Priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove

Momentálne neprebieha žiadny priamy prenos.

© 2024 MESTO TREBIŠOV