Prihlásiť sa

Odpadové hospodárstvo

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU - 110/120 L ZBERNÉ NÁDOBY – RODINNÉ DOMY

Pondelok:

M. R. Štefánika, Poštová, Švermova, I. Krasku, Záhradná, Bitúnková, 29. augusta, Duklianskych hrdinov, Jarková, 8. marca, Budovateľská, Hradišská, Ondavská

Utorok:

Gorkého, Rybárska, Dobrovoľnícka, J. Jesenského, Kapušanská, Paričovská, Májová, Lesná, Petrovová, Muškátová, Roľníckeho povstania, Ružová, Východná, Západná, Jarná, SNP, Dargovská, Hviezdna, Gagarinová, Slnečná, Stredná

Streda:

Milhostov, Mlynská, Nižnianska, Repná

Štvrtok:

T.G.Masaryka, Sládkovičova, Stavebná, Krajná, Slovenská, A.Dubčeka, Čeľovská, Konečná, 17.novembra, Svätoplukova, J.Záborského, J.Kráľa, Kalinčiakova, Puškinova, Šafárikova, Čsl. armády

Piatok:

Varichovská, Moyzesova, Palárikova, Parková, Kvetná, Športová, Radová, Krátka, Hollého, Lúčna, Košická, Agátová, Drehňovská, Orgovánová, Kukučínova, Ternavská, Rastislavova, L.Svobodu, Pribinova, Sadovská

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU - 1100 L ZBERNÉ NÁDOBY – BYTOVÉ DOMY

Pondelok – Streda – Piatok - Sobota


HARMONOGRAM ZBERU VYTRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU – PAPIER, PLAST, SKLO - BYTOVÉ DOMY:

Vytriedené zložky komunálneho odpadu: papier, plast a sklo sa zbierajú prostredníctvom trojkomorových, štvorkomorových a 1100 l kontajnerov  určených na separovaný odpad, rozmiestnených na jednotlivých sídliskách mesta. Vývoz týchto kontajnerov sa realizuje podľa potreby.


HARMONOGRAM ZBERU VYTRIEDENÝCH  ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU - PAPIER, PLAST, SKLO A KOV - RODINNÉ DOMY:

Na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mesto alebo obec povinné zabezpečiť separáciu odpadových komodít vznikajúcich v domácnostiach pri tvorbe komunálneho odpadu.

Na základe toho bol vypracovaný zberový kalendár na vývoz separovaných komodít - PAPIER, SKLO, PLAST a KOV z rodinných domov v meste Trebišov.

Vývoz separovanej komodity PAPIER a SKLO sa bude uskutočňovať v predposlednom týždni daného mesiaca - stále vo štvrtok.

Vývoz separovanej komodity PLAST a KOV sa bude uskutočňovať počas posledného týždňa v mesiaci - stále vo štvrtok.

Technické služby mesta Trebišov žiadajú občanov mesta, aby svoj separovaný odpad vyložili pred rodinný dom do 7.00 hod.!

Online premiéra unikátneho filmu PET KAJAK PROJEKT si môžete pozrieť:
- na portáli www.outdoorfilmy.sk
- odkaz na film: https://www.outdoorfilmy.sk/filmy/pet-kajak-projekt-splav-dunaja-na-kajaku-z-plastovych-flias/

Film nesie veľmi dôležité a aktuálne posolstvo pre slovenskú verejnosť.

Prílohy: