Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Ŕebeka Širáková, 26.09.2019 11:11

Dobrý deň
Chcela by som sa spýtať ohľadom renovácií chodníkov v meste. Bude sa opravovať aj chodník pred bytovkou Tržná 1492/12

Odpoveď

Dobrý deň.

Chodník pred bytovým domom na Tržnej ul. 1492/12 nie je predmetom opráv mestských komunikácií, ktoré aktuálne realizuje firma Colas a. s. Predmetný chodník však je zaradený do zoznamu chodníkov určených na opravu v ďalšom období.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Rebeka Širáková, 26.09.2019 12:47

Dobrý deň
Chcela by som sa spýtať ohľadom renovácií chodníkov v meste. Bude sa opravovať aj chodník pred bytovkou Tržná 1492/12?

Odpoveď

Dobrý deň.

Chodník pred bytovým domom na Tržnej ul. 1492/12 nie je predmetom opráv mestských komunikácií, ktoré aktuálne realizuje firma Colas a. s. Predmetný chodník však je zaradený do zoznamu chodníkov určených na opravu v ďalšom období.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Juliana Lúčková, 20.09.2019 18:50

Kedy sa začne konečne robiť to parkovisko a príjazdové cesty za Komenského 1682? Bolo mi povedané v mojej predchádzajúcej otázke, že je to zaradené ako PRIORITA v tomto roku. Ja len že už je polovica septembra fuč, onedlho mrazy...

Odpoveď

Dobrý deň.

Príjazdová cesta za BD 1682 na Komenského ulici je súčasťou opráv mestských komunikácií, ktoré aktuálne realizuje, po ukončenom procese verejného obstarávania, firma COLAS Slovakia a. s. Košice. Pracovníci firmy vykonávajú opravu podľa harmonogramu vypracovaného zhotoviteľom, s prihliadnutím na optimálne využitie potrebnej techniky, aby sa predišlo jej neúčelným presunom. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec mesiaca október 2019. Výstavbu parkoviska budú realizovať pracovníci stavebnej a pracovnej skupiny mesta. Do konca 39. kalendárneho týždňa by malo byť ukončené verejné obstarávanie na stavebný materiál, následne mesto začne so stavebnými prácami.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku

Ing. Anton Lačný, 19.09.2019 11:17

Dobrý deň, žiadam Vás o okamžité odstránenie nedostatkov ktoré vznikli pri rekonštrukcii chodníka na ulici Štúrova. Dnes 19.9. ráno po ulici chodila skupina 4 vedúcich, ktorí majú na starosti uvedené práce, ale aby okamžite dali odstrániť hlinu z kanalizačného - uličného vpustu, šachty, ktorý pri týchto prácach zaniesli pred popisným číslom 3, to nikto z nich neurobil a ani na výtku - upozornenie p. Zlatohlavej nereagoval. Chcem iba upozorniť predstaviteľov mesta že uvedená kanalizácia je v správe mesta, a v prípade, vzniku škôd po prípadných záplavách si budeme nárokovať náhradu škody od mesta. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Štvrtok 19.9.2019, za účasti zhotoviteľa a zástupcu mesta Trebišov, bola vykonaná kontrola doteraz prevedených stavebných prác za účelom riešenia a odstránenia nedostatkov pred položením asfaltu na východný chodník na Štúrovej ulici. Zemina od uličného vpustu pred BD 3 (súpisné číslo) bola odstránená v priebehu uvedeného dňa. Ďalšie uličné vpusty budú vyčistené v blízkom období.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku

Miroslav, 16.09.2019 17:41

Dobrý deň, dňa 19.7.2019 som po tretíkrát žiadal o opravu prepadávajúceho sa chodníka na ul.Škultétyho 1945/8, pričom jedna z posledných odpovedí Ing. Bogdu bola, že oprava sa uskutoční do konca mesiaca august 2019, neviem, či máme rovnaký kalendár, ale dnes je 16.9. a situácia sa nezmenila...má táto stránka nejaký význam a dôveryhodnosť??? Nebolo by prinajmenšom aspoň slušné upozorniť a zdôvodniť, prečo to nejde?

Odpoveď

Dobrý deň.

Ospravedlňujeme sa za nedodržanie termínu opravy predmetných chodníkov. Táto činnosť je medzi plánovanými úlohami. Pracovníci, ktorí mali opravu realizovať, boli plne vyťažení inými, aj neplánovanými, ale pritom neodkladnými prácami pri zabezpečovaní opráv budov vo vlastníctve mesta. A tiež pri realizovaní stavebných úprav v budovách mesta v rámci prípravy priestorov na prenájom. Opravu chodníkov stavebná skupina mesta zrealizuje v priebehu októbra 2019.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

stanislav Nagy, 18.09.2019 22:23

Dobrý deň na sídlisku Kpt Nálepku sa natieralo ohradisko okolo smetiakov, prečo iba jedno bolo natreté a druhé ostalo odstrasujuce? ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

na novovybudovanú betónovú plochu budú umiestnené dve zrenovované klietky na kontajnery a následne tam budú umiestnené kontajnery na zmesový komunálny odpad a separovaný odpad. Stará klietka na kontajnery už nebude k dispozícii.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

Jozef, 15.09.2019 14:25

Pri koľajach na ulici Csl.Armady 98 sa začala vytvárať nelegálna skládka, zároveň je to uz par rokov bývajú tam (asi bezdomovci) množstvo odpadu v okolí sa zvyšuje.
Domy su v katastrofalnom stave na zrutenie.bude sa stym niečo robit?

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci TS mesta Trebišov preverili uvedený podnet a nelegálnu skládku odstránili.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

M.S, 12.09.2019 20:08

Dobrý večer,
Chcem sa opýtať kedy sa bude pokračovať v oprave cesty na Zvonárskej ulici v Milhostove.Práce sú zrealizované len po budovu, v ktorej sa nachádza POŠTA

Odpoveď

Dobrý deň,

s opravou poškodeného cestného asfaltu na Zvonárskej ulici pracovníci TS mesta pokračovali aj v priebehu 38. kalendárneho týždňa.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

Občan ktorému je zima, 20.09.2019 18:41

Dobrý deň.Vedeniu a pánovi kotolnikovi nevadí vôbec že už chladno je vecerami keď západné slnko a v bytovkách je zima??Či až tak šetrí mesto aby potom lekárne mali tržby keď deti ochorejú?Inde dávno radiátory sú teplé keď príde večer a u nás sa vyhovárajú že kotol je tak nastavený a v tedy pôjde keď pár dní za sebou taká zima?Tak nech ten kotol nastavia inak podľa vonkajších teplôt.

Odpoveď

Dobrý deň,

dodávky tepla do domácností v meste Trebišov zabezpečuje Trebišovská energetická, s.r.o. V zmysle Vyhlášky 152/2005 sú splnené všetky podmienky na dodávku tepla. Dnes, t. j. pondelok 23. 9. 2019, Trebišovská energetická, s.r.o. začína s vykurovaním objektov v Trebišove.

Ing. Gabriela Zámborská,
prevádzková riaditeľka Trebišovská energetická, s.r.o.

stanislav Nagy, 18.09.2019 22:19

Dobrý deň mám otázku prečo mestská polícia začala dávať pokuty pred obchodným domom oproti omw pumpe veď čo pamätám od nepamäti tam autá parkujú a hoci ako vodičovi z povolania mi to tiež vadí kam ty úbohý vodiči majú ak si chcú nakúpiť zaparkovať pri otrasom parkovaní v TV a vidím oveľa horšie priestupky a tie sa neriešia a nepíšte mi aby som stále volal ak vidím priestupok lebo týka sa to nedotknutelnych ľudí

Odpoveď

Dobrý deň.

Mestská polícia preveruje každý oznam od občanov a rovnako to bolo aj v prípade oznamu o nesprávnom parkovaní pred Vami uvedeným objektom. Hliadka zistila niekoľko priestupcov, ktorí boli riešení v zmysle platnej legislatívy. Avšak ani v jednom prípade nebol priestupok riešený uložením blokovej pokuty. Objasňovanie priestupkov príslušníkmi mestskej polície patrí medzi základné úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Pri určení druhu sankcie a jej výmery policajti prihliadajú na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, takže Vašu emočne ladenú poznámku o akejsi nedotknuteľnosti jednotlivcov považujem za nerelevantnú.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

Anton KORYTKO, 04.09.2019 14:30

Dobrý deň prajem.
Pýtam sa prečo nie sú kontajnery na triedený odpad rozmiestnené po celom meste plošne. Kto by mal záujem svoj odpad triediť, tak nemá možnosť.

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnom období mesto realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa 1100 l kontajnerov na separovaný odpad. Zároveň sa prostredníctvom Technických služieb mesta realizuje výstavba 52 stojísk na kontajnery na celom území mesta, kde budú umiestnené aj kontajnery na separovaný odpad. Celý proces plánuje mesto zrealizovať do konca prvého kvartálu 2020.

Miroslav Davala
námestník TS mesta Trebišov

Peter Olsavský, 05.09.2019 13:05

Dobrý deň, všimol som si že pred časom boli maľované priechody v meste. Nebolo by možné namaľovať biele čiary oddeľujúce parkovacie miesta na žel. resp. autobusovej stanici na verejných parkoviskách? Vodiči tam parkujú veľmi nedisciplinovane a áut by sa tam vošlo oveľa viac. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

obnova vodorovného značenia v meste sa realizuje spravidla v jarných mesiacoch, pretože najmä po uplynutí zimného obdobia, z dôvodu zimnej údržby komunikácií, dochádza k poškodeniu značenia. Technické služby mesta vykonali obnovu vlastnými prostriedkami na značnej časti územia mesta. Tá ďalšia je naplánovaná opäť na jar.


Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Jozef, 05.09.2019 10:09

Dobrý deň, pri bytovke na ulici Komenského 2136/69 je vyschnutý ihličnatý stromček. Poprosil by som o jeho výrub. Taktiež je potrebné orezať okolité stromy, ktoré zasahujú do okien. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb (TS) mesta Trebišov odstránili predmetnú drevinu pondelok 9.9.2019. Orez stromov zasahujúcich do fasády a okien byt. domu bude vykonaný počas mesiaca september.

Mgr. Mário FAZEKAŠ
TS mesta Trebišov

Jarmila Pajtasova, 30.08.2019 14:29

Dobrý deň
Zaujímalo by ma z akého dôvodu sa nekosila celé leto lúka pri poliach na sídlisku Juh
Toto sa nestalo ešte ani jeden rok!!
Trava skoro meter vysoká,toľko komárov, kliešťov a vselijakeho hmyzu čo sa tam nachádza ..všetko do bytu to lieta ..,deti nemôžu behať tam večne len okolo áut behajú, nehovorím o psoch že dorezane labky majú čo taká je ostrá a suchá ta tráva.Prosim skúste ešte kým je teplo raz pokosiť.. ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie lúky za sídliskom Juh prebieha v režime biodiverzitných plôch. Prvé kosenie na lúke (spravidla v mesiaci jún) slúži ako suché krmivo pre zvieratá v hospodárskom stredisku Technických služieb mesta. Druhá kosba bude vykonaná v aktuálnom mesiaci september. Zmena kosenia plochy nie je samoúčelná. Výber biodiverzitnej lúky bol podmienený vhodnou lokalitou, ktorá je z nášho pohľadu vhodná (nízka frekvencia pohybu ľudí a premávky). Biodiverzitné lúky prinášajú viacero výhod: ochladzovanie prostredia v letných mesiacoch oproti bežne koseným plochám, zadržiavanie zrážkovej vody a prachových častíc, poskytnutie útočiska rôznemu hmyzu, drobnému vtáctvu a najmä opeľovačom rastlín - včely, čmeliaky, motýle, možnosť rozmnožovania širokého spektra lúčnych rastlín.
V režime biodiverzitných lúk pracuje na Slovensku viacero miest: Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno ... Zastavenie straty biodiverzity patrí aj medzi priority EÚ a mestá sú rovnako povinné k tomuto cieľu prispievať. Vzhľadom na meniacu sa klímu mesto Trebišov chce aj týmto spôsobom prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov Trebišova.

Mgr. Mário FAZEKAŠ
hospodárske stredisko TS mesta Trebišov

Jano, 19.08.2019 14:54

Je alebo bude v primeranom čase zo strany vedenia mesta vyvíjana iniciatíva na riešenie odstrašujúceho stavu Námestia P.B. Romana, hlavne budovy bývalého Hotela Tokaj a celého priľahlého priestoru, ktoré bolo v minulosti vyhľadávanym centrom mesta Trebišov nielen pre občanov mesta, ale bolo známe aj ďaleko za hranicami okresu. Od roku 1990 žiadne vedenie mesta sa nepokúsilo o nápravu a občanov o prípadných zámeroch a možnostiach prinávrátiť tomuto centru jeho pôvodnú príťažlivosť nikto neinformoval. Skutočnosť, že priestory nie sú t.č.prípadne majetkom mesta nezbavujú vedenie mesta povinnosti začať meniť tento alarmujúci stav.

Odpoveď

Dobrý deň,

stav verejného priestranstva na Námestí Š. Boleslava Romana skutočne nie je dobrý. Azda je zbytočné vyhovárať sa na chyby minulosti, na neodborné a možno aj pochybné jednanie niektorých ľudí spred štvrťstoročia.

Treba však na genézu vzniku súčasného stavu pamätať.

Kameňom úrazu je aktuálny majetkovo-právny stav. Parcelné hranice prechádzajú síce kľukato, ale neomylne stredom plochy námestia. Východná časť sa nedá riešiť bez západnej a opačne. Základom akéhokoľvek riešenia je majetkovo-právne vysporiadanie, alebo dohoda vlastníkov pozemkov o spoločnom postupe.

Zároveň treba pravdivo a otvorene konštatovať, že mesto (rovnako, ako ktorýkoľvek iný verejnoprávny subjekt) má pri platnej legislatíve minimálne možnosti zasahovať do vlastníckych práv súkromných právnických alebo fyzických osôb. Vlastníci bývalého hotela Tokaj aktuálne nepredložili žiaden zámer ani koncepciu rekonštrukcie, prípadne novej výstavby na pozemku.

V súčasnosti mesto Trebišov pripravuje projektovú dokumentáciu na revitalizáciu a zateplenie budovy starého KaSS (v objekte KaSS sa nachádza o. i. aj mestská tržnica), po realizácii zámeru, počas roka 2020, minimálne časť priestoru Námestia Š. Boleslava Romana získa krajší a dôstojnejší vzhľad.


Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

Ingrida, 03.09.2019 10:04

Dobrý deň chcela by som sa spýtať kam sa treba obrátiť keď kolo bytovky na Komenského 2211/25 behajú potkany deti sa tam hrajú a tie potkany si kľudne behajú kto to má na starosti .
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v prípade, ak sú v priestoroch okapového chodníka diery po hlodavcoch, je potrebné kontaktovať správcu bytového domu.

Odporúčame teda požiadať vášho bytového dôverníka, aby daný problém riešil so správcom bytového domu.

Ing. Jozef KEREŠTAN
vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany

Ingrida, 05.09.2019 17:58

Chcela by som sa poďakovať za vsetkych psickaroch z ulice Komenského za nový kôš na psie exkrementy

Ingrid, 22.08.2019 15:25

Dobrý deň chcem sa spýtať nedalo by sa na sídlisko Komenského 2211/25 umiestniť kôš na psie extrementy . Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu bol štvrtok 5. 9. 2019 umiestnený kôš na psie exkrementy v uvedenej lokalite.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

Mgr. Vlasta Roháčová, 31.07.2019 00:06

Dobrý deň,
nevedela som, že opravy mestských chodníkov treba hlásiť, či žiadať opravu...
Ak sa plánuje oprava chodníkov b.d.1945 pri vchodoch 8 a 10, bolo by logické urobiť opravu celého chodníka, najmä na rohu Škultétyho a Školská, kde chodí množstvo ľudí či už teraz na kúpalisko, na futbalové zápasy, na trhy, do parku.... chodník je celkom rozbitý, nerobí česť mestu...

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto má spracovaný zoznam poškodených ciest a chodníkov, na základe ktorého sú vyberané mestské komunikácie na opravu. Zoznam je spracovaný pracovníkmi mesta v súčinnosti so zástupcami Technických služieb mesta Trebišov, ako správcom mestských komunikácií, a to na základe poznania stavu komunikácií, vykonaných obhliadok, interpelácií a podnetov poslancov a občanov mesta.
Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný. Výber ciest a chodníkov na opravu schvaľuje Komisia výstavby a majetku a mestské zastupiteľstvo. Aktuálne sa budú opravovať chodníky a cesty, ktoré mali byť opravené v rámci opráv 2. etapy 2018, ale ich opravu vtedajšie mestské zastupiteľstvo neschválilo.

Na sídlisku Škultétyho mesto opraví vnútrosídliskové chodníkové časti. Verejné obstarávanie je vo fáze vyhodnocovania súťažných návrhov a výberu zhotoviteľa. Mesto má záujem v krátkej budúcnosti opraviť čo najväčšie množstvo poškodených komunikácií. Chodníky na uliciach: Škultétyho a Školská evidujeme v zozname chodníkov, ktoré vyžadujú opravu aj nový asfaltový povrch. Vzhľadom na rozsah poškodenia predpokladáme ich zaradenie a schválenie v najbližšom navrhovanom zozname opráv. O čase opráv a výbere komunikácií, ktoré sú určené na opravu, rozhodnú komunálni poslanci v Trebišove.

Prístupové chodníky k vchodom č. 8 a 10 BD 1945, ktoré sa pred vstupnými schodmi prepadávajú, budú opravené pracovníkmi mesta.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

obcan, 05.08.2019 18:45

Dobrý den, čítam ohlasy na podnet p. Romana ohľadom stromu na komenského.
Prosím uverejnite môj podnet ohladom problemu. lebo sa neviem nakontaktovať na reakciu pre odkaz pre starostu.
Vieme ho podporiť aj ostatní a pomôcť pri vysádzaní inej zelene.

Odpoveď

Dobrý deň,

výsadba nových stromov v parku, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v ÚZPF SR pod číslom 1/9, je možná len po odsúhlasení Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach.
Mesto Trebišov má od novembra 2016 zinventarizovaných 972 kusov stromov rastúcich pri peších komunikáciách. Návrh starostlivosti o tieto dreviny vypracoval arborista Ing. Martin Kolník. Inventarizácia drevín a ich hodnotenie je spracované vizuálne a odborným posúdením stavu dreviny. Vizuálnym posúdením nie je možné odhaliť skryté defekty, a tak isto nie je možné odhaliť poškodenia a defekty na koreňoch bez viditeľných príznakov na povrchu pôdy (plodnice húb, trhliny...).

Ešte k odpovedi ohľadom poškodzovania áut živicou na Komenského ulici:

Predmetný strom je zdravý jedinec a jeho výrub nie je opodstatnený. V prípade, ako uvádzate, že znečisťuje autá v čase nepriaznivých poveternostných podmienok, odporúčame neparkovať v jeho blízkosti.
Mesto Trebišov vytvorilo v októbri minulého roka 11 nových parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti predmetnej dreviny. Borovica na fotografiách v žiadnom prípade nie je inváznou, t. j. nepôvodnou drevinou, ktorá sa agresívne šíri, čím ohrozuje pôvodné dreviny na Slovensku.

Ing. Eva Bučková, odd. výstavby a majetku
Ing. Milan Kakaš, hospodárske stredisko Technických služieb mesta Trebišov

Pavol, 20.08.2019 12:10

Chcel by som sa opýtať kompetentnych že z akého dôvodu technické služby realizujú vývoz smetia už v čase 03.00h.Jedná sa konkrétne o komenského ulicu.Jedná sa o rušenie nočného kľudu obyvatełov ktorý sa potrebujú v noci vyspať a ráno ísť do zamestnania. Tak tiež by som rád vedel z akého dôvodu sa vyprázdňuje len jeden kontajner keď tu máme konkrétne dve. Ide o akési šetrenie??? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

vývoz komunálneho odpadu v skorých ranných hodinách je bežnou praxou vo všetkých mestách. Realizuje sa to tak z dôvodu zabránenia prípadným dopravným zápcham počas rannej dopravnej špičky. Na základe pokynov sú vyprázdňované vždy všetky kontajnery. Pracovníci Technických služieb mesta boli upozornení na uvedenú skutočnosť.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

Anton, 29.08.2019 00:26

Kupil som dom v Trebisove mam tu aj trvaly pobyt.Kam mozem nosit stavebny odpad z domu?Stare dvere ,okna ,tehly a pod..Dakujem za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

stavebný odpad, dvere, okná a pod. je možné uložiť na Zbernom dvore Technických služieb mesta Trebišov za poplatok v zmysle zákona.

Miroslav Davala
Technické služby Trebišov

Marián, 12.08.2019 10:35

Dobrý deň, ako to vyzerá z rekonštrukciou plavárne.

Odpoveď

Dobrý deň,

aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebnej časti. Po ukončení procesu verejného obstarávania mesto Trebišov podpíše s víťazným uchádzačom zmluvu a bude sa môcť začať so stavebnými prácami na ďalšej etape rekonštrukcie objektu.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

Števo, 18.08.2019 20:20

Chcem sa spýtať, akú dlhu dobu ešte bude vysielať na kablovke BPTV na stanici Očko bez obrazu, poplatky sa zvyšujú ale kvalita klesá, ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu slabého záujmu abonentov o program stanice „OČKO" bol tento program už dávnejšie vyradený zo základnej programovej ponuky káblovej televízie Bytového podniku mesta Trebišov.

JUDr. Ján Šipoš
riaditeľ Bytového podniku mesta Trebišov

Vladimír Kmeť, 13.08.2019 17:39

Opakovane sa domáhame vyčistenia miestnej komunikácie na ulici Strednej od posypového materiálu na zimnú údržbu, ktorý sa tu nazhromaždil za celé roky.Podotýkame, že miestna komunikácia slúži aj ako chodník.Je s odstránením tohto posypového materiálu nejaký problém ?

Odpoveď

Dobrý deň,

pri obhliadke uvedenej lokality bolo zistené, že na povrchu vozovky sa nachádza minimálne množstvo takého materiálu, ktoré sa používa aj na údržbu vozoviek v zimnom období. Nakoľko tento materiál sa nachádza v póroch asfaltového povrchu, nijakým spôsobom neohrozuje bezpečnosť premávky. Aj napriek tomu Technické služby mesta Trebišov zabezpečia jeho odstránenie v maximálnej možnej miere. Zároveň Technické služby mesta žiadajú obyvateľov, aby v prípade, ak využívajú miestnu komunikáciu na zloženie stavebného materiálu, najmä kamennej drviny a ostatných sypkých komodít, zabezpečili odstránenie zvyškov týchto materiálov z vozovky.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa, Technické služby mesta Trebišov

Erik Tipan, 13.08.2019 12:18

Dobry den, nemoholo by mesto opravit oplotenie pri kotolni medzi ulicami Komenskeho a Berehovska? Romsky spoluobcania chodia srat do priestorov medzi kotolnou a kominom. Celý kopec smrdi od hovien! Dakujem s pozdravom Erik

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto prostredníctvom technických služieb vykoná v najbližších dňoch opatrenia na zamedzenie nežiaducich javov v uvedenej lokalite.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

katka, 23.07.2019 19:33

Dobry den. Nakolko byvam nedaleko OMV a vnoci počuť strašne nadávky krik volala som uz aj mesku policiu ale nič. Nakolko je v byte teplo sa tak nedá spat syn sa mi na to budi. Da sa to dajak riešiť. Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

hliadky MsP monitorujú bezpečnostnú situáciu v meste priebežne, počas služieb. V mesiacoch júl a august vykonávajú mestskí policajti službu do 02:00 hod., v prípade narušenia verejného poriadku alebo nočného pokoja je potrebné oznámiť to na linku 159. Dňa 25.07.2019 bol vykonaný pohovor s pracovníkmi čerpacej stanice OMV, ktorí boli poučení, aby v prípade narušenia verejného poriadku alebo rušenia nočného pokoja okamžite oznámili vec na linku 159.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Viktória, 05.07.2019 16:38

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať či je možné pomôcť mladým rodinám s deťmi,ktoré nemajú kde bývať.je plno prázdnych bytov a domov,prečo ich bytový podnik neprenajme?Nás necakane majitelia dali do mesiaca vysťahovať máme malé deti a prenájmy niesu a preto moja otázka znie je možné aby mesto v tomto probléme pomohlo?na koho sa obrátiť alebo má človek v ťažkej situácii skončiť na ulici?Ďakujem za zverejnenie a dúfam aj za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

zasielame Vám reakciu na otázku, ktorú ste zadali na webovom sídle mesta:

Pri prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu sa postupuje podľa VZN Mesta Trebišov č. 114/2012 s účinnosťou odo dňa 1.8.2012.
Podľa uvedeného VZN č. 114/2012, Čl.3 – Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, bodu 3.2. – Žiadateľ si musí podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu písomnou formou na predpísanom tlačive. (uvedené tlačivo nájdete na našej internetovej stránke www.trebisov.sk, v sekcii „vybavenie úradných záležitostí“ a podsekcii „Nájomné byty“)
Podľa bodu 3.3. – Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu musí spĺňať tieto podmienky:
a./ je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života,
b./ má trvalý pobyt na území mesta Trebišov minimálne 3 roky,
c./ nie je v meste Trebišov vlastníkom ani nájomcom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie,
d./ spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem,
e./ nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov; uvedené ustanovenie sa nemusí uplatniť, ak žiadateľ využíva inštitút osobitného príjemcu.
f./ súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov.
Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, odporúčame Vám podať si žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.
O prideľovaní mestských nájomných bytov rozhoduje Komisia bytová na základe VZN č. 114/2012, Čl. 4.3., ktorá po preskúmaní jednotlivých žiadostí zaradených do zoznamu na určenie nájomcu navrhne primátorovi nájomcu. Primátor mesta určí nájomcu bytu.

Mesto Trebišov zabezpečuje dočasné ubytovanie v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii, nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Bližšie informácie o podmienkach pre prijatie do zariadenia Mestská ubytovňa získate na sociálnom oddelení Mestského úradu v Trebišove.
Mesto Trebišov spolupracuje s verejnými ako aj neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v meste Trebišov, ide o zariadenia Kotva n. o., Trebišov, Slovenský červený kríž Trebišov, Lumen Trebišov ako aj ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti sociálnych služieb. Zariadenie Lumen Trebišov má od 1.6.2019 zriadený Útulok pre rodičov a pre jednotlivcov s dieťaťom, ktorý poskytuje ubytovanie na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Bližšie informácie získate v zariadení Lumen Trebišov, ul. Jilemnického 1707/1, Trebišov, kontaktná osoba: Ing. Mgr. Papáková.

Oddelenie sociálnych vecí

Nagyová, 25.07.2019 12:36

Dobrý deň, kde nájdeme program Dní mesta Trebišov 2019? Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

po skompletizovaní programu bude program Dní mesta Trebišov zverejnený na webovom sídle mesta, Mestského kultúrneho strediska, rovnako aj v tlačenej podobe na plagátoch a pútačoch v meste a okolí.

Ľubomír Mičko
vedúci MsKS

Alena, 25.07.2019 15:10

Dobrý deň.
Chcem poprosiť o opravu verejného osvetlenia v Milhostove č. d. 98. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha funkčnosti VO bola odstránená dňa 25.7.2019.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov