Senior karta

Vážení seniori,

dovoľte prejaviť Vám vďaku a uznanie za Váš doterajší prínos pre naše mesto formou SENIOR KARTY, ktorá Vás oprávňuje využívať poskytované výhody v kultúrnych a športových stánkoch Mesta Trebišov.

SENIOR KARTU máte možnosť využívať ako bezplatnú vstupenku na vybraný typ podujatí v zariadeniach, kde je umiestnený oznam:

Ponuka a rozsah výhod bude postupne upravovaná. Základné informácie o jej využití získate najmä na tejto internetovej stránke.

V mene Mesta Trebišov a v mene svojom Vám želám príjemne strávené roky zaslúženého odpočinku. Verím, že využijete možnosti, ktoré Vám ponúkame ako prejav úcty voči Vašej osobe a úprimne sa teším na naše najbližšie spoločné stretnutia.

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

Nárok na senior kartu má občan s trvalým pobytom v meste Trebišov, ktorý dovŕšil vek 65 rokov.

Senior kartu je možné uplatniť na spoplatnených podujatiach konajúcich sa:

  • na zimnom štadióne,
  • v športovej hale,
  • vo futbalovom areáli,
  • v areáli vodných športov (letné kúpalisko).

© 2024 MESTO TREBIŠOV