Prihlásiť sa

Dotácie

Rok 2019

Názov Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie
MAJCHER PRODUCTION s.r.o. 400 € 400 € 400 €
Bedmintonový klub VICTORY Trebišov 3 000 € 1 123 € 1 123 €
Gréckokatolícka cirkev farnosť Trebišov 2 980 € 1 500 € 1 500 €
TJ Sokol Stredná odborná škola Trebišov 500 € 400 € 400 €
Jazdecký klub Larisa Trebišov 350 € 350 € 350 €
Tenisový klub JUNIOR Trebišov 3 000 € 2 500 € 2 500 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný výbor Trebišov 550 € 450 € 450 €
Občianske združenie Smeč 850 € 800 € 800 €
KARATE CLUB Trebišov 3 000 € 2 800 € 2 800 €
Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Trebišov 1 500 € 1 500 € 1 500 €
OZ Stopa 3 000 € 3 000 € 3 000 €
MOTORKARE TREBIŠOV 2 000 € 1 800 € 1 800 €
Spevácky zbor Corale Collegium 4 000 € 3 500 € 3 500 €
Štart Trebišov 7 000 € 4 977 € 4 977 €
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 500 € 350 € 350 €
Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Trebišov 5 3 000 € 2 500 € 2 500 €
Milan Kaško 2 500 € 2 000 € 2 000 €
SLAVOJ TREBIŠOV 200 000 € 150 520 € 150 520 €
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Milhostov 1 330 € 1 000 € 1 000 €
Občianske združenie Telovýchovná jednota Milhostov 3 600 € 3 600 € 3 600 €
Hokejový klub 2016 Trebišov 23 500 € 12 617 € 12 617 €
Športový klub ZEMPLÍN Trebišov 15 000 € 3 735 € 3 735 €
Centrum pre deti a rodiny Sečovce 10 000 € 3 800 € 3 800 €
Združenie kresťanských seniorov, klub ZKS Trebišov (ÚC 8–06) 350 € 300 € 300 €
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 2 900 € 1 560 € 1 560 €
Bedmintonový klub Trebišov 1 950 € 1 768 € 1 768 €
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 43 000 € 32 258 € 32 258 €
MAJCHER PRODUCTION s.r.o. 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Policajný športový klub plávania a triatlonu 2 900 € 2 500 € 2 500 €
Podvihorlatský železničný spolok 300 € 300 € 300 €
Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum Trebišov 2 000 € 1 500 € 1 500 €
SHOW DS TEAM o.z. 12 500 € 2 499 € 2 499 €
SHOW DS TEAM o.z. 600 € 500 € 500 €
š.um.. 500 € 300 € 298 €
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 10 000 € 6 043 € 6 043 €
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 3 000 € 2 900 € 2 900 €
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 1 600 € 1 600 € 911,64 €
SPOLU 378 160 € 264 250 € 263 559,64 €

Rok 2018

Názov Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie
Futbalový klub Slavoj Trebišov 200 000 € 121 652 € 121 652 €
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov 38 000 € 29 393 € 29 393 €
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 11 000 € 6 584 € 6 584 €
Hokejbalový klub ADLER Trebišov – turnaj stredných škôl 1 800 € 1 600 € 1 600 €
Hokejový klub 2016 Trebišov 25 850 € 10 880 € 10 880 €
OZ STOPA, Veľaty – Nočný beh Trebišov 2 500 € 2 500 € 2 500 €
Spoznaj Trebišov behom 1 300 € 1 300 € 1 300 €
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 2 000 € 1 539 € 1 539 €
SHOW DANCE 11 500 € 4 163 € 4 163 €
OZ SMEČ 850 € 850 € 850 €
MOTORKARE Trebišov 1 400 € 950 € 950 €
OZ Telovýchovná Jednota Milhostov 3 300 € 3 300 € 3 300 €
Volejbalový klub žien 1 720 € 1 720 € 1 720 €
Bedmintonový klub Victory 1 400 € 921 € 921 €
Bedmintonový klub BKT Trebišov 2 780 € 1 189 € 1 189 €
TJ Sokol Stredná odborná škola DSA 700 € 700 € 700 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Trebišov 450 € 400 € 400 €
Folklórna skupina FURMANE 1 000 € 500 € 500 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ÚNSS č. 38 Trebišov 550 € 350 € 350 €
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub ZKS Trebišov (ÚC 8–06) 350 € 300 € 300 €
KONTEXT OZ 300 € 250 € 250 €
Spevácky zbor Corale Collegium 2 000 € 650 € 650 €
Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Trebišov 5 000 € 3 000 € 3 000 €
HUGOLD, n.o. 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Trebišov 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov 400 € 350 € 350 €
Spolu 322 150 € 201 041 € 201 041 €

Rok 2017

Dotácie poskytnuté na športové aktivity

Športový klub Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie Poznámka
Futbalový klub Slavoj Trebišov 150 000 € 112 000 € 112 000 €  
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov 65 000 € 29 000 € 29 000 €  
Nohejbalový klub NK 99 Trebišov 4 500 € 3 000 € 3 000 €  
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 10 000 € 5 000 € 5 000 €  
Hokejový klub 2016 Trebišov 25 350 € 19 000 € 19 000 €  
OZ STOPA, Veľaty – Nočný beh Trebišov 600 € 500 € 500 € kompetencia primátora
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 2 500 € 700 € 700 € kompetencia primátora
KARATE CLUB Trebišov 2 000 € 500 € 500 € kompetencia primátora
MOTORKARE Trebišov 1 000 € 500 € 500 € kompetencia primátora
Bedmintonový klub BKT Trebišov 2 800 €  800 €  800 € kompetencia primátora
OZ Telovýchovná Jednota Milhostov 800 € 800 € 800 € kompetencia primátora
SPOLU 264 550 € 171 800 € 171 800 €  

Dotácie poskytnuté na iné ako športové aktivity

Organizácia Žiadaná výška dotácie Schválená výška dotácie Výška čerpanej dotácie Poznámka
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Trebišov 429 € 350 € 350 € kompetencia primátora
Folklórna skupina FURMANE 1 000 € 850 € 850 € kompetencia primátora
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ÚNSS č. 38 Trebišov 450 € 300 € 300 € kompetencia primátora
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 300 € 300 € 300 € kompetencia primátora
Politickí väzni, regionálna pobočka Trebišov 300 € 250 € 250 € kompetencia primátora
SPOLU 2 479 € 2 050 € 2 050 €  

 

Rok 2016

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 77 000 €
Hádzanársky klub Slavoj Trebišov 24 500 €
Nohejbalový klub NK 99 Trebišov 1 500 €
Hokejbalový klub ADLER Trebišov 3 500 €
Bedmintonový klub VICTORY Trebišov 600 €
Florbalový klub Trebišov 150 €
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov 700 €
KARATE CLUB Trebišov 500 €
Bedmintonový klub BKT Trebišov 800 €
TK JUNIOR Trebišov 300 €
SPOLU 109 550 €

 

Rok 2015

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub SLAVOJ Trebišov 77 000 €
KARATE CLUB Trebišov 1 500 €
Hokejbalový klub Adler 3 000 €
TJ SOKOL Stredná odborná škola 200 €
TJ UNITOP Športový klub polície Trebišov 200 €
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV 1 300 €
Bedminton (Victory + BTK) 2 400 €
Hokejbal 300 €
Hádzanársky klub Slavoj 22 000 €
Florbalový klub Trebišov 200 €
OZ Motorkare Trebišov 500 €
SPOLU 108 600 €

 

Rok 2014

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov  90 500 €
Bedminton (Victory + BTK) 2 500 €
Mestský športový klub mládeže 56 000 €
Florbalový klub Trebišov 300 €
Hádzanársky klub Trebišov 22 000 €
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV 2 500 €
Volejbalový klub žien 2 196 €
TJ UNITOP športový klub polície 280 €
TJ SOKOL stredná odborná škola 500 €
SPOLU 176 776 €

 

Rok 2013

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 77 000 €
Volejbalový klub Smeč 1 635 €
Mestský športový klub mládeže 15 550 €
Hokejový klub Trebišov 31 500 €
Hádzanársky klub Trebišov 22 000 €
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV 2 000 €
Volejbalový klub žien 2 000 €
SPOLU 151 685 €

 

Rok 2012

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 66 000 €
Volejbalový klub Smeč 1 700 €
Bedmintonový klub Victory 600 €
Hokejový klub Trebišov 39 000 €
Hádzanársky klub Trebišov 16 000 €
Klub stolného tenisu PLUS 40 TV 800 €
Nohejbalový klub 100 €
SPOLU 124 200 €

 

Rok 2011

Športový klub Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 74 650 €
Volejbalový klub Smeč 500 €
Bedmintonový klub Victory 300 €
Hokejový klub Trebišov 36 288 €
Hádzanársky klub Trebišov 17 830 €
ŠK ROMA Trebišov 1 070 €
Nohejbalový klub 1 500 €
SPOLU 132 138 €

 

Rok 2010

Športový klub
Poskytnutá dotácia
Futbalový klub Slavoj Trebišov 113 784 €
Volejbalový klub Smeč 200 €
Bedmintonový klub Victory 100 €
Hokejový klub Trebišov 24 800 €
Hádzanársky klub Trebišov 22 640 €
ŠK ROMA Trebišov 2 225 €
Nohejbalový klub 1 200 €
SPOLU 164 949 €