Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora 2018 – 2022

© 2024 MESTO TREBIŠOV