Hlavný kontrolór

Mgr. Martin Kohut

hlavný kontrolór

Telefón: +421 56 6713 342

Mobil: +421 915 759 524

E-mail: kohut.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 409

Hlavný kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č. 79/2023 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 17.4.2023.

Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá jej výkonu a úlohy hlavného kontrolóra stanovuje § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

© 2024 MESTO TREBIŠOV