Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

29.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
29.10.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
28.10.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Obec Zemplínsky Branč
28.10.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
28.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.10.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Bc. Štefan Lučanský a Mgr. Petronela Lučanská
26.10.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Vladimír Rusnák a Mária Rusnáková
26.10.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Ing. Ľubomír Bulla
26.10.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
26.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
26.10.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
26.10.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov
26.10.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michal Miškovič
21.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.10.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
19.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
19.10.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
19.10.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
15.10.2020 Pozvánka na 16. zasadnutie mestského zastupiteľstva
15.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
14.10.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
07.10.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Technické služby mesta Trebišov
07.10.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – OSBD Trebišov
06.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
05.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
02.10.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
02.10.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
02.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
02.10.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
02.10.2020 Návrh rozpočtového opatrenia č. 5 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2020