Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

16.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov,
15.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Širila
13.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Štefan Topoľančin
12.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – SK Automotive, s.r.o.
07.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Zlatica Petrová
07.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mgr. Silvia Rácová
07.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Jozef Bindas
02.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Tomáš Turták
02.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Richard Bačo, František Kučera, Martin Kusa
31.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
31.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
29.07.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Eva Vančová
29.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Miloš Petro
26.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Bokomláško
26.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
26.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Capík
25.07.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Jozef Gedeon
23.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Michal Uzoráš
23.07.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Amaroks s.r.o.
23.07.2019 Verejna vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Sečovce
23.07.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.07.2019 Oznámenie o uložení zásielky
22.07.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Peter Kandráč
22.07.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mária Baranyiová
22.07.2019 Stavebné povolenie na stavbu „Trebišov, V304, V530 - zriadenie TS1116-0072 s DO VNR“