Priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove

Momentálne neprebieha žiadny priamy prenos.