Dotácie

Rok 2023

Názov Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie rozdiel / vrátené
SLAVOJ TREBIŠOV – futbal 200 000,00 156 000,00 156 000,00 0,00
Hokejový klub 2016 Trebišov 80 000,00 41 600,00 41 600,00 0,00
ŠK Zemplín Trebišov 48 500,00 35 100,00 35 100,00 0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 10 000,00 6 500,00 6 500,00 0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov – športová aktivita 1 750,00 1 500,00 1 500,00 0,00
OZ TJ Milhostov 4 200,00 2 500,00 2 500,00 0,00
Judo Trebišov o.z. 600,00 500,00 500,00 0,00
OZ Smeč Trebišov 600,00 300,00 300,00 0,00
Motorsport Šurmanek 1 100,00 800,00 800,00 0,00
Divadlo G 1 000,00 600,00 600,00 0,00
Hokejbalový klub Senators Trebišov 3 500,00 1 200,00 1 200,00 0,00
MOTORKARE TREBIŠOV 3 000,00 900,00 900,00 0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 4 000,00 1 700,00 1 700,00 0,00
Policajný športový klub plávania a triatlonu 3 000,00 1 400,00 1 400,00 0,00
Bedmintonový klub Trebišov 4 950,00 1 200,00 1 200,00 0,00
TJ Sokol Stredná odborná škola 500,00 400,00 400,00 0,00
Jazdecký klub Larisa Trebišov 3 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00
Občianske združenie T.I.M. Trebišov 2 700,00 1 000,00 1 000,00 0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov -Oblastný organizácia Trebišov 660,00 450,00 450,00 0,00
Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov 350,00 300,00 300,00 0,00
SPOLU 373 410,00 255 450,00 255 450,00 0,00

Rok 2022

Názov Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie rozdiel / vrátené
SLAVOJ TREBIŠOV – futbal 190 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Hokejový klub 2016 Trebišov 67 920,00 40 000,00 40 000,00 0,00
ŠK Zemplín Trebišov 38 700,00 33 750,00 33 750,00 0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 12 300,00 6 250,00 6 250,00 0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov – športová aktivita 1 850,00 1 500,00 1 500,00 0,00
OZ TJ Milhostov 3 100,00 2 000,00 2 000,00 0,00
Judo Trebišov o.z. 2 000,00 300,00 300,00 0,00
KARATE KLUB 880,00 500,00 500,00 0,00
OZ STOPA 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Kanadsko-Slovenská obchodná komora 1 000,00 750,00 750,00 0,00
Hokejbalový klub Senators Trebišov 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
MOTORKARE TREBIŠOV 2 700,00 700,00 700,00 0,00
ŠK Zemplín Trebišov – športová aktivita 880,00 600,00 600,00 0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých 3 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 3 500,00 1 700,00 1 700,00 0,00
Policajný športový klub plávania a triatlonu 900,00 900,00 900,00 0,00
Bedmintonový klub VICTORY Trebišov 2 500,00 1 200,00 1 200,00 0,00
TJ Sokol Stredná odborná škola 500,00 300,00 300,00 0,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Základná organizácia č. 38 Trebišov 900,00 300,00 300,00 0,00
Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z. 1 000,00 700,00 700,00 0,00
Jazdecký klub Larisa Trebišov 800,00 500,00 500,00 0,00
Slovenská asociácia silných mužov 750,00 350,00 350,00 0,00
Jazdecký klub Larisa Trebišov 3 000,00 500,00 500,00 0,00
SHOW DS TEAM o.z. 12 538,00 800,00 800,00 0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – Oblastný organizácia Trebišov 542,00 500,00 500,00 0,00
Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov 250,00 250,00 250,00 0,00
SPOLU 357 510,00 249 850,00 249 850,00 0,00

Rok 2021

Názov Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie rozdiel / vrátené
SLAVOJ TREBIŠOV – futbal 180 000,00 122 575,00 122 575,00 0,00
Hokejový klub 2016 Trebišov 49 500,00 12 109,00 12 109,00 0,00
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 43 000,00 13 494,00 6 583,00 6 911,00
OZ TJ Milhostov – futbal 3 800,00 3 144,00 3 144,00 0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 12 000,00 5 900,00 5 900,00 0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov – športová aktivita 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00
Hádzanársky klub ŠTART Trebišov 7 000,00 5 353,00 5 353,00 0,00
ŠK Zemplín Trebišov 15 000,00 4 902,00 4 902,00 0,00
Hokejbalový klub Senators Trebišov 2 000,00 784,00 780,57 3,43
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00
BKT Trebišov 3 300,00 2 339,00 2 339,00 0,00
Majcher-production s.r.o. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
TJ Sokol SOŠ 500,00 450,00 450,00 0,00
Slovenská asociácia silných mužov 750,00 750,00 750,00 0,00
Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z. 850,00 850,00 850,00 0,00
Klub športovej a služobnej kynológie Trebišov 1 560,00 1 300,00 1 300,00 0,00
Divadlo G 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 489,30 480,00 480,00 0,00
Klub priateľov železníc 3 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00
Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov 300,00 300,00 300,00 0,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Trebišov 300,00 300,00 300,00 0,00
Mesto Hodonín 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
SPOLU 331 699,30 190 880,00 183 965,57 6 914,43

Rok 2020

Názov Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie
SLAVOJ Trebišov – futbal 200 000,00 157 618 112 618
Hokejový klub 2016 Trebišov 19 500 11 063 11 063
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 43 000 24 420 20 140
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov – športová aktivita 1 400 1 100 1 100
OZ TJ Milhostov – futbal 4 200 4 200 4 200
BKT Trebišov 3 050 2 517 2 517
BK Victory Trebišov 2 900 1 958 1 958
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 3 900 2 309 2 309
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 10 000 5 492 5 492
SHOW DANCE 13 100 3 878 3 878
Hádzanársky klub ŠTART Trebišov 7 000 6 700 6 700
ŠK Zemplín Trebišov 15 000 4 257 4 257
ŠK Zemplín Trebišov – športová aktivita 750 550 550
Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z. 350 350 350
SPOLU 323 250 226 412 177 132

Rok 2019

Názov Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie
MAJCHER PRODUCTION s.r.o. 400  400  400 
Bedmintonový klub VICTORY Trebišov 3 000  1 123  1 123 
Gréckokatolícka cirkev farnosť Trebišov 2 980  1 500  1 500 
TJ Sokol Stredná odborná škola Trebišov 500  400  400 
Jazdecký klub Larisa Trebišov 350  350  350 
Tenisový klub JUNIOR Trebišov 3 000  2 500  2 500 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný výbor Trebišov 550  450  450 
Občianske združenie Smeč 850  800  800 
KARATE CLUB Trebišov 3 000  2 800  2 800 
Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Trebišov 1 500  1 500  1 500 
OZ Stopa 3 000  3 000  3 000 
MOTORKARE TREBIŠOV 2 000  1 800  1 800 
Spevácky zbor Corale Collegium 4 000  3 500  3 500 
Štart Trebišov 7 000  4 977  4 977 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 500  350  350 
Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Trebišov 5 3 000  2 500  2 500 
Milan Kaško 2 500  2 000  2 000 
SLAVOJ TREBIŠOV 200 000  150 520  150 520 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Milhostov 1 330  1 000  1 000 
Občianske združenie Telovýchovná jednota Milhostov 3 600  3 600  3 600 
Hokejový klub 2016 Trebišov 23 500  12 617  12 617 
Športový klub ZEMPLÍN Trebišov 15 000  3 735  3 735 
Centrum pre deti a rodiny Sečovce 10 000  3 800  3 800 
Združenie kresťanských seniorov, klub ZKS Trebišov (ÚC 8–06) 350  300  300 
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 2 900  1 560  1 560 
Bedmintonový klub Trebišov 1 950  1 768  1 768 
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 2 000  2 000  2 000 
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 43 000  32 258  32 258 
MAJCHER PRODUCTION s.r.o. 3 000  3 000  3 000 
Policajný športový klub plávania a triatlonu 2 900  2 500  2 500 
Podvihorlatský železničný spolok 300  300  300 
Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum Trebišov 2 000  1 500  1 500 
SHOW DS TEAM o.z. 12 500  2 499  2 499 
SHOW DS TEAM o.z. 600  500  500 
š.um.. 500  300  298 
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 10 000  6 043  6 043 
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 3 000  2 900  2 900 
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 1 600  1 600  911,64 
SPOLU 378 160  264 250  263 559,64 

Rok 2018

Názov Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie
Futbalový klub Slavoj Trebišov 200 000 121 652 121 652
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov 38 000 29 393 29 393
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 11 000 6 584 6 584
Hokejbalový klub ADLER Trebišov – turnaj stredných škôl 1 800 1 600 1 600
Hokejový klub 2016 Trebišov 25 850 10 880 10 880
OZ STOPA, Veľaty – Nočný beh Trebišov 2 500 2 500 2 500
Spoznaj Trebišov behom 1 300 1 300 1 300
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 2 000 1 539 1 539
SHOW DANCE 11 500 4 163 4 163
OZ SMEČ 850 850 850
MOTORKARE Trebišov 1 400 950 950
OZ Telovýchovná Jednota Milhostov 3 300 3 300 3 300
Volejbalový klub žien 1 720 1 720 1 720
Bedmintonový klub Victory 1 400 921 921
Bedmintonový klub BKT Trebišov 2 780 1 189 1 189
TJ Sokol Stredná odborná škola DSA 700 700 700
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Trebišov 450 400 400
Folklórna skupina FURMANE 1 000 500 500
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ÚNSS č. 38 Trebišov 550 350 350
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub ZKS Trebišov (ÚC 8–06) 350 300 300
KONTEXT OZ 300 250 250
Spevácky zbor Corale Collegium 2 000 650 650
Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Trebišov 5 000 3 000 3 000
HUGOLD, n.o. 3 000 3 000 3 000
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Trebišov 3 000 3 000 3 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov 400 350 350
Spolu 322 150 201 041 201 041

Rok 2017

Dotácie poskytnuté na športové aktivity

Športový klub Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie Poznámka
Futbalový klub Slavoj Trebišov 150 000 112 000 112 000  
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov 65 000 29 000 29 000  
Nohejbalový klub NK 99 Trebišov 4 500 3 000 3 000  
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 10 000 5 000 5 000  
Hokejový klub 2016 Trebišov 25 350 19 000 19 000  
OZ STOPA, Veľaty – Nočný beh Trebišov 600 500 500 kompetencia primátora
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 2 500 700 700 kompetencia primátora
KARATE CLUB Trebišov 2 000 500 500 kompetencia primátora
MOTORKARE Trebišov 1 000 500 500 kompetencia primátora
Bedmintonový klub BKT Trebišov 2 800  800  800 kompetencia primátora
OZ Telovýchovná Jednota Milhostov 800 800 800 kompetencia primátora
SPOLU 264 550 171 800 171 800  

Dotácie poskytnuté na iné ako športové aktivity

Organizácia Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie Poznámka
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Trebišov 429 350 350 kompetencia primátora
Folklórna skupina FURMANE 1 000 850 850 kompetencia primátora
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ÚNSS č. 38 Trebišov 450 300 300 kompetencia primátora
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 300 300 300 kompetencia primátora
Politickí väzni, regionálna pobočka Trebišov 300 250 250 kompetencia primátora
SPOLU 2 479 2 050 2 050  

Rok 2016

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 77 000
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov 24 500
Nohejbalový klub NK 99 Trebišov 1 500
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 3 500
Bedmintonový klub VICTORY Trebišov 600
Florbalový klub Trebišov 150
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 700
KARATE CLUB Trebišov 500
Bedmintonový klub BKT Trebišov 800
TK JUNIOR Trebišov 300
SPOLU 109 550

 

Rok 2015

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub SLAVOJ Trebišov 77 000
KARATE CLUB Trebišov 1 500
Hokejbalový klub Adler 3 000
TJ SOKOL Stredná odborná škola 200
TJ UNITOP Športový klub polície Trebišov 200
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV 1 300
Bedminton (Victory + BTK) 2 400
Hokejbal 300
Hádzanársky klub Slavoj 22 000
Florbalový klub Trebišov 200
OZ Motorkare Trebišov 500
SPOLU 108 600

 

Rok 2014

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov  90 500
Bedminton (Victory + BTK) 2 500
Mestský športový klub mládeže 56 000
Florbalový klub Trebišov 300
Hádzanársky klub Trebišov 22 000
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV 2 500
Volejbalový klub žien 2 196
TJ UNITOP športový klub polície 280
TJ SOKOL stredná odborná škola 500
SPOLU 176 776

 

Rok 2013

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 77 000
Volejbalový klub Smeč 1 635
Mestský športový klub mládeže 15 550
Hokejový klub Trebišov 31 500
Hádzanársky klub Trebišov 22 000
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV 2 000
Volejbalový klub žien 2 000
SPOLU 151 685

 

Rok 2012

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 66 000
Volejbalový klub Smeč 1 700
Bedmintonový klub Victory 600
Hokejový klub Trebišov 39 000
Hádzanársky klub Trebišov 16 000
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV 800
Nohejbalový klub 100
SPOLU 124 200

 

Rok 2011

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 74 650
Volejbalový klub Smeč 500
Bedmintonový klub Victory 300
Hokejový klub Trebišov 36 288
Hádzanársky klub Trebišov 17 830
ŠK ROMA Trebišov 1 070
Nohejbalový klub 1 500
SPOLU 132 138

 

Rok 2010

Športový klub
Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 113 784
Volejbalový klub Smeč 200
Bedmintonový klub Victory 100
Hokejový klub Trebišov 24 800
Hádzanársky klub Trebišov 22 640
ŠK ROMA Trebišov 2 225
Nohejbalový klub 1 200
SPOLU 164 949

© 2024 MESTO TREBIŠOV