Správca obsahu webového sídla

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webového sídla je Mesto Trebišov.

Kontakt: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou a obsahom webového sídla kontaktujte správcu na e-mailovej adrese: webmaster@trebisov.sk.

© 2024 MESTO TREBIŠOV