Zmluvy - Mesto Trebišov

Organizácia:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Povinne zverejňované zmluvy sú od 31.03.2022 v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.

Odkaz na Centrálny register zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/6275911-sk/mesto-trebisov/?order=32

Zverejnenie zmluvy na webovom sídle mesta po 31.03.2022 je len informatívne.

Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Andrej Sčensný
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ján Bálint
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ladislav Mako
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ing. Monika Vyhnalová
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Peter Širák
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Mária Semanková
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Adam Janoško
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Milan Bodnár
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Jaroslav Ivanoc
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Michal Breza
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ing. Ján Barilla
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Milan Kovalčík
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
MUDr. Vladimír Dančák
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
JUDr. Jozef Mokáň
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Mgr. Bianka Mezeiová
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Helena Šurabová
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Vladimír Horňák
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Maroš Sucs
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Božena Tylková
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Mgr. Daniela Molnárová
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ján Guzelák
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ing. Peter Kovalík
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Eugen Varga
Zverejnené:
22.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Príkazná zmluva
Partner:
Anna Regrutová
Zverejnené:
21.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o reklame a propagácii
Partner:
MIRATO s.r.o.
Zverejnené:
19.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o poskytnutí dotácie
Partner:
Jazdecký klub Larisa Trebišov
Zverejnené:
19.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2022
Partner:
AGROKOM -PLUS, spol. s r.o.
Zverejnené:
18.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice
Partner:
Perun Elektromobility s.r.o.
Zverejnené:
18.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 70/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 13.07.2022
Partner:
Judita Kučečková
Zverejnené:
18.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o poskytnutí dotácie
Partner:
Slovenská asociácia silných mužov
Zverejnené:
16.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Obchodná zmluva
Partner:
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o.
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o poskytnutí dotácie
Partner:
Jazdecký klub Larisa Trebišov
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o reklame a propagácii
Partner:
CONROP SK s.r.o.
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Mgr. Mikuláš Sidor
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Mgr. Veronika Ďuristová
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
František Mindžák
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ing. Marián Kolesár
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Jozef Zbojovský
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Mgr. Radoslav Kostura
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Mgr. Martin Begala
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Jolana Sabová
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Maroš Štefan
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Janka Václavská
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Daniela Zbojovská
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Antónia Greškovičová
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Silvia Anderková
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ján Giba
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Josef Míček
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Juraj Bumbera
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf
Názov:
Zmluva o výpožičke
Partner:
Ján Giba
Zverejnené:
15.08.2022
Prílohy:
zobraziť pdf

© 2024 MESTO TREBIŠOV