Prihlásiť sa

Aktuality

Prevádzka MŠ a ZŠ od pondelka 12. apríla 2021

Od 12. apríla 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ aj výchovno-vzdelávací proces v materských školách.

08.04.2021

Hlasovanie za projekt „Rekonštrukcia zvonice na Mestskom cintoríne v Trebišove“

Hlasuje sa na www.ahojkrasneslovensko.sk Každý hlasujúci má možnosť odovzdať jeden hlas z jednej e-mailovej adresy. 4 mestá s najväčším počtom získaných hlasov budú skrášlené, obnovené.

01.04.2021

Asistované sčítanie obyvateľstva je pozastavené.

Samosčítanie obyvateľov je ukončené. Asistované sčítanie je pozastavené, o jeho spustení rozhodne predseda ŠÚ SR a RÚVZ Trebišov.

01.04.2021

Prevádzkovanie MOM-iek na Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu (3. a 4. 4.)

Podľa vládou schválenej zmeny, všetky testy vykonané od 1. apríla do 4. apríla budú platiť až do 11. apríla 2021.

31.03.2021

AG TESTOVANIE POČAS TÝŽDŇA OD 1. APRÍLA 2021

Aj nadchádzajúce sviatočné dni (veľkonočné sviatky) budú pre obyvateľov Trebišova k dispozícii mobilné odberové miesta (MOM) zriadené na území mesta.

31.03.2021

Slovenská pošta ruší Poštové stredisko Milhostov, ale služby ostanú zachované

Obyvateľom MČ Milhostov bude doručovanie zásielok zabezpečovať prostredníctvom poštových doručovateľov POŠTA TREBIŠOV 1. POŠTOVÉ STREDISKO MILHOSTOV bude zrušené s účinnosťou od 1. apríla 2021.

29.03.2021

Víkendové antigénové testovanie (27. - 28. marec)

Na víkend 27. a 28. marca 2021 samospráva opäť navýši počet MOM-iek v Trebišove.

24.03.2021

Zberný dvor v Technických službách mesta otvorený od 25. 3. 2021

Od 25. 3. 2021 bude v areáli Technických služieb mesta pokračovať aj prerušený výdaj kompostérov pre občanov z rodinných domov.

22.03.2021

POČAS SČÍTANIA SA A PANDÉMIE COVID-19 SI TREBA DAŤ POZOR NA PODVODNÍKOV

Podvodníkom nejde o pomoc, ale chcú sa dostať do príbytku obete/ dôchodcu a obrať ju o peniaze či iné cennosti. PRI AKOMKOĽVEK PODOZRENÍ KONTAKTUJTE POLÍCIU NA ČÍSLE 158.

19.03.2021

Ochrana lesov pred požiarmi

Upozorňujeme Vás na zákaz vypaľovania trávy, porastov, kríkov a stromov, pretože takéto konanie každoročne spôsobuje obrovské materiálne a ekologické škody.

19.03.2021

Víkendové antigénové testovanie (20. - 21. marec)

Na víkend 20. a 21. marca 2021 samospráva opäť navýši počet MOM-iek v Trebišove.

17.03.2021

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA NA ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE

AKTUALIZOVANÉ Na území mesta Trebišov sa záujemcovia o AG testovania môžu otestovať v mobilných odberových miestach (MOM).

22.02.2021

Informácia o požiarovosti za rok 2020 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

OR HaZZ v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2020 zaevidovalo 183 požiarov.

16.03.2021

Víkendové antigénové testovanie (13. - 14. marec)

Na víkend 13. a 14. marca 2021 samospráva opäť navýši počet MOM-iek v Trebišove.

12.03.2021