Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

01.04.2020 Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti
25.03.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Zemplínska Nová Ves
16.03.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Branislav Holenda
13.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
12.03.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
12.03.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
12.03.2020 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Vodovodná prípojka – stredisko Trebišov
11.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
10.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
09.03.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Helena Ivanocová
09.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
06.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
04.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
03.03.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Materská škola
03.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
03.03.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
03.03.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
03.03.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
28.02.2020 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO (1. poschodie č. 215, 216, 217)
24.02.2020 Pozvánka na 12. zasadnutie mestského zastupiteľstva
26.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
25.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Adam Mahut
25.02.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
25.02.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
25.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
24.02.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
24.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Michaľany
24.02.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Marek Miľo