Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ostatné informácie sú dostupné na stránke:

https://www.minv.sk/?volby-ep

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: dragulova.anna@trebisov.sk

© 2024 MESTO TREBIŠOV