17.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Juraj Bober
14.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zdenka Metenková
14.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky
14.06.2019 Oznam o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
14.06.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Anna Farkašová a Mikuláš Farkaš
14.06.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing. Soňa Janoková
13.06.2019 Pozvánka na 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva
12.06.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Marieta Mulidraňová, Róbert Šandor
10.06.2019 Oznam o doručení oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.1 – ÚPN obce Zemplínske Hradište“
07.06.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Rudolf Horoško
06.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Dávid Matej, Katarína Miková
06.06.2019 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Zemplínske Hradište, pri Trnávke, zriadenie VN, TS, NN
03.06.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Michal Treľo
03.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky
03.06.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
03.06.2019 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - Ulíc M. R. Štefánika, Rastislavova, J. Hollého, Gaštanova, Mestský park
03.06.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Optické pripojenie Zemplínska Nová Ves - Trebišov
31.05.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31.05.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31.05.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31.05.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31.05.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31.05.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31.05.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31.05.2019 Návrh VZN o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trebišov