Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ Mesto Trebišov
Sídlo:

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

Štatutárny zástupca: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Telefón: +421 56 672 2665
Fax: + 421 56 672 6668
E-mail: trebisov@trebisov.sk

Kontaktná osoba

Ing. Valéria Maďarová

referentka pre obstarávanie

Telefón: +421 56 6713 374

Mobil: +421 907 611 528

E-mail: madarova.valeria@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 307

© 2024 MESTO TREBIŠOV