Objednávky - Mesto Trebišov

Organizácia:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Táto stránka už nie je aktualizovaná.
Aktuálne zverejňované objednávky nájdete na stránke egov.trebisov.sk.

08.04.2016 Objednávky
21.03.2016 Objednávky
04.03.2016 Objednávky
25.02.2016 Objednávky
12.02.2016 Objednávky
29.01.2016 Objednávky
11.01.2016 Objednávky

© 2024 MESTO TREBIŠOV