Prihlásiť sa

Mestský úrad

Adresa sídla

Mestský úrad
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

IČO: 00331996
DIČ: 2020773590

Kontaktné informácie

E-mail: trebisov@trebisov.sk

Informátor - vrátnica
Tel.: +421 56 6713 339

Sekretariát prednostu
Tel.: +421 56 672 2157
Mobil: +421 915 790 360
E-mail: vaskova.maria@trebisov.sk

Sekretariát primátora
Tel.: +421 56 672 2665
Mobil: +421 918 765 286
E-mail: kanuscakova.ivana@trebisov.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Trebišov
Číslo účtu: 19325622/0200
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 11.30 h   12.00 - 15.30 h
Utorok 7.30 - 11.30 h   12.00 - 15.30 h
Streda 7.30 - 11.30 h   12.00 - 15.30 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 11.30 h   12.00 - 15.30 h

Pokladničné hodiny

Pondelok 8.00 - 11.30 h   12.00 - 15.00 h
Utorok 8.00 - 11.30 h   12.00 - 15.00 h
Streda 8.00 - 11.30 h   12.00 - 15.00 h
Štvrtok 8.00 - 11.30 h   12.00 - 13.00 h
Piatok 8.00 - 11.30 h   12.00 - 15.00 h

Mestský úrad zabezpečuje organizačné, administratívne a hospodárske veci mestského zastupiteľstva, primátora, mestskej rady, komisií MsZ a Výboru mestskej časti Milhostov.

Mestský úrad zabezpečuje výkon originálnej pôsobnosti samosprávy (originálne kompetencie) aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy (prenesené kompetencie).

Mestský úrad najmä

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a je podateľňou a výpravňou písomností,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ, MsR, komisií a výboru,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
  • pripravuje návrhy a vykonáva uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta,
  • odborne a metodicky usmerňuje mestom zriadené organizácie a založené spoločnosti.

Prílohy: