Úradná tabuľa

27.02.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
27.02.2024 Oznámenia o uložení zásielok
27.02.2024 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
27.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Vojtech Kováč
27.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Slovenský Červený Kríž
27.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Henrieta Reicherová
23.02.2024 Oznámenia o uložení zásielok
21.02.2024 Oznámenia o uložení zásielok
21.02.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ladislav Balog
20.02.2024 Záverečné stanovisko MŽ SR k navrhovanej činnosti Využitie zemského tepla na ohrev vody pre mesto Trebišov
19.02.2024 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Estera Balogová
17.02.2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024
16.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - RNDr. Jana Halušková, PhD.
16.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Miriama Naďová
16.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Jozef Capik a Daniela Capiková
16.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Ján Michalenko
16.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Ing. Mariana Vondrášková
16.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Ing. Juraj Piecka
14.02.2024 Oznámenia o uložení zásielok
14.02.2024 Oznámenia o uložení zásielok
13.02.2024 Dodatok č. 8 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.8 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.8 Územného plánu mesta Trebišov
13.02.2024 Dodatok č. 1 k VZN č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov
12.02.2024 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Chatka“
09.02.2024 Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby „Garáž - prístavba“
09.02.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
08.02.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania „Rekonštrukcia plynovodov Trebišov,, Ruskovská“
08.02.2024 Pozvánka na 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva
08.02.2024 Oznámenia o uložení zásielok
06.02.2024 Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub drevín - Martina Fedorčáková
05.02.2024 Oznámenia o uložení zásielok

© 2024 MESTO TREBIŠOV