Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

20.01.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
20.01.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Nový Ruskov
17.01.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
17.01.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Plechotice
16.01.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
15.01.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
15.01.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Beáta Kučečková
15.01.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Marta Húdoková
14.01.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
13.01.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
13.01.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
10.01.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
10.01.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Eugen Varga
10.01.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
09.01.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
08.01.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
08.01.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
07.01.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
07.01.2020 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho konania - Rodinný dom – prístavba
07.01.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jozef Jakim, Martina Beláková
07.01.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
03.01.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
03.01.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
31.12.2019 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky – Cecília Karičková, Matúš Tipan
30.12.2019 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky – Milada Zajacová
30.12.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
30.12.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Valéria Korová
30.12.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Radka Chromá
23.12.2019 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
23.12.2019 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky – Zdenka Metenková