Prihlásiť sa

Mestská polícia

Mestská polícia Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Prízemie v budove Mestského úradu v Trebišove

Náčelník MsP
Mgr. Miroslav Cabada
Tel: +421 56 6713 385
Mobil: +421 915759463
Email: nacelnik@trebisov.sk

Referent pre priestupky
Ing. Ján Chovanec

Tel: +421 56 6713 315
Mobil: +421 915 098 255
E-mail: chovanec@trebisov.sk

Referent poverený riadením výkonu služby
Mgr. Rastislav Čornanič

Tel: +421 56 6713 332
Mobil: +421 918 765 020
E-mail: cornanic@trebisov.sk

Referent pre Mestský kamerový systém a dispečing
Eduard Horovský
Tel: +421 56 6713 340
E-mail: horovsky@trebisov.sk

Operačný policajt
Bezplatná linka 159

Tel: +421 56 6713 340
Mobil: +421 905 592 172
Email: mpolicia@trebisov.sk

Prílohy: