Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky.

Počet poslancov mesta Trebišov je 24.

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

© 2024 MESTO TREBIŠOV