Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Martina, 09.06.2021 14:17

Dobry den rada by som sa informovala ci ma mesto v plane opravit chodník na ulici ČS.armady po pravej strane smerom od VŠZP k benzinke Shell
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov každoročne opravuje a rekonštruuje viacero úsekov ciest a najmä chodníkov v meste. V súčasnom období prebiehajú prípravné práce pre rozsiahlu rekonštrukciu troch križovatiek, ako aj odstavných plôch a vnútroblokov na ulici Kutnohorskej a sídlisku Juh. Tieto práce by mali byť ukončené v priebehu budúceho roka. Následne bude mesto rekonštruovať aj ďalšie úseky ciest a chodníkov, pričom aj Vami spomínaný úsek je zahrnutý v pláne rekonštrukcie.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora mesta Trebišov

Marta Rigova, 29.05.2021 19:42

Prosím vás,chcela by som vedieť,kedy budú Dni mesta Trebišov. Totiž,chcela by som pozvať rodinu a to potrebujem dopredu vedieť.
Ďakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu platnosti epidemiologických opatrení, z ktorých vyplýva, že stretávať sa môže len obmedzené množstvo osôb, v prípade kultúrnych podujatí je to maximálne tisíc ľudí, organizovanie takého masového podujatia ako sú Dni mesta Trebišov v tomto roku neprichádza do úvahy. Mesto Trebišov prostredníctvom svojho kultúrneho strediska ponúkne pre obyvateľov Trebišova tak, ako aj po iné roky, program Kultúrneho leta (každú júlovú a augustovú nedeľu) v popoludňajších hodinách a každý piatok a sobotu filmové predstavenie – Letné kino na mestskom amfiteátri.

Veríme, že už budúci rok bude možné usporiadať Dni mesta Trebišov tak, ako to bolo zvykom spolu so sprievodnými akciami i folklórnym festivalom.
Tešíme sa na spoločné stretnutie pri kultúrnych podujatiach.

Ľubo Mičko
vedúci MsKS

Mária Hurajová, 27.05.2021 07:41

Dobrý deň,
ďakujem za "uspokujúcu" odpoveď.Mesto Trebišov isto zbohatlo sankciami a daňami, ktoré týto občania zaplatili za prihlásených psov, keď každú chvíľu majú iných. Priviazať psov na špagát namiesto opravy oplotenia pozemku je vyriešenie situácie /ozaj špagát asi nie je reťaz/.
Držanie psa na reťazi NIE JE na Slovensku zakázané. Platia však isté obmedzenia, ktoré určuje zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a ďalej upravuje vyhláška 123/ 2008 o ochrane spoločenských zvierat
Dobre mi hovorili susedia že zbytočne píšem oni sú chránení nielen zákonom ....
Mária Hurajová

Odpoveď

Dobrý deň

na základe Vášho predchádzajúceho podnetu sme spravili všetko tak, aby nedochádzalo k páchaniu priestupkov, v súlade so zákonom sme využili všetky kompetencie a právomoci MsP. Na Váš ďalší podnet musím zareagovať nasledovne: Mestská polícia Trebišov nezodpovedá za oplotenie súkromného pozemku ani za údajné priviazanie psíka alebo psov na špagát. Tento podnet posúvame na kompetentný orgán, ktorým je v tomto prípade Štátna veterinárna správa.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

Mária Hurajová, 24.05.2021 07:25

Dobrý deň,
pripájam sa k požiadavke ohľadom umiestnenia kamerového systému na konci ulice Budovateľská.
Ďakujem!

Odpoveď

Dobrý deň

ubezpečujem Vás, že v uvedenej lokalite sa s kamerou počíta. V tomto období samospráva nedisponuje finančnými prostriedkami na rozšírenie mestského kamerového systému. Aktuálne je predmetný priestor monitorovaný zvýšenou hliadkovou činnosťou MsP. Lokalita Budovateľskej ulice je plánovaná do ďalšej etapy rozširovania kamerového systému ako prioritná.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

Mária Hurajová, 18.05.2021 08:02

Prosím o okamžité odobratie psov z cigánskeho rohového domu na Budovateľskej a Hradišskej ulici.
Celé dni psy sú vonku na ulici, takže máte strach tade chodiť a hlavne celú noc sa asi navzájom hryzú, kňučia, zavýjajú. Dnes v noci sa utíšili asi o tretej ráno takže sa vôbec nedá spať a ráno o šiestej potrebujete vstať do práce. Číslo 159 som skúšala asi 5 krát od jednej v noci ale pravdepodobne nepoznám Vašu pracovnú dobu lebo to bolo márne. Keď ich idete upozorniť, keďže ich tam býva asi milión samozrejme pes nemá majiteľa.
Ďakujem!

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe zaslania podnetu Vám približujeme situáciu rohového domu na Budovateľskej a Hradišskej ulici. Niekoľko psov je prihlásených, ďalšie majú stanovený termín na prihlásenie. Majitelia však už boli viackrát upozornení, dokonca im bola udelená sankcia, a to opakovane. Mestská polícia naďalej kontroluje a monitoruje uvedenú ulicu tak, ako aj iné ulice, kde sú zaznamenané nedostatky, zjednáva nápravu a rieši rôzne vzniknuté situácie.
Naďalej sme Vám k dispozícii na bezplatnej linke 159, podozrenia z priestupku tak môžete nahlásiť každý deň v čase od 06:00 do 22:00.

Mgr. Peter Pipa
poverený vedením MsP Trebišov

Zuzana, 26.05.2021 10:10

Dobry den prosim Vas co sa planuje robit na detskom ihrisku za bytovkou 2222 Komenskeho? Za skolkou su koliky uz dlhsiu dobu a teraz sa vrtaju diery z druhej strany.
Dakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov v blízkej dobe na spomínanom detskom ihrisku osadí oplotenie, ktoré bude slúžiť na ochranu zdravia a lepšiu bezpečnosť pre deti.

Mgr. Michaela Dučová
referentka pre regionálny rozvoj, MsÚ

Dáša Kasardová, 14.05.2021 10:15

Dobrý deň! Chcem sa opýtať kedy sa budú kosiť trávniky na Ul.Cukrovarskej. Tráva je už veľká množia sa komáre, kliešte. Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

Cukrovarská ulica je v pláne kosenia na piatok 21.5.2021.
https://www.trebisov.sk/oznamy/25341


Technické služby mesta Trebišov

Viliam Maďar, 04.05.2021 15:43

Ocenili by sme keby ste opravili rampy alebo postavili normálny skatepark, určite mesto má peniaze aj na to keď stále sa stavajú nové projekty

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov sa zapojilo do výzvy Fondu na podporu športu o poskytnutie finančného príspevku na projekt Revitalizácia športového areálu Slavoj. Jedným z bodov žiadosti o poskytnutie externého finančného grantu je aj nová plocha na skateboardové ihrisko.

Ing. Jozef Ferjo
odd. výstavby a majetku MsÚ

Gabriela, 11.05.2021 21:54

Dobrý deň, chcela by som sa informovať dokedy budú naši spoluobčania okupovat celý park?? Nikdy tu toto nebolo, čo teraz... Je síce pekné, že mestský policajti ich vyhnali z detského ihriska... No bohužiaľ to vyriešili inak a rozťahali sa po celom parku... Cely ostrovček každá jedna lavička je obsadená partiami deciek a celych rodin... A vôbec sa nevedia správať slušne, vulgárne nadávajú slušným okoloidúcim ľuďom, fotia si nás a doslova otravujú... 4 hliadky v parku a nikto nič?? Myslím že nie som jediná, ktorej to vadí... Dakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

k dnešnému dňu neevidujeme na bezplatnej linke MsP č. 159 žiaden podnet, ktorého obsahom by boli Vami uvádzané skutočnosti. Bráničku do priestoru ostrovčeka mesto odomklo až po významnejšom uvoľnení opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou. MsP Trebišov však môže a aj musí zasahovať iba v súlade s platnými zákonmi o obecnej a mestskej polícii. Každú zistenú skutočnosť, ktorá hraničí s priestupkovým konaním, je potrebné bezodkladne nahlásiť na bezplatnú linku MsP Trebišov č. 159. V rámci reakcie na tento podnet zároveň vyjadrujeme poďakovanie za pozitívne slová na prácu hliadok MsP.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

L. K., 11.05.2021 10:12

Dobrý deň, prosím vedenie mesta a mestskej polície o zváženie zavedenia mestského kamerového systému aj na konci ul. Budovateľskej, vzhľadom na narastajúci počet incidentov krádeží a porušovania domovej slobody. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kamerový systém na území mesta Trebišov sa vždy zavádza na základe vyhodnotenia danej situácie, po kooperácii s OO PZ Trebišov a podľa aktuálnych projektových výziev EÚ. Momentálne mesto Trebišov nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na realizáciu Vašej žiadosti, avšak nie je vylúčené, že v budúcnosti bude možnosť umiestnenia bezpečnostnej kamery aj vo Vami spomínanej lokalite, keďže aj v ďalšom období mesto plánuje rozšírenie a modernizáciu MKS. Čo sa týka zvýšeného pohybu osôb, ktoré sa dopúšťajú protiprávneho konania v okolí Vášho obydlia, uvádzame reakciu - v danej lokalite hliadky MsP vykonávajú hliadkovú činnosť priebežne, počas stanovenej pracovnej doby MsP. Aj napriek tomu Vás žiadam, aby ste v prípade zvýšeného počtu podozrivých osôb ihneď kontaktovali bezplatnú linku 159.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

Helena, 10.05.2021 17:52

Dobrý deň.Chcem sa spýtať kompetentných, že kedy sa urobí nejaký poriadok s neprispôsobivými občanmi nášho mesta. Okolo Tesca je jedno veľké smetisko, niečo katastrofálne. Poriadková služba si sedí na lavičke a nikoho neupozorní.Prečo niečo nevymyslíte? Dajte ako dozor ľudí čo sú zaevidovaní na úrade práce,alebo to nejak inak riešte. Situácia v našom meste je pod úroveň, treba sa hanbiť za okresné mesto. Svinčik a humus. Vám to nevadí...?!

Odpoveď

Dobrý deň,

každý jeden deň sa podobnými prípadmi MsP intenzívne zaoberá, rieši a zabezpečuje verejný poriadok v rámci celého mesta. Zvýšený počet hliadok MsP je práve pri problémových OC, a samozrejme, tam pôsobí aj Rómska poriadková služba, ktorá má však obmedzené kapacity a právomoci, čo sa týka plnenia niektorých úloh.
Konkrétne pri OC TESCO nemôže MsP Trebišov kapacitne zabezpečiť nepretržitý dohľad, pretože je potrebný aj iný výkon činnosti, preverenie ďalších denných podnetov a riešenie rôznych situácií. Priestor pri prevádzke TESCO Trebišov je súkromným pozemkom, MsP tak môže dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku, ale ak už je priestor znečistený, je potrebné to nahlásiť priamo OC TESCO prostredníctvom SBS služby a upratovacej služby. Preto Vám odporúčam v tejto veci sa obrátiť aj na vedenie OC Tesco Trebišov. Doposiaľ MsP Trebišov nezaznamenala konkrétny podnet porušovania verejného poriadku na linke 159 v tejto lokalite. V budúcnosti bude preto lepším variantom, keď zavoláte priamo na tel. č. 159 a nahlásite danú udalosť na operačné stredisko MsP.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

Miroslav, 10.05.2021 20:06

Píšem opakovane, na otázku spred mesiaca ste vôbec nereagovali. Stojisko na odpad č. 32 na ul. Škultétyho nie je dlhodobo uzamykateľné a tak sa stalo verejným smetiskom. Obyvatelia okolitých rodinných domov neustále nosia odpad na toto miesto - napr. 9.5. pred polnocou krívajúci starší muž z ul. Palárikovej 1krát plný fúrik a 2krát po 1 vreci odpadu. Taktiež luxusnejšie autá sa tu bežne pristavia a vyložia vrecia a tašky s odpadom, po upozornení ešte vulgárne reagujú. To už nehovorím o nákupnej horúčke Cigánov po dobu 24 hod. denne a to napriek pandémii. Búchajú s "KVALITNE" zhotovenými dverami do stojiska a vyhadzujú triedený odpad z nádob. Mestská polícia sa občas objaví, cez okno auta /asi dodržiavajú zákaz vychádzania - ale z AUTA???/zakričia "vypadnite" a pokračujú preč, Cigáni sa po ich odchode vrátia. Bude to mesto riešiť?

Odpoveď

Dobrý deň,

riešením odpadovej politiky sa mesto Trebišov spolu s Technickými službami mesta intenzívne a dlhodobo zaoberá. Jedným z krokov zlepšenia tejto problematiky bolo vybudovanie kontajnerových stojísk, ktoré sú prispôsobené na mechanické uzamykanie, ďalším nákup farebných kontajnerov určených na separovaný odpad a ich umiestnenie do novovybudovaných stojísk.

Významným prvkom samosprávy bolo aj, od 1. januára 2021, zavedenie systému množstvového zberu komunálneho odpadu v meste Trebišov. Vzhľadom na javy, ktoré opisujete vo Vašom podnete, občania, pre ktorých je určené stojisko, v spolupráci so správcom daného bytového domu, mestom a Technickými službami mesta, pristupujú k montáži iných spôsobov uzamykania, napr. elektromagnetickému, čo sa javí účinné a komfortné. Pri realizácii tohto spôsobu je možné využiť finančné prostriedky fondu opráv, a zároveň na základe žiadosti mesto Trebišov prispeje sumou 100 € (platca DPH) alebo 120 € (bez DPH) na montáž uzamykania. Po zrealizovaní uzamykania Technické služby osadia do stojiska senzorové osvetlenie. Bližšie informácie poskytne Ing. Fekete tel. 0908500894 - TS mesta.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Alena Čontofalská, 10.05.2021 22:47

Dobrý deň,
Je možné v blízkosti zelene (ulica Šrobárova a železničná trať) zriadiť kôš na psie exkrementy? Napr. na hranici ulíc Hviezdoslavova/Šrobárova (parcela č. 4393)
V tejto časti mesta (ulice J. Husa, Ľ. Podjavorinskej, P.O. Hviezdoslava a časť Komenského) chýbajú takého koše. Poďľa označenia je najbližší kôš pri svetelnej križovatke.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov navýšili na území mesta počet košov na psie exkrementy. Štvrtok 20. mája ich umiestnili v týchto lokalitách:
1 ks na križovatku ulíc Hviezdoslavova - Šrobárova,
2 ks na Ul. T. G. Masaryka (pri potravinách Milk-agro)

Majitelia psov, ktorí uhradia/ resp. už uhradili vyrubenú miestnu daň za psa, si môžu vyzdvihnúť balíčky na psie exkrementy v pokladni Mestského úradu v Trebišove počas úradných hodín pokladne

Technické služby mesta Trebišov

občan mesta, 03.05.2021 11:01

Dobrý deň
poprosím odpoved na otazku.
Ako to bude tohto roku s pridelovaním miktrot. sackov a rukavic od Mesta pre tých ktorí platia dan za psa? Hlavne kolko kusom sáčkov a kolko ks rukavíc na jedneho psa a kde si to psickári mozu vyzdvihnúť. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

majitelia psov, ktorí uhradia, resp. už uhradili vyrubenú miestnu daň za psa, si môžu vyzdvihnúť balíčky na psie exkrementy v pokladni Mestského úradu v Trebišove počas úradných hodín pokladne.

Balíček pre psičkára obsahuje: 365 ks igelitových vrecúšok a 365 ks jednorazových rukavíc. Tento balíček získavajú len platitelia dane za psa žijúci v bytových domoch raz ročne.

Mesto Trebišov

Ružena Eľková, 19.04.2021 12:01

Chcem sa opýtať ako to je s úľavou z poplatku za TKO pre seniora, ktorý žije v rodinnom dome. Vek seniora je 94 rokv.

Odpoveď

Dobrý deň,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 168/2020, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. 1. 2021, nerieši zníženie poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby staršie ako 62 rokov.
V predmetnom VZN mesta sa o znížení a odpustení poplatku píše v Článku 8 - Zníženie poplatku a Článku 7 - Odpustenie poplatku. Celé znenie je dostupné na TU:
VZN č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - MESTO TREBIŠOV (trebisov.sk)

odd. finančné MsÚ

Eva Capikova, 18.04.2021 08:04

V zmluve na rekostrukciu podia amfiteatra je cena 20000 eur, v minulosti ho rekonstruovali iba za 4000. Cena je 4x premrstena. Kde je zverejneny vykaz vymer?

Odpoveď

Dobrý deň,

zmluva o dielo bola uzatvorená na základe riadneho verejného obstarávania na základe podkladov spracovaných projektantom a rozpočtárom. Necenený výkaz výmer je zverejnený spolu so Zmluvou o dielo.

S pozdravom

JUDr. Martin Galgoczy
vedúci kancelárie primátora MsÚ

Anton Dula, 08.04.2021 10:29

Po nahlásení 2. týždňovej periódy vývozu TKO sme začali nádobu vykladať v párny týždeň. Neskôr pribudla zelená nálepka na nádobe ,,nepárny týždeň". Podľa čoho sa teda máme riadiť, aby sme neporušili frekvenciu vývozu.

Odpoveď

Dobrý deň,

informácie o spôsobe vývozu komunálneho odpadu a prípadných zmenách frekvencie boli uverejnené jednak na oficiálnom webovom sídle mesta Trebišov, aj na komunikačnej platforme mesta na sociálnej sieti FB. Konkrétne informácie boli prenesené na farebné nálepky, ktoré boli nalepené na zberné nádoby, t. z., že je potrebné riadiť sa práve nimi.

Linky na príspevky o tejto téme:
https://www.trebisov.sk/oznamy/25169
https://www.trebisov.sk/oznamy/25087

Technické služby mesta Trebišov

Marian Manasil, 01.04.2021 08:21

Prosím vedenie mesta aby presetrila (ma tam mesto kamerovy systém) KTO ÚMYSELNE HÁDŽE VRECE Z KOMUNÁLNYM ODPADOM PRED STOJISKO!! JE LENIVÝ SI OTVORIŤ!!! TO SA DEJE OD DŇA KEĎ BOLO STOJISKO NA ul. NEMOCNIČNÁ UZATVORENÉ... HNEĎ OKOLO HLAVNEJ CESTY!!!

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedenú lokalitu monitoruje kamerový systém mesta, ale záznam sa
ukladá len na 7 dní.
Predmetné verejné priestranstvo a kontajnerové stojisko mestská polícia denne monitoruje. So spomínaným prípadom sme sa však nestretli, nezaznamenala ho ani operátorka kamerového systému. Z dôvodu záujmu MsP o uvedený
podnet a jeho operatívne riešenie odporúčam pisateľovi, aby bezprostredne
po zistení v podnete uvedeného konania občanov volal na bezplatnú tel. linku 159 a informoval operačného dôstojníka MsP, ktorý prijme adekvátne opatrenia a súčasne preverí kamerový záznam z predmetného stojiska.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

Juraj Levický, 07.04.2021 21:15

Dobrý deň,
bol som očkovaný vakcinou Pfaiser.
Druhu dávku som mal dostať 12.4.2021, na po týždni mi bolo oznámené SMS správou, že na druhu dávku musím počkať.
K dnešnému dňu som nedostal avizo kedy mi bude podaná druha dávka.
Prosím o vysvetlenie dôvodu.
Juraj Levický, Humenné

Odpoveď

Dobrý deň,

zverejňujeme reakciu MUDr. Juraja Bazára, riaditeľa NsP Trebišov, Svet zdravia, a. s.

Situácia, ktorú popisuje pán Levický nám nie je neznáma. U časti očkovancov sa skutočne vyskytuje problém s tým, že nedostali SMS notifikáciu o termíne podania druhej dávky vakcíny. Treba však povedať, že objednávací systém neprevádzkuje NsP Trebišov, a. s., ale NCZI (Národné centrum zdrav. informácií a štatistiky). My ako očkovacie centrum v systéme vidíme údaje objednaných pacientov, ale nemáme vedomosť o tom, či dotyční občania dostali, alebo nedostali SMS, prípadne e-mailovú notifikáciu o termíne podania druhej dávky, keďže tieto notifikácie odosiela systém NCZI, nie očkovacie centrum.

Ak teda občania takúto SMS informáciu nedostanú v obvyklom čase 4 týždňov po podaní 1. dávky, mali by sa obrátiť na Call centrum NCZI (kontakty sú zverejnené na stránkach korona.gov.sk, kde je aj prihlasovací formulár na vakcináciu) a riešiť problém s nimi.
Považujem za dôležité uviesť, že prípadný niekoľkodňový posun podania 2. dávky vakcíny neovplyvňuje v negatívnom zmysle jej účinnosť.

MUDr. Juraj Bazár
riaditeľ nemocnice
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a. s.
Svet zdravia a. s.

Denisa S, 22.03.2021 11:03

Dobrý deň,
chcem sa informovať, či sa v trebišovskej nemocnici budú očkovať aj ľudia pod 70 rokov... kým na ostatnom území je možné sa prihlásiť do čakárne už od 55 rokov, v TV je to možné iba ak máte 70 a vyššie..
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

zverejňujeme odpoveď riaditeľa NsP Trebišov, a. s.:

NsP Trebišov, a. s. prevádzkuje očkovacie centrum, v ktorom očkujeme vakcínou od firmy Pfizer BioNTech. Prideľovanie vakcín pre jednotlivé vakcinačné centrá, a teda aj určenie toho, ktoré vakcinačné centrum akou vakcínou očkuje, je v kompetencii MZ SR.

Objednávací systém na očkovanie prevádzkuje NCZI v spolupráci s MZ SR. Keďže v zmysle aktuálne nastavených pravidiel je pre očkovanie občanov pod 70 rokov určená vakcína od spoločnosti Astra Zeneca, v objednávacom systéme sa občanom mladším ako 70 rokov zobrazujú len tie centrá, ktoré očkujú (aj) vakcínou od Astra Zeneca. Keďže v Trebišove touto vakcínou neočkujeme, občania mladší ako 70 rokov „nevidia" naše očkovacie centrum a nevedia sa ani prihlásiť do virtuálnej čakárne.

Je veľmi pravdepodobné, že tak ako budú na celoštátnej úrovni postupne prichádzať na rad ďalšie mladšie vekové skupiny na očkovanie, bude sa meniť aj nastavenie objednávacieho systému a aj do Trebišova sa budú môcť objednať na vakcináciu aj mladší občania.

Za NsP Trebišov, a. s., ako prevádzkovateľa vakcinačného centra, by som chcel vyjadriť našu maximálnu snahu o zaočkovanie čo najväčšieho počtu obyvateľov nášho regiónu.


MUDr. Juraj Bazár
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Trebišov a. s.

Mária Čierna, 18.03.2021 11:34

Som majiteľom domu, ktorý má zvod dažďovej vody do kanálu-má viac ako 30 rokov.
Podľa EU by sa mala dažďova voda spotrebovať na vlastnom pozemku.
Chcem sa opýtať či je v Trebišove - naša firma ,príp. mesto., ktorá by takéto stavby projektovala , prípadne aj realizovala. Radšej zaplatím našej trebišovskej firme.
Neviem, kto by mi to mohol urobiť?
Ďakujem za radu, možno pomôže aj iným.

Odpoveď

Dobrý deň,

riešenie problematiky dažďovej vody je veľmi variabilné a rozhodne závisí od pomerov na konkrétnom pozemku/ stavenisku.
Kvalifikované posúdenie a návrh technického riešenia - či už spôsob odvedenia vody, alebo vodozádržné opatrenia - je v kompetencii odborne spôsobilej osoby, projektanta.
Realizáciu stavebných prác je potrebné zveriť stavebnej firme, ktorá má certifikát na stavbu kanalizácie, vodovodov, prípadne aj vodohospodárskych stavieb (ak navrhované riešenie spĺňa kritériá).

V Trebišove a v bezprostrednom okolí je viacero oprávnených projektantov, aj dodávateľov stavebných prác, na ktorých sa môžete obrátiť.
Mesto Trebišov, resp. Mestský úrad Trebišov, nemôže verejne odporúčať jednu konkrétnu firmu alebo skupinu firiem.

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

Stanley Snajper, 12.01.2021 08:54

Aký má zmysel pri harmonograme vývozu TKO Pondelok-Streda-Piatok-Sobota sobotňajší vývoz, keď od posledného vývozu(piatok)uplynie iba 24hod.
Ostatné intervaly sú 48hod. Kontajnery sa tak z Piatka na Sobotu naplnia iba spolovice, čiže budeme platiť za vývoz vzduchu. Je to zámer na vytvorenie finančnej rezervy na vývoz odpadu, za ktorý niektoré skupiny obyvateľov neplatia vôbec?
Vzorec na výpočet ceny za TKO:
objem kont. x cena za liter x frekvencia vývozu/počet obyvateľov na stojisko=cena na os./rok

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické služby mesta Trebišov, ako organizácia zabezpečujúca vývoz komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek odpadu na území mesta Trebišov, na základe dlhoročných skúsenosti, navrhla mestu Trebišov pri tvorbe VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi frekvenciu vývozu v prípade bytových domov tak, ako je aj uvedené vo VZN. Frekvencia vychádza z potreby vývozu odpadu v rôznych obdobiach roka, na základe toho bola určená priemerná potreba vývozu komunálneho odpadu, z čoho vzišlo stanovenie frekvencie. Frekvencia vývozu, počet nádob a cena za liter odpadu je v súlade s platnou legislatívou, rešpektujúc zákonom stanovené minimálne objemy zberných nádob a minimálne frekvencie.

Technické služby mesta Trebišov

Andrea, 24.02.2021 14:10

Dobrý deň, chcem sa spýtať z akého dôvodu sa včera z dvora na T.G. Masaryka ( pri Milk Agre) zrezávali stromy. Minulý rok nám bolo povedané, že sú zdravé. Alebo niekomu vadili?
A či budú tieto stromy nahradené inými ako to väčšinou býva.

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 23.2.2021 došlo k výrubu 4 kusov smrekov podľa rozhodnutia vydaného na základe žiadosti dôverníčky vchodu 1523/11. K žiadosti bola priložená aj prezenčná listina s podpismi nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu. Žiadateľ je povinný zrealizovať náhradnú výsadbu - 4 kusy drevín druhu jarabina vtáčia - do 12 mesiacov.

Ing Milan Kakaš
TS mesta Trebišov

Ján Kočiš, 08.03.2021 17:27

Bola tu položená otázka ohľadom triedenia odpadu. Mám doplňujúcu. Aktivačna pracovníčka chodí po meste s vozíkom zbiera smetie zametá bordel vyprázdňuje smetné koše a potom všetok bordel pri najbližšom smetnom stojisku do jednej nádoby. Je jedno či tam má papier, plasty alebo sklo. Toto nikto nekontroluje. Prečo?

Odpoveď

Dobrý deň,

jednotlivé zložky odpadu, ktoré sú vhodné na separovanie, musia spĺňať podmienky stanovené legislatívou a takisto spoločnosťami, ktoré odoberajú takýto odpad.
Vzhľadom na to, že odpad, ktorý sa nachádza v košoch rozmiestnených po meste, je znehodnotený znečistením, nie je možné ho ukladať ako vytriedený odpad.
Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov umiestnili minulý rok na najfrekventovanejších miestach nášho mesta, teda na Ul. M. R. Štefánika, v blízkosti OR PZ, pri NS Berehovo a na Severnom námestí - štyri súpravy separačných košov, do ktorých môžu občania vyhadzovať separované zložky odpadu (kov, plast, sklo). Pri správnom separovaní nedochádza k znečisteniu. V takom prípade sa vykonáva zber separovaného odpadu.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta

Ľubomír .K, 04.03.2021 17:22

Dobrý den prosíme o opravu verejného osvetlenia na sadovskej ulici pri moste

Odpoveď

Dobrý deň,

rekonštrukcia verejného osvetlenia na Sadovskej ulici je naplánovaná na prvý polrok 2021, keďže v uvedenej lokalite je potrebné vykonať rozsiahle práce súvisiace s uložením cca 400 metrov elektrického kábla do zeme.

TS mesta Trebišov

Zuzana, 11.03.2021 13:40

Dobrý deň, prosím Vás od kedy plánuje mesto začať so separovaním kuchynského odpadu? Ďakujem pekne.

Odpoveď

Mesto plánuje spustiť službu zbierania kuchynského odpadu v priebehu mesiaca apríl 2021.

JUDr. Martin Galgoczy
Vedúci kancelárie

Vierka J., 13.03.2021 15:57

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako správne triediť odpad (plasty,kovy).Koncom minulého roka v informačnom liste prišiel leták , v ktorom bolo napísané,že k plastom idú aj kovy, kartónové obaly od mlieka a džúsov, čo bola novinka,lebo dovtedy boli kovy osobitne a tetrapaky sa zbierali s papierom. Ale začiatkom tohto roku, keď prišiel rozpis zberu triedeného odpadu na rok 2021,tak sa zas osobitne zbiera plast, kovy a tetrapaky su opäť pri papieri. Ja by som rada správne triedila,ale naozaj neviem ako to teda je. Vďaka

Odpoveď

Dobrý deň,

všetky zložky odpadu, ktoré je možné separovať, je potrebné vytriediť osobitne, keďže aj ich zber vykonáva zberová spoločnosť v rôznych, konkrétne stanovených dňoch.
Rozpis základných komodít, určených na separovanie, je uvedený v Pláne vývozu separovaných zložiek, ktorý bol distribuovaný do všetkých domácnosti v meste. V ňom však nastala nedopatrením jedna chyba, a to pri zaradení tetrapakových obalov, kde je ich zber odporúčaný k papieru. Tento nedostatok bol uvedený na správnu mieru zverejnením opraveného Plánu vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2021 na webovom sídle mesta – https://www.trebisov.sk/mestske-organizacie/technicke-sluzby/harmonogram-vyvozu-komunalneho-odpadu

Obaly od džúsov a mlieka je potrebné umiestniť do kontajnera spolu s plastovým odpadom.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta

Martina Tobiašova, 11.03.2021 17:59

Dobry den mna by zaujimalo ci budete davat aj nove smetné koše? Kedze doteraz sme mohli pouzivat nasu nádobu a teraz ste sa rozhodli ze budete vynášať len 120litrove koše tak neviem mam si v tejto dobe covidu kupovat dalsiu smetnu nádobu lebo vedenie uz nevie co by vymyslelo? Poplatok za smetie mame jake by sme byvaly vo Švajčiarsku
A zaujimalo by ma koľkokrát sa vynášajú tóny odpadu z osady a kto to plati ?
Lebo mi platíme za vsetko a cim dalej tym viac

Odpoveď

Dobrý deň,

MsZ v Trebišove prijalo VZN č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v ktorom sú určené pravidlá a prostriedky pri nakladaní s odpadmi, okrem iného aj nádoby so stanoveným objemom, ktoré sa majú používať. V prípade fyzických osôb v rodinných domoch sú to zberné nádoby s objemom 110 l a 120 l.

Používanie 110 a 120 litrových nádob nie je v meste Trebišov novinkou. Povinnosť používať nádoby len s touto uvedenou kapacitou v rodinných domoch bola v platnosti minimálne od roka 2013. Ak ste teda doteraz používali inú nádobu, tak ste ju používali v rozpore s platným VZN mesta. Pripomíname, že používanie, resp. ukladanie odpadu do inej než mestom určenej nádoby je sankcionovateľné až do výšky 1500 EUR.

Každá domácnosť v rodinnom dome má nárok na vypožičanie smetnej nádoby a jej výmenu v 5 ročnom intervale. Nádobu si tak môžete vyzdvihnúť v Technických službách mesta Trebišov.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu je areál TS mesta Trebišov, z dôvodu pandemických opatrení, pre verejnosť uzavretý. Určite však môžete kontaktovať stredisko odpadového hospodárstva na tel. čísle 0908 500 894, kde s Vami danú situáciu vyriešia.

Obyvateľom spomínanej lokality, rovnako ako aj iným obyvateľom mesta Trebišov, je každoročne vyrubovaný poplatok za odpad podľa rovnakých pravidiel.


Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

JUDr. Martin Galgoczy
právnik

Milan Onisik, 09.03.2021 10:11

Plánuje mesto Trebišov predložiť nejaké projekty k Plánu obnovy ,aby sme aj my využili tieto finančné zdroje ?

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe údajov Ministerstva financií SR sa Plán obnovy a odolnosti SR zameriava na päť hlavných priorít:
- zelená ekonomika (2 170 mil. €),
- vzdelávanie (800 mil. €),
- veda, výskum a inovácie (700 mil. €),
- zdravie (1 450 mil. €),
- efektívna verejná správa (1 030 mil. €).

Celkovo je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd €.

Ministerstvo si k tvorbe tohto strategicky dôležitého dokumentu prizvalo za okrúhly stôl široké spektrum odbornej verejnosti vrátane zástupcov samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácií, ale aj zástupcov relevantných ministerstiev.

Konečný termín na zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30. apríl 2021. Termín implementácie reforiem a investícií je v rámci Plánu obnovy stanovený na jún 2026.

Počas tohto obdobia bude aj mesto Trebišov reflektovať na výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Pre mesto Trebišov budú prioritami, a to aj s ohľadom na kompetencie samospráv, predovšetkým projekty zamerané na zelenú ekonomiku (znižovanie energetickej náročnosti mestských objektov, aktivity zamerané na odpadové hospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj), vzdelávanie (modernizácia materských a základných škôl) a samozrejme efektívnu samosprávu (rozširovanie prvkov elektronizácie samosprávy, budovanie informačných systémov a pod.).

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

Anna, 10.03.2021 13:36

dobrý deň, rada by som sa opýtala k téme výmeny vodomerov za nové s diaľkovým odpočtom. Rozumiem dôležitosti montáži len chcem vedieť aký rozdiel je medzi ciahovaním a výmenou. Nakoľko v protokole o montáži vodomera je zaznamenaný ako dôvod montáže "na ciah" ale fakturovaná je výmena. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

bytové vodomery patria medzi určené meradlá, pretože sú používané na podružné merania spotrebovaného množstva vody u spotrebiteľa súvisiace s platbami. Interval metrologickej kontroly (ciachovania) určených meradiel sa stanovuje vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 2019
Vodomery namontované po účinnosti spomenutej vyhlášky sa overujú v intervaloch : na studenú vodu každých 5-rokov a na teplú vodu každých 5-rokov. Vodomery namontované pred účinnosťou vyhlášky t. j pred 1. augustom 2019 sa overujú v intervaloch : na studenú vodu každých 6-rokov a na teplú vodu každé 4-roky.
V praxi to znamená, že po uplynutí doby platnosti overenia (ciachu) treba vodomer vymeniť za vodomer spĺňajúci požiadavky legislatívy. V súčasnosti u našich klientov meníme vodomery po dobe uplynutia platnosti overenia (ciachu ) z praktického hľadiska za nové (takmer nulová chybovosť, nižšia ovplyvniteľnosť vodomera nepoctivými klientmi) a v prípade odsúhlasenia vlastníkmi za nové s rádiovým odpočtom dát.


Ing. Marián Číž
konateľ spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o.