Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet mesta Trebišov (ďalej len „PR“) predstavuje demokratický nástroj, ktorý umožňuje aktívne zapojenie obyvateľov Trebišova priamo do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia mesta Trebišov (ďalej len „mesta“) sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Cieľom mesta je prostredníctvom PR:

  • vytvoriť nový vzťah medzi samosprávou a občanmi, čo v praxi znamená formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania obyvateľov mesta, s cieľom priblížiť fungovanie samosprávy širokej verejnosti,
  • vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste;

Prostredníctvom PR obyvatelia mesta rozhodujú, ako bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci jedného kalendárneho roka na občianske projekty.

Prejsť na hlavnú stránku

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

  1. Projekt, ktorý chcete podporiť, označte tlačidlom "Vybrať projekt".
  2. Je potrebné vybrať si 3 projekty. Každý projekt dostáva len 1 hlas. Vybrané projekty sa Vám objavujú vpravo hore v boxe "Vybrané projekty". V tejto fáze ešte môžete meniť projekty, obsah "košíka" sa dá ľahko zmeniť.
  3.  Keď máte všetky projekty vybrané, kliknite na "Hlasovať".
  4. Otvorí sa formulár s názvom "Hlasovať".
  5. Po vyplnení tohto formulára zadajte číslo Vášho mobilného telefónu. Kliknete na "Poslať overovací kód".
  6. Následne bude na Vami zadané telefónne číslo zaslaný kód formou sms. Ten vpíšete do formulára, ktorý finálne odošlete cez tlačidlo "Poslať". 

                                               Zaslanie SMS JE BEZPLATNÉ. 
 

Projekt je realizovaný v spolupráci s WellGiving,o.z., ktoré poskytlo mestu Trebišov systém "hlas občanov" spolufinancovaný z prostriedkov EU ESF a OP EVS.

© 2024 MESTO TREBIŠOV