Oznámenia o výsledku vybavenia petícii

Zverejnenie oznámení o výsledku vybavenia petícií podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

13.07.2021 Petícia za zlepšenie životného prostredia na ul. Záhradnej – severná časť v Trebišove
15.07.2019 Petícia občanov za zrušenie prechodu medzi Ul. 29. augusta a Švermovej v Trebišove

© 2024 MESTO TREBIŠOV