Prihlásiť sa

Rezidenčná karta

Mesto Trebišov zavádza pre občanov rezidenčné karty, ktoré im poskytnú výhody v areáli vodných športov.

Podmienky na vydanie rezidenčnej karty:

1. trvalý pobyt na území mesta Trebišov
2. splnenie záväzkov voči mestu ku 31. 12. 2018

Distribúcia

Rezidenčná karta bude občanovi Trebišova vydaná ZDARMA na základe vyplnenej a vlastnoručne podpísanej žiadosti, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle mesta www.trebisov.sk a v tlačenej podobe v podateľni MsÚ. Po splnení uvedených podmienok a následnom podaní žiadosti v podateľni MsÚ bude možné získať kartu na počkanie v podateľni MsÚ v termíne od 10. júna do 21. júna 2019, v čase úradných hodín. Od 22. júna 2019 je potrebné o kartu požiadať aj si ju vyzdvihnúť v pokladni areálu vodných športov v Trebišove (letné kúpalisko).

Pre osoby mladšie ako 15 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S PREUKAZOM POISTENCA.
Pre osoby staršie ako 15 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S OBČIANSKYM PREUKAZOM.

Tento rok môžu kartu jej držitelia využiť v areáli vodných športov na poskytnutie zľavy z ceny vstupného.  Rezidenčná karta má obmedzenú platnosť do 31. 12. 2019.

Prílohy: